Cens de correu UB per a serveis, unitats i departaments

Des de l’Àrea de TIC estem duent a terme un procés d’actualització de les adreces de correu per a serveis, unitats i departaments.

Malgrat que aquests comptes de correu caduquen al cap de cinc anys, tal com informem en la pàgina web http://www.ub.edu/iub/identitatUB/casUnitat.html, la legislació vigent ens obliga a tenir una relació actualitzada dels comptes que encara tenen utilitat.

La bústia d’aquests comptes rebran un correu perquè qualsevol persona PAS o PDI que hi tingui accés, confirmi si aquesta continua essent vàlida,  en cas de no rebre cap resposta, considerarem que aquesta adreça està en desús i la donarem de baixa el dia 20 de gener de 2016

conCorFuncPer qualsevol dubte podeu contactar amb el Punt d’Atenció a Usuaris

Ransomware: una amenaça que segueix creixent

El ransomware, de l’anglès ransom o rescat, és un tipus de malware o programari maligne com els virus. Actua segrestant les nostres dades pel mètode del xifratge i demanant-nos un pagament monetari a canvi de tornar-les a desar tal com estaven. És a dir, que xifrant-los ens converteix els fitxers en un garbell inintel·ligible amb la falsa promesa de desembolicar-ho tot quan paguem.

L’alerta davant d’aquesta amenaça, que va començar l’any passat amb el virus CryptoLocker, encara continua i és més alta que mai. Des d’aleshores han aparegut molts virus més, tots de la mateixa família: CryptoWall (amb 3 versions diferents conegudes), CryptoDefense, CryptoTorrent, TorrentLocker i les seves variants de Carta Certificada, CryptoGraphic Locker, BAT_CRYPTOR, CTB-Locker (fins a 2 versions diferents), ZeroLocker, CryptoFortress,…

Demanem la vostra col·laboració per impedir la propagació d’aquest malware per la Universitat. Les vies d’infecció són conegudes, per la qual cosa només seguint una sèrie de pautes bàsiques de seguretat es podrien prevenir pràcticament la majoria d’infeccions d’aquest tipus:

 •  Desconfieu de possibles missatges de spam i de phishing: Aneu amb compte amb els següents remitents de correu pretesament “oficials”: Hisenda, cossos de seguretat, correus, missatgeria i paqueteria, vendes per Internet, entitats bancàries. En poden aparèixer molts més, per descomptat.
 • Mantingueu sempre actualitzats el navegador i els seus plugins, el Sistema Operatiu, aplicacions com Java, Flash, Adobe i Office, i sobretot, l’antivirus. Amb això fareu front a les infeccions a través de pàgines web fraudulentes que es fan passar per qui no són, i també a través de virus especialistes en fer de porta d’entrada al ransomware.
 • Desconfieu dels anuncis-esquer: pornogràfics, ofertes i rebaixes de qualsevol mena, notificacions de premis, etc.
 • Mantingueu còpies de seguretat periòdiques de totes les dades importants i no confieu només en emmagatzemar aquestes còpies en dispositius externs del mateix ordinador, ja que alguns virus saben com accedir-hi.

Exemple de missatge del malware CryptoGraphic Lockercryptolocker2

Exemple de capçalera d’un fitxer xifrat (encrypted). Font http://howdecrypt.blogspot.com.es/fitxerEncriptat

Per a saber-ne més

Tancament del servidor antic de correu

Durant aquests darrers mesos, tots els membres de la comunitat universitària han estat inclosos en algun dels projectes de migració de correu. Ara toca tancar el servidor antic de correu.

Per a aquells alumnes que ja no ens consten com a membres de la comunitat universitària procedirem a inhabilitar les adreces de correu.

correuAnticA partir del dia 2 de març de 2015 els alumnes matriculats durant els cursos 2013/2014 i 2014/2015 gaudiran de l’adreça de correu UB.

Per a la resta d’alumnes, l’adreça de correu restarà inactiva. Us preguem que abans d’aquesta data, guardeu els missatges que siguin del vostre interès.

Si voleu continuar mantenint de la vinculació amb la Universitat de Barcelona, podeu consultar la nostra gran oferta formativa o unir-vos a Alumni UB.

El correu dels alumnes ja està migrat

Durant aquestes últimes 3 setmanes, a un ritme de 30.000 alumnes per setmana, s’ha migrat tot el correu dels alumnes al núvol.

Gràcies a un conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Microsoft, a partir d’ara els estudiants de la UB poden gaudir de l’Office 365 Suite per accedir al núvol de l’alumnat de la Universitat.

Durant el procés de migració, 2 dies abans que el correu de l’estudiant es migrés, aquest estudiant era notificat de la migració. Aquells alumnes que tenien contactes creats en el webmail antic, en accedir al nou correu, ja disposaven d’un correu de benvinguda amb un adjunt on constaven els seus contactes.

La migració s’ha dut sense incidències remarcables. Només queda un petit romanent d’alumnes, que, en haver-se matriculat durant aquestes últimes 3 setmanes després de més de 2 anys de no estar matriculats en la UB, no han pogut entrar de manera automàtica en tot el procés. Aquests alumnes es migraran durant aquesta setmana.

correuAlumnesLes consultes i dubtes que s’estan derivant del canvi de plataforma de correu, amb el suport de l’Àrea de Tecnologies, s’estan vehiculant a través del SAE (Servei d’Atenció a l’Estudiant)  que disposa d’una secció de preguntes freqüents consultables des de l’adreça http://www.ub.edu/monub/ajuda/ secció Correu al núvol.

Millores en les prestacions del correu institucional dels estudiants

Gràcies a un conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Microsoft, a partir d’ara els estudiants de la UB podran gaudir de l’Office 365 Suite per accedir al núvol de l’alumnat de la Universitat.

Aquest programari incorpora prestacions i millores importants respecte al correu que tenien fins ara. Destaquem:

 • Correu electrònic de fins a 50 GB, agenda i contactes
 • Accés des del mòbil

outlookNuvolDes de l’Àrea de Tecnologies, després d’haver migrat el PAS i el PDI a la plataforma Exchange i els membres d’Alumni UB al núvol, i després del projecte pilot de migració dels becaris del Servei d’Atenció a l’Estudiant i de la mateixa Àrea de Tecnologies, ens disposem a migrar tots els estudiants de la Universitat.

 La migració de les bústies es farà progressivament. A més, n’informarem els estudiants —que conservaran l’adreça de correu que tenien fins ara— mitjançant un missatge electrònic.

 En un futur pròxim, s’aniran assignant serveis nous al núvol dels alumnes de la UB, com ara un espai d’emmagatzemament de fitxers.

 Juntament amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant, hem elaborat una secció d’ajudes i preguntes freqüents, per facilitar al màxim l’ús del nou entorn i treure’n el màxim profit i on trobareu les instruccions per importar els contactes de l’antiga plataforma i per redirigir el correu.

Prova pilot del correu d’alumnes al núvol

La Universitat de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb  Microsoft per tal de gaudir de la suite Office365 que permet accedir al “núvol alumnes UB”. Aquest programari presenta  importants prestacions i millores respecte al correu que fins ara tenia l’alumnat, entre elles destaquem:

 • Correu electrònic fins a 50GB, agenda i contactes
 • Accés des del mòbil

Des de l’Àrea de Tecnologies hem donat el tret de sortida amb la participació en el projecte pilot de migració dels  becaris del Servei d’Atenció a l’Estudiant i de l’Àrea de Tecnologies de la UB.

L’adreça de correu és la mateixa que fins ara tenia l’estudiant. La migració de les bústies es va realitzar amb èxit el passat dilluns dia 16 de juny. Ara s’estan  donant  les pautes perquè els estudiants puguin importar els contactes que tenien en l’antiga plataforma així com fer la redirecció de correu si així ho desitgen.

alumnesNuvol

Aquesta prova pilot serveix per planificar, revisar i tenir en compte tots els detalls per la migració de tot el correu de l’alumnat de la Universitat al núvol. Aquest canvi està previst per a després de l’estiu sense cap aturada de servei i per tant, en tot moment, l’estudiant podrà accedir als seus correus.

En un futur pròxim s’aniran assignant nous serveis al “núvol d’alumnes” de la UB, com un espai d’emmagatzemament de fitxers.

Conjuntament amb el Servei d‘Atenció a l’Estudiant  estem elaborant una secció d’ajudes i preguntes freqüents per facilitar al màxim l’ús del nou entorn i treure’n el màxim profit.

Els Alumni de la UB van ser els primers a passar al núvol, ara també hi aniran tots els alumnes de la Universitat.  Esperem que la prova pilot que ja està en marxa sigui un èxit i que ben aviat tots els alumnes de la UB puguin gaudir de totes les possibilitats que ofereix aquesta plataforma.

Nou sistema de gestió de correu Outlook Online per Alumni UB

La Universitat de Barcelona i Microsoft disposen d’un acord mitjançant el qual s’ofereix als exalumnes una part del programa Office365 (correu electrònic, contactes i calendaris en el núvol de Microsoft).

A tal efecte l’Àrea TIC ha posat en marxa la infraestructura necessària de sincronització i federació entre els sistemes de correu electrònic de la UB i el servei Office365 del núvol de Microsoft.

El projecte s’ha dut a terme mitjançant un grup de treball format per personal de l’Àrea TIC que ha col·laborat amb Microsoft i Alumni per tal de definir l’abast i requeriments inicials, l’organització, la planificació i execució del projecte.

Per implementar el nou sistema de correu durant el mes de març d’enguany l’Àrea TIC de la UB ha dut a terme un procés de migració de dades per lots que ha permès migrar a 5.600 membres del col·lectiu Alumni sense aturar el servei.

Amb el servei Exchange Online de l’Office 365 els usuaris Alumni han modificat el seu identificador per accedir al compte que ara és la nova adreça de correu però mantenint la mateixa contrasenya (*).

alumniNuvol

Algunes de les noves característiques que ofereix aquesta nova solució de comunicació en el núvol són:

 • Canvi de l’adreça de correu electrònic de XXX@antics.ub.edu a la nova XXX@alumni.ub.edu. Ara l’adreça de correu està actualitzada. Durant 6 mesos, seguiran arribant els correus enviats a l’adreça antiga. Tanmateix es recomana que els usuaris la vagin canviant a tots els llocs on estigui donada d’alta.
 • Bústia de 50 GB de capacitat per usuari. No cal esborrar missatges i es pot centralitzar tots els comptes de correu de l’usuari.
 • Calendari compartit i sincronitzat des d’Outlook Online i els dispositius mòbils (Windows Phone, iOS, Android o Symbian).
 • Sincronització dels contactes entre Outlook Online, i els dispositius mòbils (Windows Phone, iOS, Android, Symbian).  Els contactes actualitzats allà on sigui.
 • Possibilitat d’enviar correus electrònics d’alta qualitat amb imatges i format personalitzat. Treballar en un entorn més intuïtiu i personalitzat.

(*) Per exemple, si el correu anterior era jonathan.smith@antics.ub.edu i accedia al correu amb l’identificador “aa25681”, a partir d’ara ho fan amb la nova adreça de correu-e jonathan.smith@alumni.ub.edu i la mateixa contrasenya.

Per a més informació sobre com funciona el nou correu consulteu la següent pàgina

Nou web Espai daU

daus

L’Espai daU és l’espai col·laboratiu que ofereix la Universitat de Barcelona pensat per compartir i gestionar la nostra informació i la de les persones del nostre entorn laboral: correu, contactes, calendaris, tasques i llistes de distribució són els daus actuals.

A punt de finalitzar la migració de tots els correus a la nova plataforma Exchange, hem publicat un nou web amb l’objectiu d’actualitzar tota la informació referent a l’Espai daU,  reestructurar el contingut i redissenyar tot el lloc.

Amb aquest sentit, hem renovat totes les pàgines aplicant les noves plantilles UB, hem afegit una nou apartat amb els últims correus phishing que arriben als comptes UB per ajudar-vos a detectar-los  i  hem redistribuït  les seccions d’ajuda per a cada dau.

En el nou web trobareu diferents apartats:  feu-li una ullada a la secció Accedir al correu si feu servir un client local i necessiteu configurar-lo o si us cal afegir nous comptes, si voleu conèixer els dubtes freqüents amb les seves respostes, visiteu la secció de daus. També us pot interessar l’apartat on hem agrupat els tutorials d’ajuda. A la secció de Problemes amb solucions trobareu possibles errors explicant les causes i les solucions que poden ser transitòries fins que aquest problema es resolgui o permanents si el funcionament de l’eina està així dissenyat.

El botó de Cerca us ajudarà a trobar informació de manera ràpida.

Per últim, animar-vos a fer servir la  secció d’opinió, si ens voleu fer arribar qualsevol suggeriment de millora de la informació.

Fi de la migració de correus

El pròxim 9 de maig de 2014 es farà la migració automàtica de tots els comptes de correu tant funcionals com personals, que encara no s’han migrat. Amb aquesta última fase es dóna per tancat el tema de la migració a  la   plataforma de missatgeria electrònica basada en Exchange 2010.

Recordeu que,  amb la voluntat de millorar el servei de correu electrònic i d’oferir nous serveis que facilitin el treball de col·laboració, l’Àrea de Tecnologies ha estat treballant en la implementació d’una nova infraestructura de correu i missatgeria. Entre els avantatges que s’ofereixen, s’inclouen:

 • Una major capacitat de la bústia de correu, passant dels 400 MB  actuals a 1 GB
 • Una nova interfície del correu que s’accedeix a través de l’Espai Personal, més ràpida i funcional
 • Noves utilitats, com ara calendaris i llistes de tasques que ofereixen la possibilitat de compartir-los entre grups d’usuaris

owaInici

Per poder accedir al nou servei amb programes de correu com el Thunderbird, Outlook,…  s’haurà de reconfigurar el programa de correu que estigueu utilitzant actualment  perquè es connecti al nou servidor. L’operació és senzilla i no comporta cap risc de pèrdua d’informació.

Per atendre personalment als usuaris que pugueu trobar alguna dificultat, teniu disponible el telèfon 21687 per rebre suport i assistència remota, per executar l’esmentat canvi de configuració, en horari de 8:00 a 18:00.

Recordeu que en tot moment tindreu accés al correu a través de l’Espai Personal o directament a http://correu.edau.ub.edu

Si voleu més informació, podeu consultar les següents pàgines. Aprofitem per informar-vos que, en breu, publicarem un nou web de l’Espai daU amb tota la informació actualitzada i un nou disseny.

Correcció ortogràfica en català amb Office

A vegades hem atès consultes d’usuaris que ens expliquen què, tot i tenir les eines de correcció del català i posar-lo com idioma per defecte, l’Office corregeix el document en castellà.

Us proposem un parell de solucions per  a fer del català la llengua predeterminada i poder revisar els correus i documents amb les eines de correcció en català:

Els equips de rènting sempre tenen el paquet de correcció en català instal·lat, si no es tracta d’un equip de rènting prèviament cal verificar que tenim instal·lat el paquet de correcció en català


Opció 1: Canviar la configuració de l’idioma predeterminat al dispositiu d’entrada

 • En cas de tenir el castellà com a llengua predeterminada al teclat, la correcció en català no es fa automàticament. Per modificar la configuració anem a la barra d’idioma i amb el botó dret cliquem Configuración.

out2010idioma1

 • A l’opció Idioma predeterminado del dispositivo de entrada s’ha de seleccionar Catalán-Español, desprès hem de fer clic en Aplicar i Aceptar.

out2010idioma2

 • Hem de reiniciar l’Outlook per a que els canvis siguin efectius

Nota: Aquesta acció és efectiva per a tot el paquet Office.


Opció 2: Configurar les eines de correcció del català

Si no tenim el català como opció predeterminada a la configuració del dispositiu d’entrada o preferim mantenir un altre idioma podem aplicar aquesta segona alternativa:

 • Des de l’Outlook anem a  Archivo – Opciones – Idioma, localitzem Catalán i cliquem a Agregar. Tot seguit fem clic a No habilitada (és un enllaç).

out2010idioma5

 • S’obrirà la finestra de Servicios texto/idiomes entrada, cliquem a Agregar  i seleccionem Catalán, despleguem i seleccionem Español  a Distribución del teclado/IME i fem clic a Aceptar.

out2010idioma6

 • L’opció No habilitada canviarà a Habilitada, el seleccionem i cliquem a Establecer como predeterminado.

out2010idioma7

 • Una finestra ens advertirà del canvi i que cal tancar els programes d’Office per a que surti efecte. Fem clic a .
 • S’obrirà una altra finestra indicant que s’han modificat les preferències d’idioma (en aquest cas l’Outlook), cliquem a Aceptar.
 • Tornem a iniciar l’Outlook i cliquem a Nuevo mensaje, des de la fitxa Revisar verifiquem que la configuració sigui correcta: Idioma – Establecer idioma de corrección – Catalán – Establecer como predeterminado.

out2010idioma8


Verificar que tenim instal·lat el paquet de correcció en català

Cal verificar que tenim instal·lat el paquet de correcció de català a Panel de control – Programas y características – Microsoft Office 2010 – Cambiar – Agregar o quitar funciones.

out2010idioma3
Despleguem Características compartidas de Office, despleguem Herramientas de corrección para catalán (si no el tinguéssim instal·lat), cliquem amb el botó dret i seleccionem Ejecutar todo desde mi PC.out2010idioma4

Nota: Els equips de rènting sempre tenen el paquet de correcció en català instal·lat.