Canvis en la nova versió del campus: millores UB

El pròxim 21 de juliol està programada una aturada del Campus Virtual i Campus Obert amb l’objectiu, entre d’altres, d’actualitzar la versió del campus i incorporar una sèrie de millores dissenyades des de l’Àrea de Tecnologies. En aquesta entrada us volem explicar precisament aquests canvis implementats per donar resposta a les diferents necessitats d’integració amb l’aplicació GIGA i altres propostes que ens heu fet arribar.

campusMoodleNou plugin Gestiona inscripcions UB Giga

Hem creat un nou plugin, de nom Gestiona inscripcions UB Giga, que permet introduir el codi GIGA per fer la sincronització amb les dades del GIGA en el curs. Cal dir que aquest camp té una capacitat de 1.024 caràcters, quan el de Moodle només té 100. Amb aquest nou plugin aconseguim:

 • Incloure més codis GIGA en el mateix curs.
 • Solucionar el problema que hi havia quan 2 codis GIGA iguals eren inclosos en cursos diferents, el campus donava error.

Aquest nou plugin està incorporat dins del bloc UB Administració.

Durant l’actualització es copiaran, de manera automàtica, els valors de la configuració per la sincronització amb les dades del GIGA que estan en els paràmetres del curs (camp Número ID del curs) al camp del nou plugin (Dades del GIGA).

Amb aquest canvi el camp Número ID del curs no podrà ser modificat a partir d’ara pel professor, amb l’objectiu d’evitar errors.

Bloc UBGRAD

Hem fet una nova versió del bloc ubgrad que permet mostrar tots els plans docents i bibliografia de totes les assignatures GIGA incorporades al curs, dins del nou plugin Gestiona inscripcions UB Giga.

Aquesta nova versió mostra un desplegable quan n’hi ha més d’un codi GIGA en el mateix curs.

Amb aquest canvi el bloc ubgrad deixarà de ser un bloc fixe que es veu en tots els cursos i passarà a ser un bloc estàndard que cada professor podrà posar o treure en el seu curs.
Per facilitar el seu ús, l’eina de creació de cursos acadèmics l’incorporarà automàticament quan es creï el curs.

Durant l’actualització del campus s’afegirà aquest bloc com a estàndard en tots els cursos que pertanyin a alguna de les categories de curs acadèmic i a la categoria d’espais tutorials.

Sincronització GIGA

S’ha redissenyat al 100% el sistema de sincronització amb les dades de matrícula del GIGA per obtenir millores respecte a:

 • Una sincronització més ràpida que trigui menys temps en completar-se.
 • Més segura per evitar que es donin errors en alumnes que es donen de baixa d’una assignatura GIGA per interès propi.
  En aquest sentit quan el sistema detecti que un alumne s’ha donat de baixa per interès propi, no el traurà del curs del campus automàticament, sinó que registrarà aquesta baixa i la farà efectiva passats uns dies (per defecte 5), el que permetrà completar-ho amb més controls.
 • El sistema permetrà inscriure alumnes en cursos dels campus que duren 2 anys acadèmics.
  Es podran crear tantes categories de cursos bianuals que es vulguin i els cursos que s’incloguin en aquesta categoria inscriurà els alumnes que s’hagin inscrit en cursos que duren dos anys acadèmics, habitualment màsters.
  Per exemple:
  – Cursos bianuals (2014-15, 2015-16): inscriu alumnes matriculats en els anys acadèmics 2014-15 i 2015-16. Cal però, tenir en compte, que si en un d’aquests cursos s’inclou l’any acadèmic amb el codi GIGA, preval l’any acadèmic que acompanya el codi GIGA.
  Per exemple, en el cas que el curs estigui inclòs en la categoria Cursos bianuals (2014-15, 2015-16):
  – 123454 -> Inscriu alumnes de l’assignatura 123454 matriculats l’any acadèmic 2014-15 i del 2015-16.
  – 2014_123454 -> Inscriu alumnes de l’assignatura 123454 matriculats només l’any acadèmic 2014-15.

Aquest nou sistema està encara en fase de desenvolupament d’algunes de les noves característiques que s’aniran completant progressivament.

Temes UB

S’ha modificat la visualització de les pàgines amb els temes UB per adaptar-los a la nova versió incorporant el menú d’usuari que es mostra al costat del nom i que permet accedir de forma més ràpida i des de qualsevol pàgina a espais com:

 • El meu Moodle
 • El meu perfil
 • Missatges
 • Els meus fitxers privats
 • Les meves insígnies

Impressió de pantalla del nou dissenycampus_2015

 Si voleu conèixer les millores que incorpora la nova versió de Moodle llegiu la següent entrada del blog.

Seminari “Microsoft Azure para centros de investigación”

Us informem que el pròxim dijous, 30 d’abril, Microsoft organitza un seminari adreçat als investigadors on es parlarà de les possibilitats del núvol per a la investigació acadèmica i científica amb l’ús de la plataforma de Microsoft Azure amb eines, llenguatges i  frameworks com Linux, Python, Java, Hadoop, Microsoft .NET, entre d’altres.

wAzureEventLa jornada es farà a la UB a l’Edifici Històric i cal inscripció prèvia

L’agenda és la següent:

 • 9:30 Registre/recepció
 • 10:00 Obertura: Visión y Estrategia de Microsoft para la Investigación. Rafa Achaerandio. Director de Desarrollo de Negocio Cloud. Microsoft.
 •  Simulaciones a gran escala. Jorge Ramon Muñoz. Arquitecto Microsoft Consulting Services
 •  Análisis y Big Data. Ibón Landa. Responsable Cloud. Plain Concepts
 •  Herramientas de Laboratorio en la Nube. Toni Alarcón Principal Strategic Consultant y Pedro Velasco Infrastructure & Cloud Lead Consultant
 •  Café
 •  Análisis predictivo y máquinas de aprendizaje.  José Ángel Fernandez. Evangelista Técnico Microsoft
 • Colaboración ubicua. Oscar Mozo. Jefe de Producto Cloud. Microsoft.
 • Fundación Síndrome de Dravet y la investigación potenciada por la Nube.Julián Isla. Arquitecto Microsoft Consulting Services.
 •  Acelerando la velocidad del descubrimiento científico. Rafa Achaerandio. Director de Desarrollo de Negocio Cloud. Microsoft.

Signatura digital d’actes de qualificacions

L’Àrea TIC de la Universitat de Barcelona, juntament amb la unitat de Planificació Academicodocent i Secretaria General, ha desenvolupat una aplicació per tal de realitzar la signatura de les actes de qualificació dels alumnes utilitzant la signatura digital amb el certificat que està desat en el xip del Carnet de la UB.

L’aplicació comunica per correu electrònic al docent que té l’acta disponible per a ser signada, aquest pot accedir des de la intranet de la UB a la pestanya “Docència”, opció “Signatura digital d’actes de qualificació”. qualActesMostra al docent les actes pendents de signar així com l’històric d’actes signades. Aquest ha de marcar l’acta que vol signar i signar-la amb el carnet UB, això ho pot fer des de qualsevol ordinador encara que estigui situat fora la UB.

Aquesta signatura desencadena l’ actualització de l’expedient dels alumnes i la notificació via la “app” de “Notificació de Qualificacions” als alumnes que l’utilitzin.

Les actes signades de manera digital queden dins del gestor documental de la UB i són accessibles per les persones autoritzades sense necessitat de desplaçar-se per a buscar llistats amb signatures manuscrites.

A banda del procés de signatura de l’acta per part del professor, l’aplicació contempla la signatura de les esmenes que es puguin produir a l’acta signada, les signatures de tribunals de revisió i les signatures d’alumnes que han cursat l’assignatura fora de la UB (alumnes d’intercanvi).

S’han incorporat les modificacions i millores proposades pels centres que van participar en la fase de proves i ara està disponible per a qualsevol centre que ho desitgi.

Nova versió de Campus Virtual

El pròxim 22 de juliol instal·larem la nova versió de Campus Virtual que inclou una sèrie de millores que us detallem a continuació:

Millores pròpies de la UB:

 •  S’han adaptat totes les integracions UB (sincronització GIGA, creació de cursos, esborrat de cursos, exportació d’actes, etc) a la nova versió, millorant el rendiment
 •  Els temes UB s’han redissenyat per adaptar-se a la mida de la pantalla de qualsevol dispositiu, seguint el sistema responsivedesign (disseny web adaptatiu) que fa servir Moodle
 • Trobareu una nova opció en UB administració per carregar alumnes en grups a partir d’un fitxer de text

Millores de la nova versió de Moodle:

 • Els informes tornen a estar inclosos en el bloc d’administració del curs, com en la versió de Moodle 1.9
 • Les pàgines de configuració s’han fet més amigables, no mostrant totes les seves opcions per defecte però deixant que l’usuari pugui expandir o col·lapsar les que desitgi
 • Més opcions de cerca en la llista d’inscrits en el curs
 • Les opcions d’edició de recursos i activitats s’han agrupat i es mostren com una llista
 • Es poden restaurar cursos de gran mida
 • L’editor de text ha canviat d’aspecte, mostrant per defecte una versió reduïda de les seves funcionalitats, però es poden activar totes si es vol
 • Es substitueix el format de curs SCORM per un nou format de curs d’activitat única
 • Calendari amb suport a diferents formats de calendari, no només el Gregorià
 • Es milloren els temes amb l’adaptació a la mida de la pantalla de tot tipus de dispositius fent servir el responsivedesign (disseny web adaptatiu).
 • Es mostra una barra de progrés en diferents accions: pujada de fitxers, restauració de còpies de seguretat, etc que permet monitoritzar el procés
 • Les respostes dels alumnes a les preguntes dels qüestionaris es desen de forma automàtica cada 2 minuts
 • En les tasques es pot fer anotacions en arxius PDF directament per fer comentaris o ressaltar parts del text
 • Assignació i flux de treball per qualificar millorats (es poden assignar tasques a persones individuals que qualifiquen, i aquestes assignacions es mostraran clarament dins del llibre de qualificacions)
 • Badges o Insígnies, per certificar assoliments d’objectius

nova_versio_campus

Per a més informació podeu consultar les guies i vídeotutorials de les noves funcionalitats que les anireu trobant al Portal de Campus Virtual UB

Les aules del segle XXI al Màster Multiele

El Màster Erasmus Mundus en Aprenentatge i Ensenyament de l’Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionals de la Facultat de Formació al Professorat ha convertit dues aules del Departament de Didàctica de la Llengua i Literatura en el nou model d’aules col·laboratives presentades el passat mes d’abril.

 Han dotat les aules amb:

 • Un projector Epson EB-1955 amb el programa EasyMP Network Projection  connectat a la xarxa.
 • Punts de connexió WifiUB per donar cobertura a tota l’aula.
 • Endolls elèctrics perquè els alumnes puguin carregar els seus dispositius.
 • Tablet amb el programa Iprojection d’Epson per a realitzar les projeccions i usar-lo com a pissarra digital.

masterMultiele Aquest sistema permet al professorat desplaçar-se per tota l’aula sense perdre contacte visual amb els estudiants, així com alternar material de diversos formats sense cap dificultat i sense necessitat d’estar a prop de cap perifèric.

Cal destacar, també, que el professorat pot donar pas a qualsevol dels estudiants que tinguin un dispositiu mòbil perquè mostrin a la resta qualsevol material sense necessitat de moure’s del grup de treball o lloc a on estigui assegut en l’aula, de manera que l’exigència d’atenció i les possibilitats de recollir informació augmenten considerablement.

Aquest tipus d’aula permet una l’aplicació de pedagogies actives amb més flexibilitat i naturalitat que ajuden a normalitzar l’ús de les TIC en la docència universitària.

Canvi en el sistema d’accés als recursos d’informació subscrits pel CRAI

Dilluns, dia 2 de juny de 2014, es va posar en funcionament un nou sistema per accedir als recursos electrònics de la Universitat de Barcelona (revistes, bases de dades i llibres electrònics) des de fora de la xarxa UB. El projecte s’ha dut a terme per un grup de treball integrat per membres de l’Àrea de TIC i del CRAI .

El nou servei, anomenat SIRE: “Servei Intermediari a Recursos Electrònics”, que substitueix l’actual proxy, està basat en la solució EzProxy d’OCLC, un programari molt estès dins l’àmbit universitari, suportat per la majoria de proveïdors de sistemes d’automatització de biblioteques i de proveïdors de continguts.

EzProxy és un programari que pertany a la família dels anomenats ‘proxy de reescriptura’, que alteren dinàmicament les URLs contingudes a una pàgina web fent que el tràfic cap als recursos contractats es canalitzi pel servidor proxy. L’avantatge del sistema és que fa innecessari configurar el navegador del client, ja que són els sistemes de la biblioteca els que s’encarreguen d’adreçar les connexions als recursos a través del proxy.

sireS’ha aprofitat la posada en marxa del nou sistema per integrar-lo amb el “single sign on “ de la universitat, anomenat AutenUB. Això permet validar les credencials dels usuaris de la institució contra el directori d’usuaris de la UB i també que, si l’usuari ja està validat davant de qualsevol dels sistemes d’informació integrats amb AutenUB, no calgui introduir novament l’usuari i contrasenya, facilitant la usabilitat dels sistemes de la institució.

El desplegament també ha comportat la integració amb els sistemes de gestió de recursos electrònics existents per obtenir les tipologies i inventari de recursos.

El nou sistema permet un control d’accés més eficient, alhora que dóna informació acurada sobre l’accés i ús dels recursos, facilitant una bona gestió de la col·lecció.

Des de l’Àrea de TIC s’ha adquirit el programari i s’ha muntat una infraestructura virtualitzada en alta disponibilitat que està monitoritzada des dels serveis informàtics.

 Podeu trobar més informació sobre el Servei Intermediari a Recursos Electrònics SIRE al Web del CRAI > Serveis > Accés als recursos electrònics.

Inauguració del Centre de Digitalització i BiPaDi

El dilluns 5 de maig, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, acompanyat del rector, van inaugurar el Centre de Digitalització. Es tracta d’un servei que té per missió la digitalització de documentació a gran escala.

També es va posar en funcionament la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona (BiPaDi), que és el portal del CRAI que conté les còpies digitalitzades dels fons patrimonials, bibliogràfics i documentals de la Universitat de Barcelona i que és el primer resultat del Centre de Digitalització (CeDi).

L’Àrea de Tecnologies ha tingut un paper rellevant i ha participat de manera activa i transversal en diferents aspectes com:

 • El dimensionament i adquisició d’equipament i infraestructures tecnològiques (servidors, xarxa d’alta velocitat, disc)
 • L’adquisició i posada en marxa dels sistemes informàtics de suport: libflow, CONTENTdm i libsafe
 • Recolzament informàtic per desenvolupaments i integracions i així com d’un suport especialitzat per a la resolució d’incidències.

cediAticEls sistemes actualment en marxa són:

  • Gestió de la producció que té com a objectiu  gestionar el flux de treball que es produeix des que s’envia un document al CeDi fins que es crea i publica la versió digital i el document es retorna. Està recolzat en el programari libflow de libnova i funciona sobre un entorn Windows 2008 R2 Server i MySQL.
  • Difusió amb la finalitat de difondre els fons digitalitzats de la UB (CRAI – Biblioteques) i que es gestiona amb el programari CONTENTdm d’OCLC.

I s’està posant en funcionament el sistema de

  • Preservació que té com a objectiu la preservació a llarg termini de la producció UB del CeDi i que es gestiona amb el programari libsafe de libnova.

L’Àrea de Tecnologies continua treballant amb el CeDi en la implantació i millora dels sistemes esmentats.

Projecció des de dispositius mòbils: un nou model d’aula

Estem davant una nova era digital de la societat on s’està produint una transformació social i on el protagonista és el dispositiu mòbil (Tablet PC, smartphone, etc). El mòbil s’ha convertit en el centre de la nostra vida i les properes generacions universitàries seran els natius digitals que ja faran servir el Tablet PC, el portàtil, els smartphones en substitució dels llibres i el paper. La mobilitat està canviat el mon i també la forma d’aprendre i d’impartir la docència. Les universitats estan experimentant canvis radicals en el model d’aula a conseqüència de les innovacions tecnològiques.

En aquesta línia, Joan Guàrdia i Maribel Peró, de l’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la Facultat de Psicologia i la zona de Mundet de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació, han realitzat una proposta que es fonamenta en un protocol d’ús de dispositius mòbils, Tablets PC, per al professorat universitari en coordinació amb projectors de xarxa de Epson i el programa iProjection distribuït per la mateixa empresa. Aquest sistema permet al professorat l’ús de les tablets com a pissarra electrònica i com a dispositiu mòbil de presentació a classe, i dota a l’alumnat d’un mecanisme de presentació dels seus treballs sense necessitat de més elements tecnològics.

L’experiència iniciada el curs acadèmic 2012-2013 fins l’actualitat la podem resumir de la següent manera: el professorat, a l’inici de la classe, connecta la seva tablet al projector Epson de manera que la converteix i empra com a pissarra electrònica per a mostrar als seus estudiants, tant de grau com de màster i doctorat de la facultat de Psicologia,  tot tipus de material (Power Point, Prezzi, fitxers Word, PDF, imatges, vídeos, planes web, etc.).

projeccio-tablets La infraestructura necessària és la següent:

 • Projector Epson EB-1955 (o similar) amb connexió a xarxa Ethernet i el sistema EasyMP Network Projection Ver.2.80.
 • Connexió wifiUB / Eduroam
 • Dispositiu mòbil  compatible amb el programa de projecció, Iprojection d’Epson.
 •  Identificador Local als recursos de la UB.

 Aquest sistema permet:

 • Un desplaçament del professorat per tot l’espai de l’aula sense perdre contacte visual amb els seus estudiants.
 • Alternar material de diversos formats sense cap dificultat i sense necessitat d’estar prop de cap perifèric.
 • Engrandir parts del material que es presenta, en especial i en el nostre cas, parts de formules matemàtiques o gràfics.
 • Girar una imatge o mostrar angles de visió d’estructures complexes.
 • Escriure a sobre de material de presentació sigui quin sigui el format o escriure en una plana en blanc com si fos una pissarra electrònica. Incorporar text o esborrar-ho és senzill i breu.

Finalment, cal destacar que una opció molt important a considerar és que el professorat pot donar pas a qualsevol dels seus estudiants que disposin d’una Tablet PC per tal que aquell mostri a la resta qualsevol material, des d’un problema que està resolent, fins una imatge o gràfic que hagi creat o una plana web que sigui d’interès per a la resta. Modificar i intercanviar Tablets PC és molt fàcil i eficient de manera que sense bellugar-se i amb tota facilitat, es comparteix material de presentació en qualsevol format dels disponibles. Òbviament, el mecanisme d’atenció i de recull d’informació augmenta considerablement.

Per a mes informació:

Mediasite: enregistrament i retransmissió en directe de classes i esdeveniments

El passat dimecres 12 de març es va emetre pel sistema Mediasite, en directe, la taula rodona “ El control de les clàusules abusives, l’execució hipotecària i la STJCE Aziz: balanç d’un any i noves  perspectives” que forma part del Cicle de conferències de la Facultat de Dret.

Mediasite és un sistema d’enregistrament i retransmissió en directe per streaming de classes magistrals (graus, màsters i postgraus) i d’esdeveniments diversos. Aquestes gravacions són accessibles a posteriori en vídeo sota demanda (VOD).

Des de l’Àrea de TIC es proporciona la infraestructura de servidors, emmagatzemament i xarxa, que es complementa amb els equips d’enregistrament que proporcionen les facultats. A més de comptar amb un servei de monitorització per a la detecció de possibles fallades i un suport en la posada en marxa.

Arquitectura del sistema MediasitemediasiteArquitectura

El sistema també està en marxa a la Facultat de Medicina des del mes de setembre, a on s’està utilitzant per enregistrar en directe i sota demanda de sessions dels màsters de Recerca Clínica i del Malalt Crític i Emergències. Us passem l’enllaç al vídeo del màster de medicina Valoración de la perfusión. Definición del shock. Reanimación inicial.

La solució ha estat finançada pels campus d’excel·lència HUBc i BKC i per les facultats.

Millora del rendiment del campus virtual

Després de les accions realitzades des de l’Àrea TIC al llarg d’aquesta setmana: dia 11 de febrer i dia 13 de febrer, el rendiment del campus virtual ha millorat de manera notable.

Aquesta millora es percep clarament en la reducció dels temps de resposta del campus a les peticions de les pàgines, com es mostra en els gràfics de monitorització del campus

graficaCV

Després d’aquests resultats, es continua treballant per optimitzar encara més els temps de resposta i el rendiment del campus virtual, fent un seguiment continu dels efectes dels canvis introduïts en totes les infraestructures que formen part del campus virtual.