La UB s’adhereix al programa IBM Minning in Academia Program (MAP)

Aquest setembre la UB estrena adhesió al programa MAP de IBM. Amb aquest programa, IBM facilita a les universitats una llicència Campus que permet l’ús de l’eina IBM SPSS Modeler Premium per a la docència i per a la recerca sense ànim de lucre. Queden exclosos de la llicència l’ús en equips particulars i les llicències per estudiants.

Com altres programes acadèmics que permeten l’accés gratuït a recursos, la durada del programa MAP no està definida, sent necessari anualment la renovació del contracte.

modeler_20161003132005_986667El Modeler, antigament anomenat SPSS Clementine, és una eina de mineria de dades i anàlisi predictiu que conté els principals algoritmes i tecnologies per l’optimització i gestió de decisions. En la versió Premium s’inclou també l’eina d’anàlisi de text sense estructurar.

Per obtenir el Modeler sol·liciteu les llicències que us calguin des de l’aplicació  sol·licitud de llicències.

Més informació sobre IBM SPSS Modeler.

 

 

 

Disponible la nova aplicació per a mòbils del Campus Virtual

Ja està disponible la nova aplicació per a mòbils del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona que permet, entre altres coses:

 • Navegar pels continguts dels cursos on l’alumne està matriculat
 • Consultar les qualificacions obtingudes
 • Descarregar els materials per consultar-los fora de línia.
 • Rebre notificacions instantànies
 • Veure els fòrums i el calendari

appcampusvirtual-catL’aplicació ha estat desenvolupada per l’Àrea TIC de la Universitat de Barcelona dins del projecte de mobilitat de la UB i és una adaptació de l’aplicació oficial «Moodle Mobile».

Podeu descarregar-vos l’app per a  dispositius Android  o per a dispositius iOS amb l’identificador i la contrasenya que empreu per entrar al Campus Virtual.

Tingueu en compte que no totes les funcionalitats del Campus Virtual estan disponibles des de l’aplicació mòbil.

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el servei d’ajuda a través del Portal del Campus Virtual.

Nova versió de Campus Virtual: Millores pròpies de Moodle

moodle-logoCom us comentàvem en l’entrada anterior, el pròxim 25 de juliol instal·larem la nova versió de Campus Virtual que inclou una sèrie de millores.

En aquesta segona entrada us detallem les millores pròpies de Moodle:

 • Canvis en el perfil d’usuari

La informació que es mostra en el perfil d’usuari s’estructura en blocs:

 • Més detall: Mostra l’opció de modificar el perfil.
 • Miscel·lània: Mostra 3 opcions:
  • Entrades del blog
  • Missatges al fòrum
  • Fòrum discussions
 • Informes: Mostra l’opció Browser sessions. Aquesta opció ens aporta un nou nivell de seguretat ja que, des d’aquest informe, podem tancar sessions que l’usuari ha deixat obertes, per oblit o altres circumstàncies, si s’activa l’acció Surt.
 • Qüestionari

S’incorporen quatre nous tipus de preguntes procedents de la UK Open University que en aquesta nova versió s’han integrat en el core de Moodle.

 • Seleccioneu les paraules que falten
 • Arrossegar i deixar anar dins d’un text
 • Arrossegar i deixar anar dins d’una imatge
 • Arrossegar i deixar anar marcadors

A més, apareix una nova funcionalitat que permet condicionar que una pregunta aparegui en funció de què s’hagi respost a una anterior. Aquesta nova funcionalitat només està activa si en els paràmetres del qüestionari s’ha seleccionat Interactiu amb intens múltiples  o bé Retroacció immediata  en l’opció Com es comporten les preguntes.

 • Paràmetres de les activitats

No és obligatori omplir el camp Descripció en les activitats.

 • Missatgeria

Es poden eliminar missatges enviats o rebuts amb la funcionalitat de la missatgeria del campus. Aquesta nova funcionalitat només els elimina del mateix espai de l’usuari, no de l’espai dels altres usuaris.

 • Seccions

Es poden editar les seccions dels cursos de la mateixa manera que les activitats i els recursos

 • Accés al curs per convidats

La configuració d’accés al curs per convidats  ja no està en els paràmetres del curs, sinó només com a mètode d’inscripció d’usuaris.

 • Base de dades

En l’activitat Base de dades, les entrades que requereixen aprovació es mostren destacades i es poden deshabilitar la modificació d’entrades existents.

 • Fòrum

Si en els paràmetres de configuració s’ha escollit Grups visibles o Grups separats, en la redacció del debat, apareix una nova opció que permet replicar el mateix missatge en tots els grups del curs, sense haver d’escriure’l de nou en cada grup.

 • Recursos

En els recursos de tipus fitxer, s’ha afegit l’opció de poder mostrar la data de pujada o de modificació, el que permet als estudiants un millor feedback de les novetats incloses en el curs.

 • Usuaris inscrits

S’ha afegit una nova opció de filtratge en la llista d’usuaris inscrits en el curs que permet seleccionar els que no estan inscrits en cap grup.

 • Resultats d’activitat

Aquest és un nou bloc que es pot incorporar en qualsevol curs i mostra la classificació (rànquing) en qualsevol activitat. L’activitat que ens interessa l’hem d’escollir d’una llista en la configuració dels paràmetres del bloc.

Com veureu, n’hi ha un bon grapat de novetats i millores, per a més informació, podeu consultar el següent document.

Nova versió de Campus Virtual: Millores pròpies de la UB

cvEl pròxim 25 de juliol instal·larem la nova versió de Campus Virtual que inclou una sèrie de millores que us expliquem  en dues entrades en el blog.

En aquesta primera entrada us detallem les millores pròpies de la UB:

 • Usuaris ficticis

S’ha afegit més seguretat en el bloc d’usuaris ficticis, de tal manera que si algun professor inscriu un d’aquests usuaris amb un rol diferent al d’alumne, el sistema passat un temps, el traurà aquest rol del curs.

 • Entrada

Hem adaptat l’entrada al campus al nou sistema d’autenticació de la UB. Amb el nou sistema, si s’accedeix al campus estant autenticat en una altra aplicació corporativa de la UB (Gr@d, MonUB, Intranet UB, etc) que utilitzi aquest sistema, s’hi accedeix de manera automàtica.

 • Temes UB

S’ha modificat la visualització de les pàgines amb els temes UB per adaptar-los a la nova imatge corporativa.

 • Informe inscripcions UB Giga

S’ha creat un nou informe que apareix dins del bloc UB Administració, que mostra els canvis realitzats en els paràmetres que permeten sincronitzar els alumnes del curs amb les dades del GIGA.
L’informe mostra la llista amb els canvis ordenats de manera que es vegin primer els més recents, amb la data i hora del canvi, el nom de l’usuari/a que ha fet el canvi i quin era el valor anterior i quin el valor actual.

Exemple d’informe Inscripcions UB GIGA

informe_inscripcions_ub_gigaTasques programades

S’han reprogramat i individualitzat totes les tasques programades de les adaptacions i integracions UB que s’executen directament en el servidor per poder configurar-les de forma separada i aconseguir que davant una errada imprevista d’execució d’una d’elles no afecti les que s’executen després.

En la pròxima entrada us detallarem les millores de la nova versió de Moodle.

Canvis en el sistema d’entrada al campus virtual

S’han modificat les pàgines d’entrada als campus per adaptar-se al nou sistema d’identificació web que millora les prestacions de l’actual sistema.

Aquest canvi no comporta que l’usuari hagi de canviar-se la contrasenya, però sí que haurà de modificar les contrasenyes que tingui desades en els seus ordinadors, ja que la URL d’entrada ha canviat.

Amb aquest nou sistema, si un usuari s’ha identificat en una altra aplicació web de la UB on s’utilitzen les mateixes credencials per accedir-hi, com la Intranet o Món UB, no li caldrà tornar a entrar les seves credencials per accedir al Campus Virtual durant un període de temps determinat, perquè el sistema ja ens reconeix i ho fa de manera automàtica.

 – Pantalla d’accés al campus si no estem identificats –

CVEntradaPer qualsevol consulta,contacteu amb el PAU

Campus Virtual: Millora en el temps de presentació de la llista de cursos

Quan es creen o gestionen tasques en cursos del Campus Virtual,  es poden definir tres dates que fan referència als moments que es pot entregar cada tasca (la seva  disponibilitat):

 • “Permet trameses des de” (inici)
 • “Data de venciment” (fi. Si es fan entregues passada aquesta data queda registrat que s’ha fet fóra de termini)
 • “Data límit” (últim dia en que es poden fer entregues. Si es deixa sense valor sempre es podran fer entregues, encara que s’hagi arribat a la data de venciment).

Nota: Si les dates de venciment i límit són les mateixes, l’alumne ja no podrà fer cap entrega quan s’arriba a la data de venciment.

moodle2Si la data límit està buida, Moodle considera que la tasca està encara activa, i aleshores executa consultes a la base de dades per buscar informació i mostrar-la en la pàgina dels “Meus cursos”.
En alguns casos aquest efecte es duplica quan el professor en el seu curs, s’autoenrola com estudiant i Moodle ha d’executar les consultes pel rol de professor i pel d’estudiant, ja que la informació que es mostra en cada cas és diferent.

Per evitar aquest comportament, els tècnics informàtics encarregats del Campus Virtual han actualitzat la base de dades copiant la data de venciment en el camp de la data límit quan aquest estava en blanc sempre i quan la data de venciment fos abans del 31 de gener de 2016. Això ha suposat actualitzar els cursos 14/15 i els del primer semestre del 15/16. En total s’han actualitzat més de 17.500 tasques.

Aquesta acció ha tingut un efecte immediat de millora en el temps de presentació de la llista de cursos, professors als quals els trigava al voltant de 3 minuts la càrrega de la pàgina Els meus cursos”  han passat a 15-20 segons.

Per tant, és molt important que poseu una data en el camp “Data límit”, en les tasques que creeu en els vostres cursos.

llista_cursos_fictici

Durant els pròxims dies, es farà una avaluació de l’efecte d’aquest canvi i es valorarà tornar a permetre que els usuaris gestionin directament la llista dels seus cursos, sense cap limitació.

Tot i aquesta important millora, continuem treballant per optimitzar els temps de resposta en el Campus Virtual.

Canvis en la nova versió del campus: millores Moodle

En aquesta entrada us presentem les principals millores de la nova versió de campus desenvolupades per l’equip de Moodle i que serà efectiva després de l‘aturada programada del pròxim 21 de juliol

moodle

Bloc Resum de cursos (Course overview)

Aquest bloc permet mostrar totes les categories a les quals pertany el curs.

Qualificador

Es pot editar una activitat concreta en l’informe del qualificador i no obrir l’edició en totes les activitats a la vegada, en aquest cas no cal editar totes les notes sinó només les dels alumnes que ens interessen.
Aquesta nova opció s’activa quan es selecciona Vista única en el desplegable o en les pestanyes amb les opcions del qualificador.
La vista única també permet posar qualificacions de forma massiva, sigui a qualificacions buides o en totes les qualificacions.
També s’ha millorat la presentació de l’informe mantenint sempre visibles la columna amb el nom de l’estudiant i les capçaleres de les activitats. Dinàmicament i de forma adaptativa les diferents files i columnes de la vista ocupen tot l’espai disponible només quan és necessari, deixem de veure els blocs laterals i queden fixes la columna de nom i les capçaleres en moure’ns amb les barres de desplaçament. Això ens permet mantenir sempre identificat l’alumne i l’activitat.

Apareix un nou informe, anomenat Històric de qualificacions, que permet veure l’evolució de les qualificacions i l’origen d’aquestes per a un o diversos alumnes en les activitats seleccionades.

En l’informe d’usuari apareix una nova columna, Contribució Total del curs, que, si s’activa en la configuració de les qualificacions del curs, es mostrarà uns percentatges que indica la quantitat que cada element de qualificació contribueix al total del curs per aquell usuari (després d’aplicar la ponderació).

Informes

La nova versió de Moodle ha redissenyat el sistema de recollir la informació de l’activitat de l’usuari. L’objectiu d’aquest canvi és disposar de més informació així com dissenyar un sistema de registre més personalitzat per components que permet donar al professor una informació més amplia i detallada.

El nou sistema desa la informació en un nou repositori però encara permet accedir-hi a l’antic. Com a conseqüència d’aquest canvi apareix un nou desplegable en els informes que permet escollir d’on es vol consultar les dades:

 • Registre estàndard: repositori de la nova versió, que recollirà la informació de les activitats a patir d’ara.
 • Registre antic: repositori d’informació de l’activitat dels usuaris en el campus. És només per consultar, ja que no recollirà noves dades.

Aquest canvi produirà que l’endemà del canvi de versió del campus s’haurà de seleccionar l’opció Registre estàndard per consultar les dades de l’activitat en el curs que es realitza posteriorment al canvi de versió.

Filtre MathJax

Per defecte no està activat per tot el campus sinó que hi ha l’opció d’activar-ho en cada curs. S’ha pres aquesta decisió perquè si es tenen tots 2 activats alhora, Tex notation i MathJax, la visualització de les fórmules làtex que n’hi havia fins ara canvia, per això cada professor podrà decidir en el seu curs com ho vol tenir.

Consulta (Choice)

Apareix un nou paràmetre que permet escollir si es pot seleccionar més d’una opció en la consulta.

Fòrum

Es pot subscriure a un debat concret del fòrum en comptes de tot el fòrum.

Tasques

Es poden afegir arxius en els paràmetres de la tasca perquè l’alumne els pugui descarregar com a part de l’enunciat, una plantilla de respostes, recursos addicionals, exemples, etc.

Qüestionaris

S’ha millorat en accessibilitat i usabilitat de la gestió del qüestionari i el banc de preguntes, amb una més fàcil edició que estalvia fer clics per realitzar les accions més habituals.
Per exemple, ara es pot fer servir  l’arrossega i desa per ordenar les preguntes.

Restriccions d’accés

L’edició de les restriccions d’accés a un recurs o una activitat ara s’ha fet molt més còmoda i senzilla.
En aquesta nova versió es poden agrupar diverses condicions dins d’un conjunt de restriccions, a més de poder-les combinar amb altres restriccions, indicant si totes són necessàries o si n’hi ha prou amb complir alguna.

Nou editor de text

En aquesta versió s’incorpora un nou editor de text, de nom Atto, construït específicament per Moodle.
Té les mateixes funcionalitats que l’actual editor de text de Moodle, TinyMCE, però en el que s’ha fet un esforç en l’accessibilitat.
Aquest nou editor disposa de la funcionalitat de “autosave” que desa el contingut cada minut per evitar perdre el que s’escriu com a conseqüència d’una desconnexió sobtada.
Es manté com a editor per defecte del campus l’actual TinyMCE però l’usuari, mitjançant el seu perfil, pot escollir utilitzar aquest nou editor de text.

Si voleu conèixer altres novetats específicament per a la UB,  llegiu l’entrada anterior.

Canvis en la nova versió del campus: millores UB

El pròxim 21 de juliol està programada una aturada del Campus Virtual i Campus Obert amb l’objectiu, entre d’altres, d’actualitzar la versió del campus i incorporar una sèrie de millores dissenyades des de l’Àrea de Tecnologies. En aquesta entrada us volem explicar precisament aquests canvis implementats per donar resposta a les diferents necessitats d’integració amb l’aplicació GIGA i altres propostes que ens heu fet arribar.

campusMoodleNou plugin Gestiona inscripcions UB Giga

Hem creat un nou plugin, de nom Gestiona inscripcions UB Giga, que permet introduir el codi GIGA per fer la sincronització amb les dades del GIGA en el curs. Cal dir que aquest camp té una capacitat de 1.024 caràcters, quan el de Moodle només té 100. Amb aquest nou plugin aconseguim:

 • Incloure més codis GIGA en el mateix curs.
 • Solucionar el problema que hi havia quan 2 codis GIGA iguals eren inclosos en cursos diferents, el campus donava error.

Aquest nou plugin està incorporat dins del bloc UB Administració.

Durant l’actualització es copiaran, de manera automàtica, els valors de la configuració per la sincronització amb les dades del GIGA que estan en els paràmetres del curs (camp Número ID del curs) al camp del nou plugin (Dades del GIGA).

Amb aquest canvi el camp Número ID del curs no podrà ser modificat a partir d’ara pel professor, amb l’objectiu d’evitar errors.

Bloc UBGRAD

Hem fet una nova versió del bloc ubgrad que permet mostrar tots els plans docents i bibliografia de totes les assignatures GIGA incorporades al curs, dins del nou plugin Gestiona inscripcions UB Giga.

Aquesta nova versió mostra un desplegable quan n’hi ha més d’un codi GIGA en el mateix curs.

Amb aquest canvi el bloc ubgrad deixarà de ser un bloc fixe que es veu en tots els cursos i passarà a ser un bloc estàndard que cada professor podrà posar o treure en el seu curs.
Per facilitar el seu ús, l’eina de creació de cursos acadèmics l’incorporarà automàticament quan es creï el curs.

Durant l’actualització del campus s’afegirà aquest bloc com a estàndard en tots els cursos que pertanyin a alguna de les categories de curs acadèmic i a la categoria d’espais tutorials.

Sincronització GIGA

S’ha redissenyat al 100% el sistema de sincronització amb les dades de matrícula del GIGA per obtenir millores respecte a:

 • Una sincronització més ràpida que trigui menys temps en completar-se.
 • Més segura per evitar que es donin errors en alumnes que es donen de baixa d’una assignatura GIGA per interès propi.
  En aquest sentit quan el sistema detecti que un alumne s’ha donat de baixa per interès propi, no el traurà del curs del campus automàticament, sinó que registrarà aquesta baixa i la farà efectiva passats uns dies (per defecte 5), el que permetrà completar-ho amb més controls.
 • El sistema permetrà inscriure alumnes en cursos dels campus que duren 2 anys acadèmics.
  Es podran crear tantes categories de cursos bianuals que es vulguin i els cursos que s’incloguin en aquesta categoria inscriurà els alumnes que s’hagin inscrit en cursos que duren dos anys acadèmics, habitualment màsters.
  Per exemple:
  – Cursos bianuals (2014-15, 2015-16): inscriu alumnes matriculats en els anys acadèmics 2014-15 i 2015-16. Cal però, tenir en compte, que si en un d’aquests cursos s’inclou l’any acadèmic amb el codi GIGA, preval l’any acadèmic que acompanya el codi GIGA.
  Per exemple, en el cas que el curs estigui inclòs en la categoria Cursos bianuals (2014-15, 2015-16):
  – 123454 -> Inscriu alumnes de l’assignatura 123454 matriculats l’any acadèmic 2014-15 i del 2015-16.
  – 2014_123454 -> Inscriu alumnes de l’assignatura 123454 matriculats només l’any acadèmic 2014-15.

Aquest nou sistema està encara en fase de desenvolupament d’algunes de les noves característiques que s’aniran completant progressivament.

Temes UB

S’ha modificat la visualització de les pàgines amb els temes UB per adaptar-los a la nova versió incorporant el menú d’usuari que es mostra al costat del nom i que permet accedir de forma més ràpida i des de qualsevol pàgina a espais com:

 • El meu Moodle
 • El meu perfil
 • Missatges
 • Els meus fitxers privats
 • Les meves insígnies

Impressió de pantalla del nou dissenycampus_2015

 Si voleu conèixer les millores que incorpora la nova versió de Moodle llegiu la següent entrada del blog.

Seminari “Microsoft Azure para centros de investigación”

Us informem que el pròxim dijous, 30 d’abril, Microsoft organitza un seminari adreçat als investigadors on es parlarà de les possibilitats del núvol per a la investigació acadèmica i científica amb l’ús de la plataforma de Microsoft Azure amb eines, llenguatges i  frameworks com Linux, Python, Java, Hadoop, Microsoft .NET, entre d’altres.

wAzureEventLa jornada es farà a la UB a l’Edifici Històric i cal inscripció prèvia

L’agenda és la següent:

 • 9:30 Registre/recepció
 • 10:00 Obertura: Visión y Estrategia de Microsoft para la Investigación. Rafa Achaerandio. Director de Desarrollo de Negocio Cloud. Microsoft.
 •  Simulaciones a gran escala. Jorge Ramon Muñoz. Arquitecto Microsoft Consulting Services
 •  Análisis y Big Data. Ibón Landa. Responsable Cloud. Plain Concepts
 •  Herramientas de Laboratorio en la Nube. Toni Alarcón Principal Strategic Consultant y Pedro Velasco Infrastructure & Cloud Lead Consultant
 •  Café
 •  Análisis predictivo y máquinas de aprendizaje.  José Ángel Fernandez. Evangelista Técnico Microsoft
 • Colaboración ubicua. Oscar Mozo. Jefe de Producto Cloud. Microsoft.
 • Fundación Síndrome de Dravet y la investigación potenciada por la Nube.Julián Isla. Arquitecto Microsoft Consulting Services.
 •  Acelerando la velocidad del descubrimiento científico. Rafa Achaerandio. Director de Desarrollo de Negocio Cloud. Microsoft.

Signatura digital d’actes de qualificacions

L’Àrea TIC de la Universitat de Barcelona, juntament amb la unitat de Planificació Academicodocent i Secretaria General, ha desenvolupat una aplicació per tal de realitzar la signatura de les actes de qualificació dels alumnes utilitzant la signatura digital amb el certificat que està desat en el xip del Carnet de la UB.

L’aplicació comunica per correu electrònic al docent que té l’acta disponible per a ser signada, aquest pot accedir des de la intranet de la UB a la pestanya “Docència”, opció “Signatura digital d’actes de qualificació”. qualActesMostra al docent les actes pendents de signar així com l’històric d’actes signades. Aquest ha de marcar l’acta que vol signar i signar-la amb el carnet UB, això ho pot fer des de qualsevol ordinador encara que estigui situat fora la UB.

Aquesta signatura desencadena l’ actualització de l’expedient dels alumnes i la notificació via la “app” de “Notificació de Qualificacions” als alumnes que l’utilitzin.

Les actes signades de manera digital queden dins del gestor documental de la UB i són accessibles per les persones autoritzades sense necessitat de desplaçar-se per a buscar llistats amb signatures manuscrites.

A banda del procés de signatura de l’acta per part del professor, l’aplicació contempla la signatura de les esmenes que es puguin produir a l’acta signada, les signatures de tribunals de revisió i les signatures d’alumnes que han cursat l’assignatura fora de la UB (alumnes d’intercanvi).

S’han incorporat les modificacions i millores proposades pels centres que van participar en la fase de proves i ara està disponible per a qualsevol centre que ho desitgi.