Ha finalitzat el meu contracte, puc accedir al meu correu UB?

Quan una persona acaba la relació contractual amb la Universitat o finalitza el seu període de col·laboració, perd automàticament la possibilitat d’accedir a la intranet, i en el cas de personal contractat per tant,  ja no podrà accedir al Portal UB.

Tot i això i en funció del seu perfil, disposa d’un període de gràcia de dos mesos, que li permet fer ús del seu correu corporatiu personal i de tots els serveis del núvol UB associats que tenia.

L’entrada al correu es pot fer sempre via navegador o bé accedint des del client de correu Outlook si ja es té configurat.

En passar aquests 2 mesos de gràcia i si no s’ha restablert la vinculació amb la UB, l’accés al compte de correu es tanca. En cas de tornar a establir-se es mantindria la  mateixa adreça de correu.

Més informació sobre les credencials i la seva caducitat.

 

Control remot: una eina per a la resolució d’incidències

Quan un usuari obre una incidència, el tècnic que la rep la valora, resol o escala segons convingui. De vegades, amb un control remot la incidència ja es pot solucionar i no cal que cap tècnic es desplaci fins a l’equip de l’usuari amb el conseqüent estalvi de temps.

L’Àrea de Tecnologies té contractada llicència del programa ISL, aquest programa permet connectar-se a l’equip de l’usuari des de l’equip del tècnic i que sigui el propi tècnic qui pugui fer les accions convenients per a la resolució de la incidència això sí, sempre amb el consentiment del propi usuari.

Per poder fer el control remot cal que :

L’usuari es connecti a l’adreça http://remot.ub.edu. El tècnic facilitarà el codi necessari per iniciar la sessió.

remot_client_2

Després de prémer el botó Connectar, la següent pantalla facilitarà les dades del tècnic que està donant assistència. Cal prémer Iniciar, apareix una pantalla per descarregar el programa de connexió, s’ha d’acceptar i executar el programa .

remot_client_4

Ara el tècnic ja pot començar a fer les accions necessàries des de l’equip de l’usuari, des del menú de dalt es podrà triar finalitzar o denegar el control i conèixer si és el tècnic o l’usuari qui té control de l’equip.remote_client5

Altres accions que es poden fer en sessió remota són: reiniciar l’equip, establir un xat entre tècnic i usuari o instal·lar programari.

Cada vegada que es faci un control remot sobre el mateix equip caldrà repetir el procès: connectar-se a l’adreça del control remot, executar el programa i donar el control al tècnic.

 

Tramitació de comptes de correu pel personal extern en 2012

Des de l’Àrea de Tecnologies es tramiten les altes, baixes i modificacions dels comptes de correu del personal extern o col·laborador i personal jubilat de la UB.

Cal recordar:

Respecte al personal extern o col·laborador:

Són els directors de departament o caps de servei/unitat qui poden sol·licitar una adreça de correu @ub.edu per al seu personal col·laborador que no està vinculat per contracte amb la UB. Per això és necessari el vist-i-plau del cap de la unitat orgànica corresponent.

 • El personal extern o col·laborador apareix en el  Directori de la Universitat de Barcelona dins del departament o unitat del cap de la unitat orgànica corresponent.
 • La durada màxima d’aquest compte és d’un any.
 • L’alta en aquest servei també dóna accés a la resta de serveis de la Universitat que necessiten autenticació UB com pot ser: wifi ub, servidor de fitxers …
 • Es pot sol·licitar la baixa abans d’un any
 • Cal sol·licitar la renovació del compte
 • Les denegacions dels comptes es produeixen en cas de que la sol·licitud estigui incorrecta o faltin dades com el responsable, en cas de no poder corregir aquesta informació no es tramita la sol·licitud

Respecte al personal jubilat:

 • La petició de mantenir el compte i la seva renovació anual la fa la pròpia persona interessada.
 • El personal jubilat no apareix en el Directori.
Nombre d'accions efectuades en 2012 sobre comptes de correu extern

externsMés informació sobre com obtenir un compte

El Jetstress

Per poder avaluar l’estat de la qualitat de l’accés a les dades i establir procediments per a la seva millora, s’executa el jetstress.
El jetstress és una eina de Microsoft que ajuda a comprovar el rendiment del disc simulant càrregues d’entrada i sortida (E/S) de molts registres generats per molts usuaris en un mateix moment, en Exchange.

Fa unes setmanes vam patir un problema de rendiment i es van realitzar accions correctives, motiu pel qual la UB, seguint aquests protocols, realitza periòdicament aquestes proves per verificar el bon funcionament de les seves màquines i la bona conservació de les dades.

Un exemple de posada en marxa d’aquest protocol el tenim durant aquests dies, tal i com s’ha publicat a les Notícies UB

Per a més informació podeu consultar la web de Microsoft

Primers resultats de la centraleta telefònica del PAU

Amb la  nova centraleta en el PAU en funcionament, tal i com us vàrem informar en una notícia anterior,  ja s’han obtingut les primeres estadístiques que indiquen què, des del PAU, s’ha atès el 96% de les trucades rebudes.

Durant el període del 3 de maig al 31 de maig s’han registrat 1.106 trucades en la  franja horària de 9h. a 18h., de les quals, 1.047 s’han atès en menys de 30 segons.

Les hores de màxima afluència de recepció de trucades és de 9:00 h. a 14:00 h.

Així mateix analitzant les tipologies de les consultes que ha rebut el PAU s’observa que els  ítems que generen més consultes són :

 • Instal·lació/configuració  d’aplicacions
 • Instal·lació/configuració de perifèrics

En quant a incidències, aquest mes, ha disminuït notablement  les relacionades amb l’eliminació de virus respecte al mes passat on va haver-hi una forta onada d’ atacs de virus.

El PAU estrena centraleta telefònica

Amb l’esforç continu de millora en el servei i atenció envers els nostres usuaris,  l’Àrea de Tecnologies ha renovat la centraleta telefònica que gestiona les trucades que es reben al PAU (Punt d’Atenció a l’Usuari) .

La nova centraleta, model Alcatel OXE,  funciona amb tecnologia IP.  Aquesta tecnologia  és ampliable i ens permetrà oferir nous serveis en un futur.  S’han instal·lat 2 centraletes replicades: una en el Pavelló Rosa i una altra en l’edifici històric de Plaça Universitat.

Quan un usuari truca al PAU rep un missatge de benvinguda, el sistema fa una estimació del temps d’espera de la trucada i decideix què:

 • En cas que l’espera sigui de menys de 20 segons, aquesta entra en la cua d’espera i és  atesa per un agent telefònic.
 • En cas que l’espera sigui de més de 20 segons i menys de 2 minuts, la centraleta informa a l’usuari de que es mantingui a l’espera i en el moment que té lliure un agent li passa la trucada.
 • En el cas de que l’espera estimada sigui major als 2 minuts, s’informa a l’usuari de que torni a trucar.

La nova centraleta permet obtenir estadístiques sobre  el nombre de trucades rebudes,  franges horàries de major ús,  temps d’espera per trucada,  trucades perdudes etc.

L’estudi d’aquestes dades ha de servir per  dimensionar l’equip que aten les trucades  amb l’objectiu de minimitzar  el nombre de trucades dissuadides (trucades no ateses per agents telefònics o abandonades pels usuaris),  així com millorar l’atenció telefònica en la resolució d’incidències i consultes.