Nou contracte de manteniment per a equips de microinformàtica

S’ha resolt l’adjudicació del nou contracte de manteniment de maquinari per equips de microinformàtica propietat de la UB, per un període d’un any prorrogable a dos. El servei el continuarà prestant l’empresa IDGRUP.

L’abast del contracte inclou:

  • Equips de sobretaula amb antiguitat inferior a 7 anys
  • Equips portàtils amb antiguitat inferior a 6 anys
  • Impressores i perifèrics amb antiguitat inferior a 4 anys o amb un import de compra (actual) superior a 100 + IVA

Quedant excloses les avaries ocasionades per:

  • Una incorrecta utilització, manipulació o manteniment
  • Un impacte o caiguda
  • Una incorrecta reparació, modificació o ampliació
  • Els defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents (principalment accidents elèctrics), per desgast i per utilització incorrecta del producte

Hi ha millores respecte a l’anterior contracte:

  • S’ha tret l’import inicial per realitzar els pressuposts de reparació, ara seran sense cost.
  • Resolució d’intervencions senzilles en el primer desplaçament del tècnic com canvis de fungibles, paper encallat … sempre que no impliqui aportació de recanvis per part de l’empresa en equips no inclosos en el contracte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *