OneDrive: què i com compartim informació

OneDrive és una de les diferents aplicacions que formen el Núvol UB. La seva finalitat és  l’emmagatzematge d’informació personal relacionada amb el nostre treball o activitat a la UB.

És la nostra biblioteca personal de documents on podem pujar, crear i editar fitxers que són accessibles des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment i que podem compartir quan i amb qui vulguem.

En aquesta entrada del blog ens volem centrar en aquest últim punt: la compartició de fitxers des de OneDrive centrant-nos en dues opcions: la carpeta Compartit amb tots els usuaris i la compartició d’enllaços amb qualsevol persona que tingui el vincle.

En tots dos casos, cal tenir molta cura i ser molt restrictius en fer-ne ús. En cap cas, hem de fer-les servir per compartir fitxers que puguin contenir informació sensible, que sigui de caràcter confidencial o que inclogui  dades de caràcter personal.

1 – Carpeta Compartido con todos los usuarios

Molts de nosaltres tenim en el nostre OneDrive una carpeta anomenada “Compartido con todos los usuarios” que es va crear quan es van donar d’alta tots els nostres comptes al Núvol UB (per les noves adreces posteriors ja no es crea aquesta carpeta)

Tota la informació que es guarda dins d’aquesta carpeta és susceptible de ser consultada per qualsevol membre de la Comunitat UB: PAS, PDI, personal col·laborador o estudiants. Cal ser molt curosos i conscients del que guardem aquí i eliminar qualsevol document que tinguem si ja no cal que tingui aquest caràcter públic. Recomanem revisar periòdicament el contingut d’aquesta carpeta i eliminar o moure el seu contingut a una altra carpeta més privada o eliminar-la directament si no és necessària.

El cercador del Núvol UB només troba informació d’aquells fitxers on tenim algun tipus de permís i, quan creem o guardem un document en aquesta carpeta, automàticament, estem donant permisos a tots els usuaris de la UB i, per tant, el podran cercar i trobar.

2 – Compartir fitxers amb qualsevol persona que tingui el vincle

Quan decidim compartir un fitxer o una carpeta del nostre OneDrive tenim l’opció de decidir com i a qui.

Cal evitar al màxim l’opció Qualsevol persona que tingui el vincle,  però en cas que sigui necessària, és molt recomanable activar també diferents opcions en aquesta compartició per fer-la més controlada com no permetre l’edició, establir una contrasenya o una data d’expiració d’aquest vincle.L’opció Qualsevol persona que tingui el vincle,  dona accés a qualsevol persona que rebi el vincle, sigui perquè l’ha rebut directament o perquè li ha reenviat una altra persona, i això també inclou persones de fora de la UB.