Digitalització de convenis

Al llarg d’aquest any, el Servei d’Administració Electrònica, Gestió Documental i Patrimoni Documental i l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació han col·laborat estretament per dur a terme, en el marc del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), un projecte supeditat a una subvenció provinent del fons REACT-EU consistent en la digitalització amb còpia autèntica dels convenis institucionals en format paper produïts per Serveis Jurídics i Convenis de la Universitat de Barcelona i la incorporació d’aquesta documentació en el gestor documental institucional de la universitat.

Executat en dues fases, en la primera s’han digitalitzat, amb la col·laboració del proveïdor DINSER, un total d’11.045 convenis, ocupant un volum de 39,8 GB.

La segona fase ha consistit en la càrrega dels documents digitalitzats al gestor documental institucional, Documentum, concretament a la sèrie documental S206 Expedients de signatures de convenis de la UB, completant d’aquesta manera l’execució dels treballs de digitalització d’aquest projecte.Més informació del projecte a Lot 2. Implantació de l’expedient digital i digitalització de documentació física i lliurament estructurat per la implantació als gestors documentals.

Els comentaris estan tancats.