El servei d’aules virtuals al núvol

L’Àrea TIC ofereix des de l’octubre de 2013 i  a iniciativa del BKC, el servei d’aules virtuals que permet l’accés dels estudiants i professors de la UB a equips virtuals (VDI) com si es tractés d’una aula informàtica més, sense limitacions físiques ni horàries.

El servei disposa de l’aula virtual “VDI_Campus_A” amb SO Windows 10 i  programari amb llicència Campus orientat a eines estadístiques (SPSS, SPSS Modeller, SAS, i Statgraphics).

Des del novembre passat, aquest servei està allotjat al núvol de l’empresa United Cloud Services (UCS) i és gestionat conjuntament per l’Àrea TIC i UCS. Des de llavors ja han accedit al servei més de 190 usuaris. UCS és l’empresa adjudicatària del servei d’escriptoris virtuals (VDI) al núvol per a les universitats catalanes consorciat pel CSUC i universitats catalanes.

El servei d’aules al núvol està basat en el Citrix Workspace, suportat per un ampli espectre de navegadors i dispositius (Windows, MacOS, IOS, Linux, Android), i està integrat amb el servei de federació d’identitats per la comunitat universitària i de recerca catalana UNIFICAT.

Per qualsevol consulta, contacteu amb el  PAU o consulteu la informació a la web.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.