Evitar atacs en un gestor de continguts

CMS són les sigles de Content Management System, en català, Sistema de Gestió de Continguts. Els gestors de continguts, com Joomla, Drupal o WordPress, són sistemes per mantenir i actualitzar webs de manera fàcil ja que permeten tractar de manera independent el contingut i el disseny controlant la publicació de la informació mitjançant diferents rols:administradors, editors, participants i d’altres.

A la cmsuniversitat moltes unitats disposen dels seus CMS per publicar la seva informació o, en un futur, en disposaran d’un. És per això que s’han de mantenir unes bones pràctiques per evitar atacs.

Us fem un resum dels punts més importants però podeu consultar la notícia completa des de les pàgines del servei d’hostatgeria web :

  • Actualitzar sempre a la darrera versió del CMS.
  • Mantenir actualitzats tots els plugins i temes que utilitzem al nostre CMS.
  • Tenir una bona política de còpies de seguretat per poder restaurar tot el lloc web.
  • Revisar els permisos de la carpeta i fitxers dipositats al servidor web després d’instal·lar el CMS.
  • El formularis del nostre lloc web no haurien de permetre l’enviament descontrolat de fitxers.
  • No deixar els fitxers i carpetes importants accessibles per qualsevol en el directori públic.
  • No utilitzar l’usuari admin.
  • No utilitzar contrasenyes febles per a usuaris editors del CMS.
  • Utilitzar un bon antivirus en el nostre ordinador des del qual accedim al panell de gestió del CMS.
  • No assumir que el nostre lloc està ben protegit si no es veuen signes d’atacs.

Més informació publicada sobre CMS pel servei d’hostatgeria web

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.