Nou contracte de manteniment per a equips de microinformàtica

S’ha resolt l’adjudicació del nou contracte de manteniment de maquinari per equips de microinformàtica propietat de la UB, per un període d’un any prorrogable a dos. El servei el continuarà prestant l’empresa IDGRUP.

L’abast del contracte inclou:

  • Equips de sobretaula amb antiguitat inferior a 7 anys
  • Equips portàtils amb antiguitat inferior a 6 anys
  • Impressores i perifèrics amb antiguitat inferior a 4 anys o amb un import de compra (actual) superior a 100 + IVA

Quedant excloses les avaries ocasionades per:

  • Una incorrecta utilització, manipulació o manteniment
  • Un impacte o caiguda
  • Una incorrecta reparació, modificació o ampliació
  • Els defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents (principalment accidents elèctrics), per desgast i per utilització incorrecta del producte

Hi ha millores respecte a l’anterior contracte:

  • S’ha tret l’import inicial per realitzar els pressuposts de reparació, ara seran sense cost.
  • Resolució d’intervencions senzilles en el primer desplaçament del tècnic com canvis de fungibles, paper encallat … sempre que no impliqui aportació de recanvis per part de l’empresa en equips no inclosos en el contracte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.