Obligatorietat de canvi de contransenya

Com a política de seguretat, el personal de la UB està obligat a canviar-se la contrasenya com a mínim cada 6 mesos. Des d’avui,  dilluns 17 de febrer, el canvi de contrasenya ja és efectiu per a tot el personal de la universitat: PAS, PDI i personal extern.

Aquesta política de seguretat s’ha anat aplicant de manera esglaonada com vam informar en anteriors notícies:

Us fem un resum dels punts més importants recollits en les dues notícies anteriors i que convé recordar:

La UB, com administració pública, està obligada a aplicar l’Esquema Nacional de Seguretat i una de les  regulacions que contempla l’anomenat Esquema és que totes les contrasenyes han de ser “dures” (formades per una combinació de lletres, números i símbols), i han de tenir una vigència màxima de 6 mesos. L’incompliment d’aquesta normativa preveu auditories i sancions econòmiques.

Pantalla exemple de notificació de canvi de  contrasenya

canviContrasenya2

Quan canviem la contrasenya d’entrada a la intranet, ens canviarà automàticament la contrasenya del correu electrònic però hem de tenir en compte què, a tot arreu a on tinguem configurat el correu, també haurem de fer aquest canvi:

  • Si tenim instal·lat un client de correu com Outlook o Thunderbird.
  • Si tenim un dispositiu mòbil amb el correu configurat.
  • Si tenim el correu en l’ordinador de casa o en un portàtil.
  • Si tenim un dispositiu mòbil connectat a la xarxa sense fils de la UB (eduroam)
  • Si tenim discos de xarxa

A més, per a la nostra comoditat, l’usuari Windows de l’ordinador té la mateixa contrasenya que la de la intranet i d’aquesta manera només cal que introduïm la contrasenya un cop quan engeguem l’ordinador. També haurem, doncs,  de canviar la contrasenya de l’usuari de Windows.

Per a més informació consulteu les pàgines sobre la política de contrasenyes i seguretat de la informació

2 comentaris a “Obligatorietat de canvi de contransenya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.