Conèixer les condicions de manteniment del nostre equip

Des del dia 1 de desembre de 2012 fins a 30 de novembre de 2013, l’empresa IDGRUP es fa càrrec del servei de manteniment de maquinari de l’equipament microinformàtic dels equips de la UB, en substitució de l’anterior empresa Kemit.

El contracte cobreix els equips de sobretaula, portàtils, impressores, escàners i perifèrics de petit format.

Conèixer quin servei de manteniment podem demanar sobre el nostre equip, quins perifèrics estan coberts, quines dades hem de facilitar, quines condicions apliquen en funció de l’avaria … no és una informació sempre a l’abast de l’usuari, és per això, que hem creat una aplicació on, a partir de l’identificador PAU (etiqueta) del vostre PC o portàtil, podeu saber el detall de les condicions de manteniment i reparació de l’equip o perifèric.

Per accedir a aquesta consulta cal autenticar-se prèviament. Podeu anar-hi des de la web d’Informàtica i Comunicacions , pestanya Maquinari, xarxa i telefonia, apartat Manteniment d’equips

mantenimentMaquinari

Recordeu que la tramitació de les avaries s’ha de fer sempre a través del  PAU

Campanya de rèntings de PCs Sobretaula i Portàtils 2012

La contractació d’equipament informàtic via rènting (lloguer) és la manera òptima d’ homogeneïtzar el parc i evitar-ne l’obsolescència dels equips. El serveis inclosos dins l’import del contracte depenen de cada concurs pero normalment inclouen:

 • Lloguer d’equips PCs.
 • Instal·lació, configuració i traspàs de dades .
 • Retirada PCs substituïts i reciclatge.
 • Llicència OEM MS Windows.
 • Manteniment durant la vigència del contracte (4 anys).
 • Assegurança de robatori (Depenent del contracte es poden incloure altres serveis com furt, trencament, etc.)

Durant el quart trimestre de 2012 va finalitzar la campanya de rènting 27 i 28 respectivament.

renting27Torre

L’equip de sobretaula Lot 1 Rènting 27 de  l’empresa Adjudicatària APD ha substituït al rènting 8 i ha estat destinat al PDI i diversos departaments.

El volum total, amb  338 equips, han estat repartits pels diferents campus de la UB.

renting28

L’equip portàtil Lot 2 Rènting 28 de l’empresa Adjudicatària SEMIC ha substituït al r

ènting 9 portàtil Fujitsu Siemens  i ha estat destinat al PDI i diversos departaments.

El volum total, amb  550 equips repartits pels diferents campus de la UB.

Trobareu més informació sobre el funcionament del rènting i les seves característiques tècniques en aquestes pàgines

Noves condicions en els serveis de manteniment de microinformàtica des de 1 de juliol de 2011

Atesa la instrucció de Gerència de 27 d’abril d’enguany sobre mesures d’ajustament pressupostari i per tal de racionalitzar de les despeses de manteniment del maquinari del parc microinformàtic, a partir del 1 de juliol s’aplicaran les modificacions següents en l’abast dels serveis de manteniment:

 • Es rebaixa la seva cobertura dels portàtils de set a sis anys
 • Es redueix el manteniment de les impressores de xarxa de set a quatre anys de antiguitat.
 •  Es deixen fora del contracte general de manteniment les impressores personals i perifèrics (escàners, lectors codis de barra, discos externs, CD’s i DVD’s externs, docking stations, webcams, pendrives,…) sense garantia de fabricant, si el preu de substitució dels mateixos és inferior als 100 € + IVA.

Així doncs, a partir del 1 de juliol, quedaran coberts per contracte de manteniment els equipaments següents:

 •  Equips de sobretaula amb menys de set anys d’antiguitat
 •  Equips portàtils amb menys de sis anys d’antiguitat
 •  Impressores de xarxa amb menys de quatre anys o en garantia de fabricant
 •  Impressores personals i perifèrics (escàners, lectors codis de barra, discos externs, CD’s i DVD’s externs, docking stations, webcams, pendrives,…) en garantia o amb un valor de substitució superior al 100 €.

La modificació de l’abast no modifica els nivells de servei que continuaran sent de reparació o substitució temporal de l’equip en 24 hores fins el 90% dels casos.

Nova empresa pel manteniment de maquinari de microinformàtica

A partir del 9 de juliol d’enguany, amb l’adjudicació definitiva del contracte , KEMIT és la nova empresa responsable de la reparació de maquinari de microinformàtica per equips UB.

El contracte cobreix els equips de sobretaula, portàtils, impressores, escàners i perifèrics de petit format.

Kemit assumeix els serveis que fins ara prestava Osiatis.  Les condicions del servei a destacar són:

 • Gestió de garanties: Kemit tramitarà  la reparació dels equips en garantia del fabricant.
 • Nou horari de servei: de 8 del matí a 8 de la tarda en dies laborables  (s’han ampliat 2 hores en la franja de la tarda)
 • Per a equips de càrrecs: temps de resposta de 1 hora i resolució de 8 hores els 7 dies de la setmana .
 • Per a  la resta de l’equipament: temps de resposta de 4 hores i en un temps màxim de resolució de 1 dia .
 • En cas d’avaria i canvi de peces,  l’equip quedarà configurat amb un sistema operatiu mínim i recuperació de dades si s’escau.
 • Si la avaria de l’equip no es pot resoldre en el temps pactat es deixarà un equip de substitució .

La tramitació de les avaries s’ha de fer sempre a través del  PAU

Noves eines lingüístiques en els últims equips de rènting

Als  equips de rènting,  a més de trobar-nos instal·lades  aplicacions comercials, lliures  i corporatives d’ús habitual, també  disposem d’una sèrie d’utilitats que  ens poden resultar molt interessants en  la nostra feina diària.
En aquesta entrada ens agradaria destacar les següents eines lingüístiques que trobareu ja instal·lades en els darrers equips de rènting (rènting 22 23).

 • Diccionari personalitzat : El diccionari personalitzat, elaborat pels Serveis Lingüístics, inclou un gran nombre de termes i preten què,  la comunitat universitària, en particular, i la comunitat lingüística, en general, puguin millorar la qualitat dels textos que produeixen.

Si treballeu amb MS Word, aquest diccionari us apareix a la llista de diccionaris personalitzats.  El podeu trobar si aneu a  Eines – Opcions – Ortografia i Gramàtica- Diccionaris personalitzats
pantDiccionariPersonalitzat

 • Diccionari de Termes: TermBlaster: El termBlaster és un programa lliure que permet fer cerques de manera senzilla en una sèrie de recursos determinats. Des dels Serveis Lingüístics s’ha fet un fitxer de recursos bàsics de català, espanyol i anglès que poden convertir el termBlaster en una eina molt útil en la recerca d’informació lèxica, terminològica i lingüística.iconaTermblaster

Al vostre equip trobareu  aquesta icona  en la barra d’accés ràpid que us permetrà obrir  el Termblaster.
pantTermblaster

Trobareu més informació i un vídeo demostratiu sobre aquest programa en el Bloc Un Tip de Trucs

Tingueu en compte que  els fitxers es poden anar actualitzant  per la qual cosa es recomanable que visiteu les pàgines  dedicades a aquestes eines amb certa regularitat:

Pegats, Services Packs, Actualitzacions automàtiques, Windows Update …?

 

Qualsevol programari,  tot i passar per un període de testeig, quan és definitivament llençat al públic pot contenir  errors. Aquests es mostren  en forma de mal funcionament, incompatibilitats o fins i tot forats de seguretat que comprometen el bon ús i  la seguretat del nostre equip. El fabricant del producte introdueix aquestes correccions o millores en forma del que normalment es coneix com a pegat ( patch, en anglès). Sovint, també es fa servir el terme  actualització, per referir-nos al mateix. Amb les actualitzacions però, es solen introduir també millores i noves funcionalitats.

Si un programari el fem servir molt sovint és una bona pràctica el consultar de tant en tant  la web del fabricant per si hi ha disponible algun pegat.  Una opció més còmode serà registrar-se per correu electrònic o sindicar-se per RSS, de manera que rebem els avisos i altres informacions relacionades amb el programari.

Quan el programari és el propi sistema operatiu aquesta bona pràctica passa a ser gairebé una obligació. I si el sistema operatiu és el MS Windows, aleshores cal treure el gairebé.

Actualitzacions de Windows

Amb l’aparició de Windows 98, Microsoft va dissenyar un lloc web on es guardaven totes les actualitzacions disponibles pels seus sistemes operatius. El web s’anomenà Windows Update. Quan l’usuari visitava aquest lloc  es comprovava automàticament quines actualitzacions tenia el sistema operatiu des del que s’havia fet la visita i se li oferia a l’usuari si volia descarregar i instal·lar les que li manquessin.   Actualment aquest web s’anomena Microsoft Update, doncs ja no només s’ofereixen les actualitzacions pel Windows sinó per la resta de programari de Microsoft, sobretot de la Suite MS Office.

També, ja fa alguns anys,  es va introduir dins el Windows, el mòdul anomenat Actualizaciones Automáticas, de manera que és el propi sistema qui es connecta als servidors d’actualitzacions de Microsoft i no cal que sigui l’usuari qui faci la visita al web de  Microsoft Update per gestionar l’estat de les actualitzacions. Fins i tot podem configurar les Actualizaciones Automáticas de manera que els pegats es descarreguin i s’instal·lin sense intervenció de l’usuari. L’activació d’aquest mòdul i la seva configuració es troben al tauler de control –Panel de control– del  Windows.

Service Packs

Uns mesos després del llançament del sistema operatiu el volum de pegats sol ser molt gran. El fabricant els  empaqueta en un sol fitxer que, a l’executar-se, els instal·la tots de cop. Aquest paquet és el que es coneix com a Service Pack. Solem donar la versió del sistema operatiu especificant quin Service  Pack porta incorporat. Així, per ex.,  parlem de Windows 2000 SP4 per referir-nos al Windows 2000 amb Service pack 4 inclòs.

Una manera ràpida de veure quina és la versió del nostre sistema, i quin service pack  té, és anar a la pestanya de propietats -fent clic amb el botó dret- a la icona de Mi PC.

SP3

 

 

 

 

 

 

 

Actualment els últims services packs disponibles pels sistemes Windows són Windows 2000 SP4, Windows XP SP3 i Windows Vista SP1.

Per més informació podeu consultar el nostre web .

Finalment,  recordar que tenir el sistema operatiu actualitzat és una de les tres mesures bàsiques per protegir el nostre equip contra atacs externs.  Des les altres dues, disposar  d’un bon sistema antivirus i d’un tallafocs personal, en parlarem un altre dia.

Auditoria de Microsoft a les Facultats i Serveis de la UB (3ª part)

Informem de que les inspeccions físiques que tindran lloc el proper dilluns 22, dins del procés d’auditoria de Microsoft a la Universitat de Barcelona, es restringiran als espais d’accés públic. Per tant, només es realitzaran inspeccions a les aules d’informàtica,  aules de docència i biblioteques.

Auditoria de Microsoft a les Facultats i Serveis de la UB (2ª part)

D’acord amb els termes de la llicència Campus que la Universitat de Barcelona té contractada amb Microsoft (MS), el proper dilluns 22 de juny Microsoft durà a terme una auditoria de les llicències de sistemes operatius Windows instal·lats a la UB amb la participació de Ernst&Young.

 L’objectiu és verificar que els equips amb MS Windows tenen la llicència en regla.

 L’auditoria es realitzarà als centres i  edificis següents:

 • Facultat de Filosofia, Geografia i Història
 • Edifici Històric
 • Campus de Bellvitge
 • Facultat de Medicina
 • Facultat d’Economia i Empresa
 • Facultat de Dret
 • Facultat de Farmàcia
 • Facultat de Biologia
 • Facultat de Geologia
 • Facultat de Química
 • Facultat de Física

 La visita als centres començarà a partir de les 10:30 i s’allargarà fins les 15:00. S’organitzaran quatre grups (Centre Ciutat, Bellvitge i Casanovas, Campus Diagonal Nord i Campus Diagonal Centre o Sud). Un representant de l’Àrea TIC acompanyarà als auditors durant la visita als centres.

 Els auditors revisaran primer els espais públics dels Centres per  verificar la legalitat de la llicència (aules d’informàtica, aules de docència, biblioteques, laboratoris amb un nombre elevat d’equips). Posteriorment passaran pels despatxos de professors i PAS.

 Ernst&Young serà respectuosa en tot moment amb les activitats de la UB. En cap cas podran interrompre les classes o els exàmens que s’estiguin realitzant a les aules, i no accediran als despatxos que estiguin tancats o no se’ls autoritzi a entrar. Aleshores, ho anotaran  i passaran al següent despatx.

 La primera comprovació serà verificar si l’equip te l’etiqueta amb l’holografia que identifica la llicència original de Windows, anomenat COA o certificat d’autenticitat -veieu la fotografia-. Si l’equip no té el COA disponible , provaran d’accedir a l’equip per verificar la versió de sistema operatiu instal·lat -en cap cas ho faran si el professor o personal de serveis no els autoritza l’accés a l’equip per  verificar-ne el contingut-.

Els tècnics de l’Àrea TIC no estan autoritzats a accedir als equips dels usuaris sense permís d’aquests. Si l’usuari no hi és present no s’accedirà als equips.

 coa_ms

 Per accedir als equips públics, si fos de menester, s’utilitzarà la paraula de pas dels tècnics de l’Àrea TIC que els acompanyaran.

 El resultat de l’auditoria serà confidencial i només hi podran tenir accés Microsoft i la Universitat de Barcelona.

Auditoria de Microsoft a les Facultats i Serveis de la UB

 

Microsoft ha iniciat una Campanya d’Informació i Regularització de Software a les Universitats Espanyoles. Dins de la campanya s’auditarà a diferents universitats, entre elles la Universitat de Barcelona, per comprovar el correcte acompliment dels termes del contracte de Campus entre Microsoft i les universitats que l’hagin signat.

auditar microsoft

Aquest procediment de comprovació inclourà, entre d’altres accions, inspeccions físiques als centres universitaris per verificar que els sistemes operatius Windows instal·lats en els ordinadors personals disposin d’una llicència legal. Quan l’Àrea TIC sigui informada de les Facultats i Serveis afectats coordinarà els procediments i preparatius previs entre ells i els auditors autoritzats.

En aquest punt recordem que el contracte de Campus permet instal·lacions amb llicència d’actualització de sistemes operatius Windows. És a dir, per poder disposar de la llicència UB cal que prèviament els equips ja disposin d’una llicència completa de Windows. La manera més fàcil i econòmica d’obtenir-la és en el mateix moment de comprar un PC nou (llicències OEM).Un cop l’equip disposa de la llicència completa pot actualitzar-se a les versions de Windows suportades a la UB, sol·licitant una llicència d’actualització que distribueix l’Àrea TIC.

Tots els equips PC’s comprats per la UB, en les diferents campanyes de renting gestionades per l’Àrea TIC, ja disposen d’una llicència OEM de MS Windows.

Podeu trobar més informació referent a les llicències Microsoft Windows a les nostres pàgines web.

L’Àrea de TIC, des de l’any 1994, distribueix llicències d’ús de software als Departaments, Serveis de la Universitat de Barcelona i Grup UB. Obteniu més informació sobre les bases de la distribució de llicències i procediments relacionats en el següent enllaç.

Un virus obliga a formatar més de 100 PCs i servidors MS Windows

 

Aquest episodi, ocorregut entre el divendres 8  i el dilluns 11 de maig, ha obligat a formatar més de 100 equips amb sistema MS Windows. El responsable ha estat el virus Confiker.

Divendres 8 de maig

 Els ordinadors d’un servei de la UB semblen estar infectats per un virus, la data de la infecció és indeterminada. Els tècnics informàtics del servei, independents de la nostra àrea, intenten en un primer moment abordar el problema, però s’adonen que la infecció afecta al 100% del seu parc informàtic, més de 100 equips comptant estacions de treball  i servidors.
Desbordats per la magnitud de la infecció, contacten amb la secció de Microinformàtica per evitar-ne la propagació a la resta de la xarxa UB i trobar una solució pels ordinadors infectats.
En un primer moment s’intenta identificar el virus analitzant el comportament dels equips i buscant-ne referències. Es sospita del virus Conficker. És distribueix ràpidament una utilitat de Karpersky específica per aquest virus, però resulta ineficient.
El departament de Comunicacions aïlla de la xarxa el servei per evitar la propagació, de tota manera s’identifiquen ja algunes infeccions en equips del campus UB.
En el mateix moment, a Comunicacions, es rep un avís de RedIRIS informant-nos que un ordinador de la nostra xarxa té un comportament semblant a una infecció pel virus Conficker. També es talla l’accés a la xarxa a qualsevol ordinador d’altres campus que siguin sospitosos d’estar infectats.
Els tècnics de les unitats d’informàtica intenten desinfectar els equips i, després d’hores de feina exclusiva, ho aconsegueixen. Afortunadament en aquests ordinadors sí que va funcionar la utilitat de Kaspersky.

 Dissabte 9 i diumenge 10

 Es formaten tots els equips del servei UB infectat inicialment doncs no es troba cap altre solució per desinfectar els equips.

 Dilluns 11

 S’obre la connexió a la xarxa dels equips infectats i es comprova que ja no es tornen a infectar.

Es dóna per finalitzat aquest episodi tot i que encara es segueix vigila algun ordinador que genera paquets sospitosos d’activitat vírica.

 La causa de la infecció

 Els ordinadors de la UB que van ser infectats tenien instal·lat Windows XP amb Service Pack 2, és a dir, no tenien la darrera actualització de seguretat i funcionalitat: Service Pack 3. Al no tenir el Service Pack 3 tampoc disposaven dels darrers pegats de seguretat. A més, tenien instal·lat antivírics gratuïts i sense actualitzar.

 El virus Conficker, creat el novembre de 2008, aprofita una vulnerabilitat de Windows que va ser corregida amb el pedaç MS08-0672 d’octubre de 2008. L’antivíric de la UB OfficeScan, versió 8.0 SP1-3243, el detecta des del 23 de novembre de 2008 i neutralitza els seus efectes.

 Recomanacions

Un test molt bàsic per saber si tenim aquest virus el trobareu al següent web, fent clic on diu ‘check for infection’.
En qualsevol cas, seguiu les recomanacions generals de seguretat que trobareu a la següent web de l’Àrea TIC.