Actuacions de millora en el Campus Virtual i en el Campus Obert

El Campus Virtual de la UB és un entorn d’aprenentatge en línia que dóna suport a la docència presencial i semipresencial i també a l’estudi, centrant l’atenció en el procés d’aprenentatge,  el Campus Obert és un espai per a cursos externs del professorat de la Universitat de Barcelona i per a les activitats de l’Institut de Ciències de l’Educació, tots dos desenvolupats amb la plataforma Moodle.

campusVirtual

L’ús intensiu i creixent d’aquestes aplicacions penalitzava el rendiment i temps de resposta raó per la qual, des de mitjans de gener, s’ha implementat un pool de connexions (banc de connexions) amb la base de dades, un pool de connexions permet que diferents peticions concurrents siguin respostes amb major eficiència.

La implementació ha aportat les següents millores:

  •  Millor rendiment de la base de dades
  •  Millor aprofitament dels recursos del maquinari
  •  Accés més ràpid a les dades sol·licitades
  •  Més rapidesa en la resposta del campus virtual i obert per l’usuari

Aquesta actuació està englobada dins l’estratègia de la millora continua en els serveis del campus virtual i obert.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.