Campus Virtual: Separador decimal

Darrerament sembla que en  el campus hi ha dubtes sobre els decimals en respostes numèriques en els qüestionaris: separats per punt o per coma?

separadorDecimalSi l’alumne posa un separador decimal que no es correspon al de l’idioma que preval, quan s’envien les respostes li surt un missatge informatiu del tipus: Resposta incompleta i un altre en la resposta donada amb el text: Si us plau entreu una resposta sense utilitzar el separador de milers (,).

Malgrat això, però, si l’alumne envia igualment la resposta, aquesta serà corregida correctament. Per exemple, si la resposta correcta a una pregunta numèrica és 3,1416
seran correctes les respostes:

  • 3,1416 (separador la coma)
  • 3.1416 (separador el punt)

Tot i que pot semblar un error tècnic o bug,  adaptar-se a l’idioma amb el que es treballa es part de les funcionalitats del campus.

El separador dels decimals dependrà de l’idioma definit en el campus pel curs o per l’usuari, sent el definit en el curs prevalent sobre el definit en el perfil de l’usuari.

Analitzem tres possibles casos:

Cas 1:
En el curs no s’imposa l’idioma: per tant l’idioma del curs serà el català, ja que és l’idioma per defecte per tot el campus.
El separador decimal que preval serà el definit en el camp idioma preferit de les opcions d”usuari.

  • Alumnes que tenen en el seu perfil com idioma preferit el català: separador la coma.
  • Alumnes que tenen en el seu perfil com idioma preferit l’anglès: separador el punt.

Cas 2:
En el curs s’imposa l’idioma català: el separador decimal que preval serà el definit per l’idioma del curs

  • Alumnes que tenen en el seu perfil com idioma preferit el català: separador la coma.
  • Alumnes que tenen en el seu perfil com idioma preferit l’anglès: separador la coma.

Cas 3:
En el curs s’imposa l’idioma anglès: el separador decimal que preval serà el definit per l’idioma del curs

  • Alumnes que tenen en el seu perfil com idioma preferit el català: separador el punt.
  • Alumnes que tenen en el seu perfil com idioma preferit l’anglès: separador el punt.

Tot i enviar-se sempre les respostes, és recomanable enviar la resposta amb el separador decimal de l’idioma que preval.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.