Creació automàtica de cursos en el campus virtual de la UB

S’ha implementat una integració de les aplicacions GR@D i CEL que permet la creació de cursos de manera automàtica en el campus virtual, sense que sigui indispensable la intervenció del professorat.

Aquesta integració suposa un seguit de millores tècniques i funcionals:   

  • Els cursos es creen de manera automàtica en el campus virtual a partir de la informació de planificació introduïda en el GR@D, a petició dels Caps d’Estudissense la necessitat de la intervenció del professor/a.
  • Es deixa una setmana d’espera en CEL, a comptar des de la data en què el curs és enviat des de GR@D. L’objectiu és que el professor/a pugui fer algun canvi abans de la seva creació en el campus virtual, com podria ser el cas d’agrupar en una única aula virtual dos o més grups del GR@D. 
  • També s‘incorporen de manera automàtica els coordinadors de les assignatures en el curs del campus virtual. Quan un mateix professor/a és a la vegada coordinador/a i professor/a de la mateixa assignatura, només s’inscriu amb el rol de professor, en l’aula corresponent del campus virtual.
  • La integració GR@D i CEL està basada en micro-serveis, fet que permet un manteniment més senzill i independent.  

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el servei d’ajuda a través del Portal del Campus Virtual.

Els comentaris estan tancats.