Currículum PAS: les nostres dades professionals i de formació

El projecte Currículum PAS s’ha desenvolupat amb l’objectiu de poder disposar d’informació completa i actualitzada per facilitar la carrera professional de tot el personal de la UB. Així mateix, aquesta eina es pot fer servir com a currículum particular.

Les dades inicials que es troben al currículum del PAS de la UB són dades importades de les bases de dades de l’Àrea de Recursos Humans (PAS, PDI i Formació del PAS). S’accedeix com una opció de “Personal-en-línia”.

curriculumPAS

Les dades del currículum es poden descarregar o imprimir en dos formats: PDF i RTF. Aquesta darrera versió, permet personalitzar-lo, però els canvis que s’introdueixen no queden registrats a l’aplicació Currículum PAS.

Així mateix, hi ha la possibilitat d’importar a l’aplicació un currículum personalitzat en format PDF. La informació que consti en aquest currículum, però que no s’hagi afegit ni acreditat a Currículum PAS, no hi queda incorporada.

Podeu afegir més dades a les que ja consten al currículum inicial. Aquesta informació queda pendent de validació fins que Formació Corporativa l’hagi comprovat. No és necessari que aporteu cap document. En el moment que s’hagi validat la informació, rebreu un correu electrònic.

El Curriculum PAS ja porta 2 anys en funcionament a la Facultat de Farmàcia, això ens ha permès detectar i millorar l’aplicació abans de fer-la extensiva a tot el col·lectiu del PAS de la UB.

Formació del PAS disposa d’uns 50.000 registres de formació cursada a la UB i d’uns 2.000 de formació impartida a la UB. Actualment tenim al Currículum més de 200 interaccions inserides a la formació fora de la UB i més de 100 a la formació de la UB.

En una propera fase s’oferiran noves funcionalitats.

Recordeu que, en accedir a l’aplicació, disposeu d’una ajuda sobre cada secció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.