Nova funcionalitat al GRAD: assistent de citació amb el suport del Cercabib

A partir del febrer el GRAD incorpora una nova funcionalitat per facilitar l’edició de la bibliografia recomanada que forma part dels plans docents.

Es tracta d’un assistent de citació que connecta l’editor del GRAD dels plans docents amb el Cercabib, eina de descoberta de recursos d’informació del CRAI de la UB. La nova funcionalitat permet, d’una banda, exportar la citació de qualsevol recurs disponible al catàleg en qualsevol dels formats que permet l’eina, i al mateix temps, incorporar en el pla docent l’enllaç del recurs al catàleg de manera automàtica.

Entre els principals avantatges destaquem:

 • Donar suport al professorat en la tasca d’actualització i revisió dels plans docents, descarregant-los de les tasques que es poden realitzar de manera automàtica interconnectant les eines ja disponibles a la UB.
 • Facilitar a l’alumnat l’accés als recursos amb un enllaç directe al document final des dels plans docents
 • Facilitar al professorat de manera ràpida la selecció dels fons disponibles a Cercabib, en qualsevol format, físic o electrònic d’entre el més d’1.600.000 títols disponibles.
 • Promoure l’ús dels recursos d’informació ja disponibles a la UB a través del Cercabib.

Aquesta nova funcionalitat és el resultat del treball en equip entre les diferents unitats administratives de la UB implicades en el suport a la docència, com són la unitat de Planificació Academicodocent, les unitats d’Informàtica de Gestió i d’Informàtica de Docència de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i del CRAI.

Podeu adreçar les vostres consultes o suggeriments sobre l’eina a qualsevol de les unitats implicades o directament a crai@ub.edu.

Gconvenis, la nova aplicació per a la gestió de convenis

S’ha posat en producció la primera fase del projecte d’informatització de la gestió de convenis mitjançant la implementació de l’aplicació Gconvenis. Amb aquest nou aplicatiu, es dona resposta a la necessitat de digitalitzar tota una sèrie de procediments que fins ara es feien manualment.

Gconvenis és l’aplicació per a la gestió integral de tots els procediments adreçats a la tramitació dels convenis de la Universitat de Barcelona amb entitats externes.

En faran ús, a més de la unitat de Serveis Jurídics i Convenis, els diferents càrrecs que tenen la potestat de promoure convenis dintre del seu àmbit de competències, i totes les unitats organitzatives que poden participar en la seva negociació i/o validació dintre de la UB.

La unitat de Serveis Jurídics i Convenis, mitjançant l’aplicació, informarà les unitats implicades de les accions i tasques assignades que aquestes podran dur a terme a través de l’enllaç que rebran en la corresponent comunicació.

 En aquesta primera fase ja està operatiu:

 • la petició de la tramitació de nous convenis
 • la seva negociació interna gestionada per la unitat de Serveis Jurídics i Convenis
 • l’elaboració i aportació dels certificats i validacions necessàries
 • la signatura definitiva per part de la Universitat de Barcelona i la resta d’entitats participants

– Pantalla amb menús per accedir a diferents apartats de l’aplicació –

En fases successives s’implementaran la resta de procediments i funcionalitats, entre les quals s’inclouran les pròrrogues i les addendes.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada íntegrament per l’Àrea TIC, atesos els requeriments funcionals de la unitat de Serveis Jurídics i Convenis i amb el suport de la unitat Administració Electrònica i Identificació Corporativa, integrant-se plenament amb tots els serveis disponibles a la UB.

Si teniu qualsevol dubte respecte a l’aplicació, us podeu adreçar a la unitat de Serveis Jurídics i Convenis.

Nova plataforma d’incidències i peticions TIC

A partir del dia 25 de maig, l’Àrea de Tecnologies posarà en marxa una nova plataforma de “tiqueting” per a gestionar les incidències i peticions relacionades amb els serveis que ofereix l’ATIC. 

Entre les principals novetats, destaquen la implementació d’un Portal d’usuari, la millora en l’accessibilitat dels continguts TIC i la creació d’una base de dades de gestió de la configuració (CMDB) global. 

La plataforma triada és Jira Service Management. Aquesta solució, que permet gestionar avaries, sol·licituds, i problemes, així com la gestió del canvi i de la demanda TIC, ha permès a totes les unitats que formen part de l’ATIC migrar les diferents aplicacions que utilitzaven fins ara a una única eina, tot englobat en el projecte Gestió TIC UB (GTIC). 

És per això que, a més, s’ha creat una base de dades de gestió de la configuració (CMDB) global, on s’han registrat tots els actius de la institució relacionats amb els serveis oferts per l’ATIC. El benefici de la CMDB no és només tenir-los registrats, sinó poder relacionar-los. Aquesta relació ens permetrà poder identificar millor l’impacte d’una incidència o l’aplicació d’un canvi. Per exemple, si deixa de funcionar un servidor d’impressió i tenim relacionat aquest servidor amb les impressores que tenen una cua d’impressió associada, podrem identificar ràpidament quins departaments no podran imprimir. 

Funcionalitats del Portal d’Usuari :

Amb l’objectiu de millorar l’experiència de l’usuari, la nova plataforma integra un portal des d’on el PAS, el PDI i el personal extern i col·laborador podran: 

 • Reportar una avaria o demanar una petició recollida en el catàleg de serveis. 
 • Fer ús del cercador del portal, que mostrarà els enllaços relacionats amb el problema o petició de la Base de Coneixement elaborada per l’ATIC. 
 • Consultar els meus tiquets per fer un seguiment en temps real de les avaries i peticions, veure el seu estat i les accions que s’estan fent. 
 • Incloure comentaris al tiquet en cas que rebeu una notificació sol·licitant informació addicional. Per saber com funciona l’eina, us convidem a visualitzar un vídeo formatiu que hem preparat.  

No obstant, el canal habitual d’obertura de tiquets seguirà operatiu. Podeu posar-vos en contacte amb el PAU (Punt d’Atenció a l’Usuari) a l’adreça pau@ub.edu o al telèfon 934 021 687. 

La gestió dels tiquets amb la nova eina serà operativa a partir del proper dimarts 25 de maig. Si obriu un tiquet des de fora de la Universitat, serà necessari que us connecteu per VPN prèviament (malgrat teniu accés al portal, no obriu tiquets fins el dia acordat).

Dos milions de notificacions enviades a l’aplicació mòbil UB Avisos de Qualificacions

Hem superat els dos milions de notificacions enviades de l’aplicació mòbil UB Avisos de qualificacions.

L’aplicació mòbil UB Avisos de Qualificacions permet a l’alumne rebre avisos sobre les seves qualificacions en el moment en què s’incorporen a l’expedient acadèmic o bé avisos referents a la reclamació de documentació de la seva beca de col·laboració UB o referents a modificacions de matrícula derivats de la resolució d’una beca general o de mobilitat. Igualment permet consultar l’expedient acadèmic de tots els cursos de l’alumne.

Els avisos es notifiquen al mòbil utilitzant el servei de notificacions Push dels dispositius. Aquestes notificacions arriben al mòbil sense necessitat que des del dispositiu es faci cap acció.

Des de la seva publicació, el juny de 2012, l’aplicació ha enviat més de dos milions de notificacions.

Les notificacions s’envien durant tot l’any i són els mesos de febrer i juliol els que presenten major activitat, coincidint amb l’època d’exàmens i actualitzacions d’actes. El juliol de 2016 es van enviar 157.799 notificacions i durant el febrer de 2017 van ser 116.839. En total, s’han enviat 426.724 en els últims 12 mesos.

L’aplicació està disponible per a dispositius Android i iOS(iPhone/iPad) i es pot descarregar en

 

Canvis en el sistema d’entrada al campus virtual

S’han modificat les pàgines d’entrada als campus per adaptar-se al nou sistema d’identificació web que millora les prestacions de l’actual sistema.

Aquest canvi no comporta que l’usuari hagi de canviar-se la contrasenya, però sí que haurà de modificar les contrasenyes que tingui desades en els seus ordinadors, ja que la URL d’entrada ha canviat.

Amb aquest nou sistema, si un usuari s’ha identificat en una altra aplicació web de la UB on s’utilitzen les mateixes credencials per accedir-hi, com la Intranet o Món UB, no li caldrà tornar a entrar les seves credencials per accedir al Campus Virtual durant un període de temps determinat, perquè el sistema ja ens reconeix i ho fa de manera automàtica.

 – Pantalla d’accés al campus si no estem identificats –

CVEntradaPer qualsevol consulta,contacteu amb el PAU

Nou sistema d’identificació web

Durant el pròxim mes de maig  es posarà en marxa el nou sistema d’identificació web que millorarà les prestacions de l’actual sistema.

Un sistema d’identificació (en anglès conegut amb les sigles SSO de Single Sign On) és un mètode que permet a l’usuari identificar-se amb les seves credencials una única vegada  per accedir a diverses aplicacions o serveis web durant un període de temps determinat. Per exemple, si accedim a la Intranet, no cal tornar a entrar les nostres credencials per accedir al Campus Virtual, el sistema ja ens reconeix i ho fa de manera automàtica.

Des de l’Àrea de Tecnologies ja estem treballant en l’adaptació de totes les aplicacions web corporatives i altres serveis comuns que fan servir l’actual sistema d’identificació UB. Si teniu desenvolupaments propis que facin servir la identificació UB, cal que sapigueu que:

 • Si fan servir un accés diferent de l’estàndard, no funcionarà el nou sistema. Contacteu amb el PAU per saber que heu de fer.

 Exemple d’accés NO estàndard d’identificació
No funcionarà

 Accés estàndard d’identificació
  Sí funcionarà

 sso1  sso2
 • Així mateix, és necessari que el nou sistema conegui l’adreça web (URL) de l’aplicació que requereix identificació UB. Contacteu amb el PAU si voleu verificar que la vostra aplicació ja hi consta.

El nou sistema incorpora, entre altres, les següents funcionalitats:

 • Possibilitat de registrar-se amb diferents identificadors com DNI o UID, identificador local o adreça de correu electrònic.
 • Identificar-se amb certificat electrònic.
 • Ús de protocols d’autenticació estàndards.
 • Integració amb l’autenticació del núvol de Microsoft.

Per qualsevol dubte contacteu amb el servei del Punt d’Atenció a l’Usuari.

Un milió de notificacions vistes a l’aplicació mòbil UB Avisos de qualificacions

Hem superat el milió de notificacions vistes de l’aplicació mòbil UB Avisos de qualificacions.

notifPant.jpgDes de la seva publicació, al juny de 2012, l’aplicació mòbil està enviant notificacions Push als mòbils dels alumnes de la UB en el moment que una qualificació s’incorpora al seu expedient acadèmic o bé informació sobre l’estat de la seva beca de col·laboració amb la UB.

Igualment permet consultar l’expedient acadèmic de tots els cursos de l’alumne.

Les notificacions Push són avisos que arriben al mòbil sense necessitat que des del mòbil es faci cap acció.

Les notificacions s’envien durant tot l’any.Són els mesos de febrer i juliol els que presenten major activitat, coincidint amb l’època d’exàmens i actualitzacions d’actes. Al febrer del 2015 es van enviar 134.309 notificacions i durant el juliol del mateix any van ser 150.671. En total, es van enviar 489.808 notificacions al llarg de l’any 2015.

notif2015

L’aplicació està disponible per a dispositius Android i iOS(iPhone/iPad) i es pot descarregar en:

Publicada la nova versió de l’aplicació mòbil UB Avisos de qualificacions

L’aplicació mòbil UB Avisos de qualificacions permet als alumnes de la UB consultar el seu expedient acadèmic a la vegada que els notifica, mitjançant missatges Push, les qualificacions en el moment en que s’incorporen al seu expedient acadèmic o avisos referents a l’estat de la seva beca de col·laboració amb la UB.

L’aplicació es va publicar al juny de 2012 i des de llavors ha donat servei a més de 35.000 usuaris i ha enviat prop d’un milió de notificacions Push.

Les notificacions Push són avisos que arriben al mòbil sense necessitat que des del mòbil es faci cap acció.

ub_android_3La nova versió de l’aplicació té un disseny més actual i sobretot centrat en l’usuari on s’han introduït elements pensant en facilitar l’ús d’usuari.

S’ha millorat la navegabilitat amb un menú lateral que facilita l’accés a les diferents opcions de l’aplicació i que resulta més còmode.

S’han incorporat elements d’accés directe en la pantalla inicial, com l’expedient acadèmic del curs actual i l’accés directe als avisos amb la indicació del número d’avisos pendents de llegir.

Una altra millora en la nova versió fa referència a la tecnologia utilitzada per al seu desenvolupament. Ara és una aplicació desenvolupada amb les API natives que Google o Apple proporcionen, això fa que l’aplicació sigui més íntegra, segura i ràpida, a la vegada que incorpora els elements propis d’un mòbil Android o iOS com són els quadres de diàleg, botons…

L’aplicació està disponible per a dispositius Android i iOS(iPhone/iPad) i es pot descarregar en

Primera notificació electrònica

El passat 26 de novembre de 2015, la UB va fer el primer enviament de notificació de resolució d’un tràmit administratiu (una resolució de sol·licitud de Reconeixement de Crèdits) via telemàtica amb el mateix valor que un certificat postal. L’interessat acceptava la notificació l’endemà del registre de sortida de la resolució.
Per fer aquesta notificació amb totes les garanties jurídiques, la UB utilitza la plataforma e-NOTUM del consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya).
La UB registra telemàticament en el registre UB la resolució i, immediatament, l’envia al sistema informàtic de l’AOC per tal que enviï un SMS i un correu electrònic a l’interessat i així pugui veure la notificació.
El sistema informàtic de la UB pot saber si l’interessat ha rebut la notificació, l’ha obert, acceptat o rebutjat.
Aquesta nova eina fa més curt el temps de notificació i representa un estalvi de recursos i diners envers la tradicional notificació postal.

– Imatge exemple del tràmit GIGA –notElect

Automatrícula per als estudiants de Doctorat

El 15 de setembre de 2015 es va obrir el procés d’automatrícula per els estudiants de Doctorat de segon any en endavant, l’aplicació, similar a l’automatrícula de Graus, ha estat dissenyada però, amb controls específics per aquest tipus d’ensenyament.

L’automatrícula ha estat activa des del 15 de setembre fins el 30 d’octubre, en aquest període més de 1500 alumnes han utilitzat aquesta nova modalitat de matrícula i han pogut fer el tràmit telemàticament.

– Pantalla exemple –autDoct

Web de l’Escola de Doctorat de la UB