Fi del desplegament de les impressores del nou servei d’impressió

El 31/10/2019 va finalitzar el desplegament de les impressores del nou servei d’impressió gestionada per part de SEMIC. En total s’han desplegat 859 equips d’impressió ((194 T1A, 382 T1B, 117 T2, 160 T3 i 6 T4).

A partir d’ara les incidències, peticions de configuració de les impressores en els equips, reclamacions de fungibles, s’han de tractar via el PAU).

Les impressores fora del servei d’impressió gestionada, que no han sigut autoritzades per Compres, queden des del 01/11/2019 fora del contracte de manteniment de maquinari, del suport informàtic por part de Tecnologies i no es podran adquirir cap mena de consumibles (tinta o tòner).

Si teníeu impressores subjectes a contractes de manteniment o de lloguer per part de tercers, i teniu constància que no s’ha fet la cancel·lació del contracte, cal abonar factures en data posterior al desplegament del nou servei d’impressió, o s’han de passar a retirar les impressores vinculades a aquests contractes, contacteu amb la Marina Filella de SEMIC o José Antonio Piquer de Compres.

Un cop finalitzat el desplegament  la gestió de la retirada dels equips d’impressió propietat de la UB no van ser retirats per SEMIC a petició de l’usuari passar a ser responsabilitat de l’usuari. Contacteu amb l’OSSMA o l’Administració de Centre per a gestionar la retirada de l’equip.

Les peticions de noves impressores o canvi de prestacions dels equips s’han de tramitar a través de la Unitat de Compres de la UB.

Si teniu dubtes de com interpretar la factura del servei, podeu consultar-lo en aquest enllaç.

Per sol·licitar algun canvi de CEGE o modificacions de factures, contacteu amb l’Andrea Teres.

Per qualsevol altra consulta relacionada amb el servei d’impressió gestionada contacteu amb el PAU.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.