Gconvenis, la nova aplicació per a la gestió de convenis

S’ha posat en producció la primera fase del projecte d’informatització de la gestió de convenis mitjançant la implementació de l’aplicació Gconvenis. Amb aquest nou aplicatiu, es dona resposta a la necessitat de digitalitzar tota una sèrie de procediments que fins ara es feien manualment.

Gconvenis és l’aplicació per a la gestió integral de tots els procediments adreçats a la tramitació dels convenis de la Universitat de Barcelona amb entitats externes.

En faran ús, a més de la unitat de Serveis Jurídics i Convenis, els diferents càrrecs que tenen la potestat de promoure convenis dintre del seu àmbit de competències, i totes les unitats organitzatives que poden participar en la seva negociació i/o validació dintre de la UB.

La unitat de Serveis Jurídics i Convenis, mitjançant l’aplicació, informarà les unitats implicades de les accions i tasques assignades que aquestes podran dur a terme a través de l’enllaç que rebran en la corresponent comunicació.

 En aquesta primera fase ja està operatiu:

  • la petició de la tramitació de nous convenis
  • la seva negociació interna gestionada per la unitat de Serveis Jurídics i Convenis
  • l’elaboració i aportació dels certificats i validacions necessàries
  • la signatura definitiva per part de la Universitat de Barcelona i la resta d’entitats participants

– Pantalla amb menús per accedir a diferents apartats de l’aplicació –

En fases successives s’implementaran la resta de procediments i funcionalitats, entre les quals s’inclouran les pròrrogues i les addendes.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada íntegrament per l’Àrea TIC, atesos els requeriments funcionals de la unitat de Serveis Jurídics i Convenis i amb el suport de la unitat Administració Electrònica i Identificació Corporativa, integrant-se plenament amb tots els serveis disponibles a la UB.

Si teniu qualsevol dubte respecte a l’aplicació, us podeu adreçar a la unitat de Serveis Jurídics i Convenis.

Els comentaris estan tancats.