Més protecció en les dades de la UB

Durant els darrers cinc anys l’increment dels sistemes informàtics i el volum de dades a copiar s’havia fet tan gran que la nostra estratègia tradicional no donava a l’abast per falta de capacitat i durada excessiva.

És per aquesta raó que l’any passat, el departament de Sistemes de l’Àrea de Tecnologies va fer un esforç notable per millorar el sistema de còpies de seguretat dels servidors corporatius amb l’adquisició de dos dispositius de darrera generació optimitzats per aquest propòsit, més fiables, ràpids i de gran capacitat d’emmagatzemament en utilitzar algorismes de compressió de la informació guardada. Ara, tant la còpia com la recuperació, són més fiables.

Així mateix es va dur a terme una tasca de migració de les còpies cap aquests nous aparells, eliminant les infraestructures obsoletes i de baix rendiment.

A la gràfica es pot observar l’evolució de l’increment del volum de còpies a fer (en terabytes) on s’ha passat de 30 Tb a 90 Tb en els darrers anys.

evolBackup

Actualment s’està fent un estudi per a la millora del pla de contingència en cas de desastre amb la possibilitat de fer rèpliques externes en un CPD alternatiu.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.