Primera notificació electrònica

El passat 26 de novembre de 2015, la UB va fer el primer enviament de notificació de resolució d’un tràmit administratiu (una resolució de sol·licitud de Reconeixement de Crèdits) via telemàtica amb el mateix valor que un certificat postal. L’interessat acceptava la notificació l’endemà del registre de sortida de la resolució.
Per fer aquesta notificació amb totes les garanties jurídiques, la UB utilitza la plataforma e-NOTUM del consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya).
La UB registra telemàticament en el registre UB la resolució i, immediatament, l’envia al sistema informàtic de l’AOC per tal que enviï un SMS i un correu electrònic a l’interessat i així pugui veure la notificació.
El sistema informàtic de la UB pot saber si l’interessat ha rebut la notificació, l’ha obert, acceptat o rebutjat.
Aquesta nova eina fa més curt el temps de notificació i representa un estalvi de recursos i diners envers la tradicional notificació postal.

– Imatge exemple del tràmit GIGA –notElect

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.