SIRE es migra al núvol

SIRE és el Servei Intermediari d’accés als Recursos Electrònics, en marxa des de l’any 2015, que permet accedir, amb un ordinador, als recursos d’informació electrònics: revistes, llibres i bases de dades, contractats pel CRAI de la Universitat de Barcelona als diferents col·lectius amb independència de si estan ubicats dins o fora de la xarxa de la Universitat.

El control d’accés s’efectua contra el sistema d’identificació de la UB i per accedir al servei cal:

  • Ser membre de la comunitat de la Universitat de Barcelona en qualitat de professor, estudiant o personal d’administració i serveis.
  • Disposar d’un identificador UB (el que s’utilitza per accedir a les intranets de la Universitat: PDI, PAS o MónUB).

Aquest dimecres, 20 de juliol de 2022, com vam anunciar, s’ha migrat el servei al núvol.

La migració d’aquest servei al núvol ha permès:

  • Actualitzar la infraestructura.
  • Reduir l’impacte que provoquen les actualitzacions i manteniments del servei i de les infraestructures.
  • Millorar la continuïtat del servei.

S’ha mantingut l’adreça del servei per fer el canvi transparent per l’usuari i minimitzar l’impacte amb els diferents sistemes del CRAI integrats amb el SIRE.

Més informació sobre SIRE.

Si teniu qualsevol dubte o consulta sobre aquest servei, adreceu-vos a Servei d’Atenció d’Usuaris (S@U) del CRAI.

Els comentaris estan tancats.