Canvi en el sistema d’accés als recursos d’informació subscrits pel CRAI

Dilluns, dia 2 de juny de 2014, es va posar en funcionament un nou sistema per accedir als recursos electrònics de la Universitat de Barcelona (revistes, bases de dades i llibres electrònics) des de fora de la xarxa UB. El projecte s’ha dut a terme per un grup de treball integrat per membres de l’Àrea de TIC i del CRAI .

El nou servei, anomenat SIRE: “Servei Intermediari a Recursos Electrònics”, que substitueix l’actual proxy, està basat en la solució EzProxy d’OCLC, un programari molt estès dins l’àmbit universitari, suportat per la majoria de proveïdors de sistemes d’automatització de biblioteques i de proveïdors de continguts.

EzProxy és un programari que pertany a la família dels anomenats ‘proxy de reescriptura’, que alteren dinàmicament les URLs contingudes a una pàgina web fent que el tràfic cap als recursos contractats es canalitzi pel servidor proxy. L’avantatge del sistema és que fa innecessari configurar el navegador del client, ja que són els sistemes de la biblioteca els que s’encarreguen d’adreçar les connexions als recursos a través del proxy.

sireS’ha aprofitat la posada en marxa del nou sistema per integrar-lo amb el “single sign on “ de la universitat, anomenat AutenUB. Això permet validar les credencials dels usuaris de la institució contra el directori d’usuaris de la UB i també que, si l’usuari ja està validat davant de qualsevol dels sistemes d’informació integrats amb AutenUB, no calgui introduir novament l’usuari i contrasenya, facilitant la usabilitat dels sistemes de la institució.

El desplegament també ha comportat la integració amb els sistemes de gestió de recursos electrònics existents per obtenir les tipologies i inventari de recursos.

El nou sistema permet un control d’accés més eficient, alhora que dóna informació acurada sobre l’accés i ús dels recursos, facilitant una bona gestió de la col·lecció.

Des de l’Àrea de TIC s’ha adquirit el programari i s’ha muntat una infraestructura virtualitzada en alta disponibilitat que està monitoritzada des dels serveis informàtics.

 Podeu trobar més informació sobre el Servei Intermediari a Recursos Electrònics SIRE al Web del CRAI > Serveis > Accés als recursos electrònics.

Un comentari a “Canvi en el sistema d’accés als recursos d’informació subscrits pel CRAI

  1. Retroenllaç: SIRE : Canvi en el sistema per accedir als recursos d’informació des de fora de la UB | Blog CRAI UB

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.