Canvis en la nova versió del campus: millores Moodle

En aquesta entrada us presentem les principals millores de la nova versió de campus desenvolupades per l’equip de Moodle i que serà efectiva després de l‘aturada programada del pròxim 21 de juliol

moodle

Bloc Resum de cursos (Course overview)

Aquest bloc permet mostrar totes les categories a les quals pertany el curs.

Qualificador

Es pot editar una activitat concreta en l’informe del qualificador i no obrir l’edició en totes les activitats a la vegada, en aquest cas no cal editar totes les notes sinó només les dels alumnes que ens interessen.
Aquesta nova opció s’activa quan es selecciona Vista única en el desplegable o en les pestanyes amb les opcions del qualificador.
La vista única també permet posar qualificacions de forma massiva, sigui a qualificacions buides o en totes les qualificacions.
També s’ha millorat la presentació de l’informe mantenint sempre visibles la columna amb el nom de l’estudiant i les capçaleres de les activitats. Dinàmicament i de forma adaptativa les diferents files i columnes de la vista ocupen tot l’espai disponible només quan és necessari, deixem de veure els blocs laterals i queden fixes la columna de nom i les capçaleres en moure’ns amb les barres de desplaçament. Això ens permet mantenir sempre identificat l’alumne i l’activitat.

Apareix un nou informe, anomenat Històric de qualificacions, que permet veure l’evolució de les qualificacions i l’origen d’aquestes per a un o diversos alumnes en les activitats seleccionades.

En l’informe d’usuari apareix una nova columna, Contribució Total del curs, que, si s’activa en la configuració de les qualificacions del curs, es mostrarà uns percentatges que indica la quantitat que cada element de qualificació contribueix al total del curs per aquell usuari (després d’aplicar la ponderació).

Informes

La nova versió de Moodle ha redissenyat el sistema de recollir la informació de l’activitat de l’usuari. L’objectiu d’aquest canvi és disposar de més informació així com dissenyar un sistema de registre més personalitzat per components que permet donar al professor una informació més amplia i detallada.

El nou sistema desa la informació en un nou repositori però encara permet accedir-hi a l’antic. Com a conseqüència d’aquest canvi apareix un nou desplegable en els informes que permet escollir d’on es vol consultar les dades:

  • Registre estàndard: repositori de la nova versió, que recollirà la informació de les activitats a patir d’ara.
  • Registre antic: repositori d’informació de l’activitat dels usuaris en el campus. És només per consultar, ja que no recollirà noves dades.

Aquest canvi produirà que l’endemà del canvi de versió del campus s’haurà de seleccionar l’opció Registre estàndard per consultar les dades de l’activitat en el curs que es realitza posteriorment al canvi de versió.

Filtre MathJax

Per defecte no està activat per tot el campus sinó que hi ha l’opció d’activar-ho en cada curs. S’ha pres aquesta decisió perquè si es tenen tots 2 activats alhora, Tex notation i MathJax, la visualització de les fórmules làtex que n’hi havia fins ara canvia, per això cada professor podrà decidir en el seu curs com ho vol tenir.

Consulta (Choice)

Apareix un nou paràmetre que permet escollir si es pot seleccionar més d’una opció en la consulta.

Fòrum

Es pot subscriure a un debat concret del fòrum en comptes de tot el fòrum.

Tasques

Es poden afegir arxius en els paràmetres de la tasca perquè l’alumne els pugui descarregar com a part de l’enunciat, una plantilla de respostes, recursos addicionals, exemples, etc.

Qüestionaris

S’ha millorat en accessibilitat i usabilitat de la gestió del qüestionari i el banc de preguntes, amb una més fàcil edició que estalvia fer clics per realitzar les accions més habituals.
Per exemple, ara es pot fer servir  l’arrossega i desa per ordenar les preguntes.

Restriccions d’accés

L’edició de les restriccions d’accés a un recurs o una activitat ara s’ha fet molt més còmoda i senzilla.
En aquesta nova versió es poden agrupar diverses condicions dins d’un conjunt de restriccions, a més de poder-les combinar amb altres restriccions, indicant si totes són necessàries o si n’hi ha prou amb complir alguna.

Nou editor de text

En aquesta versió s’incorpora un nou editor de text, de nom Atto, construït específicament per Moodle.
Té les mateixes funcionalitats que l’actual editor de text de Moodle, TinyMCE, però en el que s’ha fet un esforç en l’accessibilitat.
Aquest nou editor disposa de la funcionalitat de “autosave” que desa el contingut cada minut per evitar perdre el que s’escriu com a conseqüència d’una desconnexió sobtada.
Es manté com a editor per defecte del campus l’actual TinyMCE però l’usuari, mitjançant el seu perfil, pot escollir utilitzar aquest nou editor de text.

Si voleu conèixer altres novetats específicament per a la UB,  llegiu l’entrada anterior.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.