Canvis en la nova versió del campus: millores UB

El pròxim 21 de juliol està programada una aturada del Campus Virtual i Campus Obert amb l’objectiu, entre d’altres, d’actualitzar la versió del campus i incorporar una sèrie de millores dissenyades des de l’Àrea de Tecnologies. En aquesta entrada us volem explicar precisament aquests canvis implementats per donar resposta a les diferents necessitats d’integració amb l’aplicació GIGA i altres propostes que ens heu fet arribar.

campusMoodleNou plugin Gestiona inscripcions UB Giga

Hem creat un nou plugin, de nom Gestiona inscripcions UB Giga, que permet introduir el codi GIGA per fer la sincronització amb les dades del GIGA en el curs. Cal dir que aquest camp té una capacitat de 1.024 caràcters, quan el de Moodle només té 100. Amb aquest nou plugin aconseguim:

 • Incloure més codis GIGA en el mateix curs.
 • Solucionar el problema que hi havia quan 2 codis GIGA iguals eren inclosos en cursos diferents, el campus donava error.

Aquest nou plugin està incorporat dins del bloc UB Administració.

Durant l’actualització es copiaran, de manera automàtica, els valors de la configuració per la sincronització amb les dades del GIGA que estan en els paràmetres del curs (camp Número ID del curs) al camp del nou plugin (Dades del GIGA).

Amb aquest canvi el camp Número ID del curs no podrà ser modificat a partir d’ara pel professor, amb l’objectiu d’evitar errors.

Bloc UBGRAD

Hem fet una nova versió del bloc ubgrad que permet mostrar tots els plans docents i bibliografia de totes les assignatures GIGA incorporades al curs, dins del nou plugin Gestiona inscripcions UB Giga.

Aquesta nova versió mostra un desplegable quan n’hi ha més d’un codi GIGA en el mateix curs.

Amb aquest canvi el bloc ubgrad deixarà de ser un bloc fixe que es veu en tots els cursos i passarà a ser un bloc estàndard que cada professor podrà posar o treure en el seu curs.
Per facilitar el seu ús, l’eina de creació de cursos acadèmics l’incorporarà automàticament quan es creï el curs.

Durant l’actualització del campus s’afegirà aquest bloc com a estàndard en tots els cursos que pertanyin a alguna de les categories de curs acadèmic i a la categoria d’espais tutorials.

Sincronització GIGA

S’ha redissenyat al 100% el sistema de sincronització amb les dades de matrícula del GIGA per obtenir millores respecte a:

 • Una sincronització més ràpida que trigui menys temps en completar-se.
 • Més segura per evitar que es donin errors en alumnes que es donen de baixa d’una assignatura GIGA per interès propi.
  En aquest sentit quan el sistema detecti que un alumne s’ha donat de baixa per interès propi, no el traurà del curs del campus automàticament, sinó que registrarà aquesta baixa i la farà efectiva passats uns dies (per defecte 5), el que permetrà completar-ho amb més controls.
 • El sistema permetrà inscriure alumnes en cursos dels campus que duren 2 anys acadèmics.
  Es podran crear tantes categories de cursos bianuals que es vulguin i els cursos que s’incloguin en aquesta categoria inscriurà els alumnes que s’hagin inscrit en cursos que duren dos anys acadèmics, habitualment màsters.
  Per exemple:
  – Cursos bianuals (2014-15, 2015-16): inscriu alumnes matriculats en els anys acadèmics 2014-15 i 2015-16. Cal però, tenir en compte, que si en un d’aquests cursos s’inclou l’any acadèmic amb el codi GIGA, preval l’any acadèmic que acompanya el codi GIGA.
  Per exemple, en el cas que el curs estigui inclòs en la categoria Cursos bianuals (2014-15, 2015-16):
  – 123454 -> Inscriu alumnes de l’assignatura 123454 matriculats l’any acadèmic 2014-15 i del 2015-16.
  – 2014_123454 -> Inscriu alumnes de l’assignatura 123454 matriculats només l’any acadèmic 2014-15.

Aquest nou sistema està encara en fase de desenvolupament d’algunes de les noves característiques que s’aniran completant progressivament.

Temes UB

S’ha modificat la visualització de les pàgines amb els temes UB per adaptar-los a la nova versió incorporant el menú d’usuari que es mostra al costat del nom i que permet accedir de forma més ràpida i des de qualsevol pàgina a espais com:

 • El meu Moodle
 • El meu perfil
 • Missatges
 • Els meus fitxers privats
 • Les meves insígnies

Impressió de pantalla del nou dissenycampus_2015

 Si voleu conèixer les millores que incorpora la nova versió de Moodle llegiu la següent entrada del blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.