Millores en l’aplicatiu de preinscripció per cursar un màster universitari

Responent a les necessitats que han anat arribant a Planificació Academicodocent aquest curs, l’equip de Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA) ha desenvolupat dues millores significatives en la configuració de perfils d’accés i la preinscripció a màsters universitaris de la UB:

  • La primera és que en el moment de fer la preinscripció, el futur l’alumne pot introduir les dades de persones que consideri adients per sol·licitar referències sobre ell mateix (referidor),  alhora el referidor rep un correu que li dóna la possibilitat d’omplir un qüestionari sobre l’alumne i que rebrà el/la coordinador/a del màster.
  • La segona és la possibilitat de que l’alumne pugui aportar documents telemàticament i emmagatzemar-ho en el gestor documental de la UB.

preinscripcioMaster1
Us expliquem breument el funcionament:

  • El centre o el coordinador, en el moment de crear el perfil del màster pot afegir tantes referències com es considerin oportunes a la sol·licitud  i també s’hi pot adjuntar documentació indicant quina és.
  • Així, l’alumne quan empleni la sol·licitud per a l’accés al màster podrà adjuntar documentació  o afegir una o més persones que donaran referències.
  • Aquests documents i referències podran ser consultades després pel coordinador del màster i/o la secretaria (si l’han emplenat)  i el seu detall.

Aquestes dues eines poden ser de molta utilitat a l’hora d’acceptar alumnes al màster, si es considera oportú.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.