Nova versió de Campus Virtual: Millores pròpies de Moodle

moodle-logoCom us comentàvem en l’entrada anterior, el pròxim 25 de juliol instal·larem la nova versió de Campus Virtual que inclou una sèrie de millores.

En aquesta segona entrada us detallem les millores pròpies de Moodle:

 • Canvis en el perfil d’usuari

La informació que es mostra en el perfil d’usuari s’estructura en blocs:

 • Més detall: Mostra l’opció de modificar el perfil.
 • Miscel·lània: Mostra 3 opcions:
  • Entrades del blog
  • Missatges al fòrum
  • Fòrum discussions
 • Informes: Mostra l’opció Browser sessions. Aquesta opció ens aporta un nou nivell de seguretat ja que, des d’aquest informe, podem tancar sessions que l’usuari ha deixat obertes, per oblit o altres circumstàncies, si s’activa l’acció Surt.
 • Qüestionari

S’incorporen quatre nous tipus de preguntes procedents de la UK Open University que en aquesta nova versió s’han integrat en el core de Moodle.

 • Seleccioneu les paraules que falten
 • Arrossegar i deixar anar dins d’un text
 • Arrossegar i deixar anar dins d’una imatge
 • Arrossegar i deixar anar marcadors

A més, apareix una nova funcionalitat que permet condicionar que una pregunta aparegui en funció de què s’hagi respost a una anterior. Aquesta nova funcionalitat només està activa si en els paràmetres del qüestionari s’ha seleccionat Interactiu amb intens múltiples  o bé Retroacció immediata  en l’opció Com es comporten les preguntes.

 • Paràmetres de les activitats

No és obligatori omplir el camp Descripció en les activitats.

 • Missatgeria

Es poden eliminar missatges enviats o rebuts amb la funcionalitat de la missatgeria del campus. Aquesta nova funcionalitat només els elimina del mateix espai de l’usuari, no de l’espai dels altres usuaris.

 • Seccions

Es poden editar les seccions dels cursos de la mateixa manera que les activitats i els recursos

 • Accés al curs per convidats

La configuració d’accés al curs per convidats  ja no està en els paràmetres del curs, sinó només com a mètode d’inscripció d’usuaris.

 • Base de dades

En l’activitat Base de dades, les entrades que requereixen aprovació es mostren destacades i es poden deshabilitar la modificació d’entrades existents.

 • Fòrum

Si en els paràmetres de configuració s’ha escollit Grups visibles o Grups separats, en la redacció del debat, apareix una nova opció que permet replicar el mateix missatge en tots els grups del curs, sense haver d’escriure’l de nou en cada grup.

 • Recursos

En els recursos de tipus fitxer, s’ha afegit l’opció de poder mostrar la data de pujada o de modificació, el que permet als estudiants un millor feedback de les novetats incloses en el curs.

 • Usuaris inscrits

S’ha afegit una nova opció de filtratge en la llista d’usuaris inscrits en el curs que permet seleccionar els que no estan inscrits en cap grup.

 • Resultats d’activitat

Aquest és un nou bloc que es pot incorporar en qualsevol curs i mostra la classificació (rànquing) en qualsevol activitat. L’activitat que ens interessa l’hem d’escollir d’una llista en la configuració dels paràmetres del bloc.

Com veureu, n’hi ha un bon grapat de novetats i millores, per a més informació, podeu consultar el següent document.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.