Novetats en el Campus Virtual i Campus Obert

Durant els dies 19 a 22 de juliol s’han actualitzat el Campus Virtual i el Campus Obert.

Aquesta acció ha comportat la millora en diferents aspectes, entre els quals volem destacar:

Novetats de funcionalitats

 • De la versió estàndard de Moodle:
 • Desenvolupades per l’equip tècnic del Campus  i que només afecten al campus virtual:
  • Al formulari d’entrada al campus es pot emmascarar el nom d’usuari.
  • Els professors no podran crear nous usuaris, per raons de seguretat,quan restauren un curs.
  • Els professors no podran canviar el nom curt d’un curs per mantenir la coherència en el nom de fitxer de les còpies de seguretat.
  • S’incorpora un nou bloc al curs anomenat “UB Administració” on s’¡nclouen nous processos. El primer procés afegit  és la possibilitat que el professorat pugui esborrar cursos propis sota les següents condicions:
   • Només es podran esborrar els cursos que pertanyin al curs acadèmic actiu, ja que els de l’anterior curs acadèmic es passaran a l’històric corresponent.
   • Quan un professor esborri un curs es notificarà, per correu electrònic, de l’acció a tot els professors d’aquell curs, inclòs el que ha esborrat el curs.
   • Aquest nou bloc apareixerà, per defecte, en el nous cursos creats a partir d’aquesta actualització. En els cursos existents, el professorat l’haurà d’incorporar al seu curs si així ho vol, de la mateixa manera com s’inclouen altres bloc estàndards de Moodle.

Novetats tècniques (en col·laboració amb el personal de Sistemes de l’Àrea TIC)

 • S’ha re-estructurat el procediment de la base de dades de seguiment de les activitats i la informació dels cursos, pel seu tractament en els informes del curs.
 • S’han actualitzat diferents components del sistema operatiu dels servidors i del programari de base associat (firmware o microprogramari, sistema operatiu i altre programari)
 • S’ha migrat una part dels discos de tecnologia NFS a NAS que millora diferents característiques com les còpies de seguretat, la replicació de les dades i el creixement del sistema.

Aquesta actualització millora, de manera notable, aspectes de seguretat i de noves funcionalitats recollides en diferentes peticions que ens han arribat a través dels nostres canals de comunicació amb els usuaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.