Auditoria de Microsoft a les Facultats i Serveis de la UB (3ª part)

Informem de que les inspeccions físiques que tindran lloc el proper dilluns 22, dins del procés d’auditoria de Microsoft a la Universitat de Barcelona, es restringiran als espais d’accés públic. Per tant, només es realitzaran inspeccions a les aules d’informàtica,  aules de docència i biblioteques.

Auditoria de Microsoft a les Facultats i Serveis de la UB (2ª part)

D’acord amb els termes de la llicència Campus que la Universitat de Barcelona té contractada amb Microsoft (MS), el proper dilluns 22 de juny Microsoft durà a terme una auditoria de les llicències de sistemes operatius Windows instal·lats a la UB amb la participació de Ernst&Young.

 L’objectiu és verificar que els equips amb MS Windows tenen la llicència en regla.

 L’auditoria es realitzarà als centres i  edificis següents:

 • Facultat de Filosofia, Geografia i Història
 • Edifici Històric
 • Campus de Bellvitge
 • Facultat de Medicina
 • Facultat d’Economia i Empresa
 • Facultat de Dret
 • Facultat de Farmàcia
 • Facultat de Biologia
 • Facultat de Geologia
 • Facultat de Química
 • Facultat de Física

 La visita als centres començarà a partir de les 10:30 i s’allargarà fins les 15:00. S’organitzaran quatre grups (Centre Ciutat, Bellvitge i Casanovas, Campus Diagonal Nord i Campus Diagonal Centre o Sud). Un representant de l’Àrea TIC acompanyarà als auditors durant la visita als centres.

 Els auditors revisaran primer els espais públics dels Centres per  verificar la legalitat de la llicència (aules d’informàtica, aules de docència, biblioteques, laboratoris amb un nombre elevat d’equips). Posteriorment passaran pels despatxos de professors i PAS.

 Ernst&Young serà respectuosa en tot moment amb les activitats de la UB. En cap cas podran interrompre les classes o els exàmens que s’estiguin realitzant a les aules, i no accediran als despatxos que estiguin tancats o no se’ls autoritzi a entrar. Aleshores, ho anotaran  i passaran al següent despatx.

 La primera comprovació serà verificar si l’equip te l’etiqueta amb l’holografia que identifica la llicència original de Windows, anomenat COA o certificat d’autenticitat -veieu la fotografia-. Si l’equip no té el COA disponible , provaran d’accedir a l’equip per verificar la versió de sistema operatiu instal·lat -en cap cas ho faran si el professor o personal de serveis no els autoritza l’accés a l’equip per  verificar-ne el contingut-.

Els tècnics de l’Àrea TIC no estan autoritzats a accedir als equips dels usuaris sense permís d’aquests. Si l’usuari no hi és present no s’accedirà als equips.

 coa_ms

 Per accedir als equips públics, si fos de menester, s’utilitzarà la paraula de pas dels tècnics de l’Àrea TIC que els acompanyaran.

 El resultat de l’auditoria serà confidencial i només hi podran tenir accés Microsoft i la Universitat de Barcelona.

Auditoria de Microsoft a les Facultats i Serveis de la UB

 

Microsoft ha iniciat una Campanya d’Informació i Regularització de Software a les Universitats Espanyoles. Dins de la campanya s’auditarà a diferents universitats, entre elles la Universitat de Barcelona, per comprovar el correcte acompliment dels termes del contracte de Campus entre Microsoft i les universitats que l’hagin signat.

auditar microsoft

Aquest procediment de comprovació inclourà, entre d’altres accions, inspeccions físiques als centres universitaris per verificar que els sistemes operatius Windows instal·lats en els ordinadors personals disposin d’una llicència legal. Quan l’Àrea TIC sigui informada de les Facultats i Serveis afectats coordinarà els procediments i preparatius previs entre ells i els auditors autoritzats.

En aquest punt recordem que el contracte de Campus permet instal·lacions amb llicència d’actualització de sistemes operatius Windows. És a dir, per poder disposar de la llicència UB cal que prèviament els equips ja disposin d’una llicència completa de Windows. La manera més fàcil i econòmica d’obtenir-la és en el mateix moment de comprar un PC nou (llicències OEM).Un cop l’equip disposa de la llicència completa pot actualitzar-se a les versions de Windows suportades a la UB, sol·licitant una llicència d’actualització que distribueix l’Àrea TIC.

Tots els equips PC’s comprats per la UB, en les diferents campanyes de renting gestionades per l’Àrea TIC, ja disposen d’una llicència OEM de MS Windows.

Podeu trobar més informació referent a les llicències Microsoft Windows a les nostres pàgines web.

L’Àrea de TIC, des de l’any 1994, distribueix llicències d’ús de software als Departaments, Serveis de la Universitat de Barcelona i Grup UB. Obteniu més informació sobre les bases de la distribució de llicències i procediments relacionats en el següent enllaç.

VIII edició de les Jornades de Programari Lliure

 

La VIII edició de les Jornades de Programari Lliure (JPL) tindrà  lloc a la Universitat de Barcelona, del dia 1 al 4 de juliol de 2009.

Les JPL  tenen com a principal objectiu la difusió del programari lliure.

Són una plataforma per donar a conèixer les activitats en que intervé el programari lliure i que es porten a terme a les diverses universitats catalanes i a altres sectors del país, inclosa l’administració. En aquest congrés es debatrà  com potenciar l’ús del programari lliure a la societat en general i , particularment, a la recerca, desenvolupament i docència .

L’assistència a les JPL és gratuïta.

Seu

Aquesta  VIII edició de les JPL tindrà lloc a l’Edifici Central de la Universitat de Barcelona, hostatjada per la Facultat de Matemàtiques.

Calendari

 • Inscripció xerrades curtes: fins 30 de maig de 2009.
 • Notificació d’acceptació comunicacions: 29 de maig de 2009.
 • Jornades: del 1 al 4 de juliol de 2009. El nucli tindrà lloc els dies 1, 2 i 3. El dia 4 fa d’embolcall

Per a més informació consulteu  http://www.jornadespl.org/

ITIL a la UB

A l’Àrea TIC treballem per implementar les bones pràctiques proposades per ITIL, Information Technology Infraestructure Library (Biblioteca de Infraestructura de la Tecnologia de la Informació).ITIL s’ha convertit en un estàndard mundial de facto en la gestió dels serveis de les Tecnologies de la Informació (TI).

itil

Amb aquest objectiu hem adquirit l’eina EasyVista, que és una solució integrada de gestió de TI de la companyia multinacional Staff & Line. L’automatització dels processos i tasques TI permetrà una reducció dels costos operatius i administratius, augmentant la qualitat de servei al mateix temps.

EasyVista ens ajudarà a  dur a terme l’inventari i la gestió d’actius,  així com un tractament de les incidències i les peticions de servei de tota la Universitat aplicant les recomanacions ITIL.

Per obtenir més informació referent a ITIL:

Finalitza la darrera campanya de rentings de PCs

 

Aquests darrers dies ha finalitzat l’última campanya de renting de PCs. Aquesta ha inclòs els concursos 21è, 22è i 23è. El renting 21 ha estat destinat a les aules informàtiques i els 22 i 23 a equipaments de sobretaula i portàtils per a PAS/PDI i aules de docència.

portatiltoshiba

D’aquesta darrera campanya destaquem:

 • El volum total, amb 2067 equips:  235 de renting 21, 1505 de renting 22 i 327 de renting 23.
 • Una ratio “equips renting/nombre de PDIs equivalents a temps complet” assolida  del 75 % en els departaments. És a dir, en cada departament hi ha 75 equips de renting per cada 100 contractes de PDI equivalents a temps complet.
 • Per primer cop s’ha dotat a 290 aules de docència amb equipament de renting.
 • Assignació als càrrecs docents de centre envers l’assignació personal a qui l’ocupa.

Consulteu el següent web per saber més coses sobre les campanyes de renting de PCs gestionades per l’Àrea TIC, com per exemple: les característiques tècniques de cada concurs, quines són les fases d’una campanya, el procés de sol·licitud i  assignacions, els conceptes inclosos  en les quotes, etc.

Nou canal de comunicació de l’Àrea TIC

Comunicació

L’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació posa en marxa una nova eina per comunicar-se amb la comunitat UB.

Al bloc d’informàtica i comunicacions, hi trobareu continguts d’interès, novetats i recomanacions per a l’ús dels serveis i les tecnologies que ofereix aquesta Àrea.

El Bloc és obert a la participació de tota la comunitat universitària. En aquest sentit, us convidem a fer-nos arribar comentaris a les notícies publicades, que ens ajudaran a millorar-lo.

L’espai de notícies utilitzat fins ara al portal d’Informàtica i Comunicacions UB es reservarà per publicar avisos i interrupcions de servei.