Nova campanya de rènting per a equipaments docents (Rènting 35 i 36)

A primers de juliol s’ha iniciat el desplegament del Rènting 35  i Rènting 36 que tenen com a objectiu la substitució de 1.325 equips de sobretaula del Rènting 25  que es troben distribuïts en aules d’informàtica, aules de docència, sales de lliure accés i biblioteques dels diferents campus de la UB.

El canvi dels equips de Rènting 35 (1.299 equips) es durà a terme durant el juliol, la darrera setmana d’agost i les primeres setmanes de setembre. El canvi dels equips de Rènting 36 (26 equips per l’Aula IF de Matemàtiques) està previst per la darrera setmana d’agost.

Les aules de la Facultat d’Economia i Empresa i de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació ja tenen desplegats els nous equipaments. La previsió és que, en començar el nou curs acadèmic, tots els equips hagin estat substituïts.

El calendari de les actuacions que implica la recepció dels nous equips, la seva posada en marxa i en la majoria de casos la retirada dels equips antics s’ha elaborat conjuntament entre els responsables de les aules i les unitats informàtiques de cada zona.

Per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb els responsables informàtics de la zona i amb el PAU.

La UB participa al projecte Universitats “Seguretat per capes Cloud / Insight”

La Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb QualiteasyFaronics per participar en el projecte Universitats “Seguretat per capes Cloud / Insight”.

L’objectiu d’aquest projecte és que universitats de referència que ja utilitzen productes de software d’aquesta empresa, puguin beneficiar-se d’una gestió millorada dels ordinadors i el programari que utilitzen regularment a les aules, tot facilitant una docència més àgil i segura.

Els centres que participaran en el projecte són:

 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Campus de Pedralbes i Campus Torribera
 • Facultat d’Educació, Campus Mundet
 • Facultat Psicologia, Campus Mundet
 • Biblioteca Campus Mundet

Productes a avaluar

Els productes que avaluarem en els equips de les aules de docència i informàtica de les facultats que participen i en els equips dels punts de consulta de la Biblioteca del Campus de Mundet, sense cap compromís de compra a final del projecte, són:

 • DeepFreeze Cloud
 • Win select (Control d’aplicatius)
 • Gestió d’actualitzacions de sistemes operatius
 • Utilització d’actius TI
 • Insight: millora de la interacció amb el professor durant les classes pràctiques

Pla de treball

Es divideix en 3 fases:

 • Fase I: primer semestre de 2018 i inclou la formalització del conveni, publicació del projecte i formació dels responsables.
 • Fase II: segon semestre de 2018 on es començarà el desenvolupament del projecte.
 • Fase III: prevista al llarg de 2019 fins a l’octubre de 2020 on s’anirà desenvolupant el projecte, validant els resultats i presentant els resultats parcials. Cap al setembre de 2020 es farà la presentació de resultats finals i conclusions.

L’objectiu d’aquest projecte és augmentar la seguretat dels equips i aportar estabilitat  amb una intervenció de manteniment mínima, estalviant temps i recursos. Amb aquesta col·laboració la UB s’adhereix a la transformació digital en  tecnologia educativa.

Inici de la campanya del rènting 33 – Aules

Aquesta setmana s’inicia el Rènting 33 que té com a objectiu la substitució de 448 equips de sobretaula dels antics Rènting 20 i Rènting 22 que es troben distribuïts en aules d’informàtica, aules de docència, sales de liure accés i biblioteques dels diferents campus de la UB.

En concret es renovaran 166 equips de Rènting 20 i 276 equips de Rènting 22. Es tracta d’equips ja obsolets i amb un percentatge elevat d’incidències.

El canvi dels equips es durà a terme durant la segona quinzena de juny i el mes de juliol, aprofitant la baixa activitat lectiva d’aquesta època.

El calendari de les actuacions que implica la recepció dels nous equips, la seva posta en marxa i en la majoria de casos la retirada dels equips antics s’ha elaborat conjuntament entre els responsables de les aules i les unitats informàtiques de cada zona. Les aules del Campus de Mundet seran les primeres a disposar dels nous equips i s’acabarà a les aules de la Facultat de Filosofia i de Geografia i Història. La previsió és que, en començar el nou curs acadèmic, tots els equips hagin estat substituïts.

Els nous equips ja venen amb sistema operatiu Windows 10. Com a principal novetat hem ampliat la garantia de 4 a 5 anys aconseguint reduir d’aquesta manera el cost de manteniment d’aquests equips.

Com d’altres vegades, està previst fer donació d’alguns dels equips que es retiren a alguna ONG. Aquesta gestió es fa a través de les administracions de centre i/o Patrimoni.

Per qualsevol aclariment, si us plau, podeu contactar amb els responsables informàtics de la zona i amb el PAU.

Propera campanya de renovació de rèntings en marxa

Ja està en marxa la nova campanya de renovació d’equips de sobretaula adquirits amb rèntings. El passat 7 d’octubre es va confirmar la resolució d’adjudicació de la contractació del subministrament de 1.520 equips informàtics per la Universitat de Barcelona i 49 pel Parc Científic de Barcelona. És la primera vegada que s’ha fet una licitació conjunta d’equipament amb el PCB.

Aquests nous equips permetran renovar 420 equips d’aules d’informàtica i 1.100 equips de sobretaula per PDI i PAS de la Universitat de Barcelona.

renting31El nou Rènting 31 substituirà als equips de sobretaula dels antics R17.B i R21 que es troben distribuïts en aules d’informàtica i CRAI.

El nou Rènting 32 substituirà als equips de sobretaula de l’antic R18 que actualment està en ús per part de PDI i PAS.

Els responsables d’informàtica de la vostra zona ja han començat a contactar amb els responsables dels centres, departaments i serveis per a confirmar els equips que s’han de renovar.

Està previst fer el desplegament dels equips de les aules d’informàtica (R31), entre el desembre i el gener per començar el segon quadrimestre amb els equips nous ja instal·lats.

Pels equips de PDI i PAS (R32), la previsió és començar a mitjans de gener. Al llarg del mes de gener acabarem de concretar dates i enviarem informació als usuaris destinataris dels nous equips.

Per poder fer la renovació de la totalitat dels 1.100 equips obsolets de PAS i PDI, els equips de  R32, arribaran amb la CPU, el teclat i el ratolí, però sense pantalla. Reutilitzarem els monitors dels equips anteriors, ja que encara estan en bon estat. Serà responsabilitat dels centres, departaments o serveis la renovació o reparació de les pantalles.

Per qualsevol aclariment, si us plau, contacteu amb els responsables informàtics de la zona i amb el PAU

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Es triplica la capacitat dels discos en xarxa a les aules

La Universitat de Barcelona disposa de més de 100 aules d’informàtica distribuïdes geogràficament per tots els Campus.

El proper 4 de gener,  amb l’objectiu de facilitar més espai de disc compartit destinat a la docència presencial que s’imparteix en aquestes aules, es triplicarà la capacitat dels discos en xarxa destinats a les aules d’informàtica de tota la UB.

Aquest increment de l’espai de disc és necessari  ja que els discos de xarxa reservats per treballar des de les aules d’informàtica han superat el 95% d’ocupació. Aquesta acció implicarà una aturada de tot el Servei de fitxers de la UB , s’ha escollit fer-ho en època de vacances de Nadal  perquè  l’impacte sigui el mínim possible.

Volem aprofitar aquesta noticia per recordar-vos el següent :

 • Tots els equips es connecten a un disc de xarxa que es mapeja o identifica com unitat U:  ,  diferent per a cada centre o facultat.
 • Totes les aules d’informàtica tenen connexió a Internet però,  per raons de seguretat només tenim activats els protocols FTP, HTTP i HTTPS en el Firewall o Tallafocs de la UB.  Un firewall o tallafocs és un conjunt de components, maquinari i programari, que s’instal·la entre dos xarxes amb l’objectiu de només deixar passar el tràfic autoritzat segons unes polítiques definides.
 • L’accés als PC de les aules d’informàtica és restringit als estudiants i personal de la Universitat de Barcelona. Per la resta d’usuaris  cal  accedir-hi amb un codi temporal.
 • Els equips de les aules estan dotats d’un sistema de protecció, en reiniciar l’equip  sempre s’obté un sistema inicial correctament instal·lat i en òptim funcionament.

Per conèixer més detalls podeu consultar les nostres pàgines sobre el servei de fitxers.

Finalitza la darrera campanya de rentings de PCs

 

Aquests darrers dies ha finalitzat l’última campanya de renting de PCs. Aquesta ha inclòs els concursos 21è, 22è i 23è. El renting 21 ha estat destinat a les aules informàtiques i els 22 i 23 a equipaments de sobretaula i portàtils per a PAS/PDI i aules de docència.

portatiltoshiba

D’aquesta darrera campanya destaquem:

 • El volum total, amb 2067 equips:  235 de renting 21, 1505 de renting 22 i 327 de renting 23.
 • Una ratio “equips renting/nombre de PDIs equivalents a temps complet” assolida  del 75 % en els departaments. És a dir, en cada departament hi ha 75 equips de renting per cada 100 contractes de PDI equivalents a temps complet.
 • Per primer cop s’ha dotat a 290 aules de docència amb equipament de renting.
 • Assignació als càrrecs docents de centre envers l’assignació personal a qui l’ocupa.

Consulteu el següent web per saber més coses sobre les campanyes de renting de PCs gestionades per l’Àrea TIC, com per exemple: les característiques tècniques de cada concurs, quines són les fases d’una campanya, el procés de sol·licitud i  assignacions, els conceptes inclosos  en les quotes, etc.

Llicències de SPSS: una gestió complexa

L’SPSS és el programari estadístic més utilitzat a la Universitat de Barcelona. Els darrers dos anys s’han registrat més de 500 sol·licituds de llicències entre PAS i PDI i està instal·lat a la majoria d’aules d’informàtica, atès que gairebé tots els ensenyaments l’utilitzen com a eina docent.

pc-spss

L’any 2006, amb el llançament de la versió 13, l’empresa va introduir modificacions en la política de distribució del producte per a l’entorn educatiu. Des d’aleshores, el col·lectiu universitari ha obert moltes incidències i consultes motivades per incomoditats i malentesos en la nova manera que té l’Àrea TIC de distribuir les llicències del programari.

Distribució original: llicència de campus

Fins aleshores, la gestió i distribució de les llicències de l’SPSS havia estat prou senzilla: anualment es renovava una llicència de campus, que permetia fer totes les instal·lacions que es volgués, i es facilitava una única clau, que demanava el programa en el moment de fer la instal·lació i d’actualitzar la llicència.

Primeres modificacions

El primer canvi que va introduir  l’empresa SPSS va ser passar d’oferir llicències locals, associades a l’equip, a donar llicències concurrents en xarxa (la concurrència és el nombre màxim d’equips que poden executar el programari en un moment donat, tot i que pugui estar instal·lat en més equips). Aquest canvi no va afectar el nombre de llicències concurrents pactades amb la UB, que va continuar sent il·limitat. Però l’any 2007, l’SPSS va trencar unilateralment els contractes de lloguer de llicències il·limitades signats amb les universitats espanyoles i va oferir únicament l’opció de contractar paquets de 100 llicències concurrents amb 6 mòduls bàsics i la possibilitat de contractar-ne d’addicionals. També va modificar la política de preus: pel mateix preu que abans costava una llicència de campus il·limitada, ara només es podien contractar 100 llicències concurrents. L’any 2008 es van contractar 300 llicències per a sistemes MS Windows i 100 per a Mac OS per cobrir les necessitats a la UB.

Situació actual

Les condicions actuals en la distribució de les llicències són les següents:

 • Nombre de llicències. L’SPSS no ofereix una llicència de campus il·limitada. El 2009 s’han ampliat les llicències de l’SPSS per a MS Windows a 400, cosa que representa una despesa quatre vegades superior a la de només dos anys enrere.
 • Manteniment de versions. La política de manteniment de versions s’ha limitat a tres versions com a màxim. L’SPSS llança una nova versió anualment, i només dóna llicència per a aquesta i per a les dues d’immediatament anteriors. Les altres versions deixen d’estar suportades (tot i que sovint només tenen tres anys d’antiguitat). El fet és que l’usuari ha de migrar molt sovint a una versió superior en contra de la seva voluntat, ja que la feina d’avaluar, de fer la posada al punt, d’adaptar la docència, d’analitzar les millores o pèrdues de funcionalitat, etc. sovint no es compensa amb una millora real de prestacions. És més, es pot trobar una versió més lenta i inestable, amb funcions canviades, incompatibilitats amb versions anteriors, etc.
 • Versions disponibles. Les versions que s’estan distribuint actualment a la UB són les 15, 16 i 17 per a sistemes MS Windows i 13 i 16 per a Mac OS. La versió 14 ha deixat d’estar suportada el 31 de març de 2009, atès que s’ha publicat la versió SPSS 17. El fet de balancejar  les 400 llicències contractades entre les diferents versions i les necessitats de la UB afegeix complexitat a la gestió de les llicències.

spss

 • Gestió de les llicències. Les llicències es gestionen des d’un servidor que només és accessible des de la xarxa UB. Actualment ja no es disposa d’una única clau per instal·lar-les, sinó que hi ha un servidor central, allotjat a l’Àrea TIC, que dóna accés a les llicències a petició dels clients. Quan s’instal·la l’SPSS en un equip, cal indicar-hi la ubicació del servidor. En executar el programa, aquest equip es connecta al servidor de llicències i li’n demana una; el servidor comprova si en disposa de lliures i li’n dóna una al client, que ja pot executar l’SPSS. Si no n’hi ha de lliures, l’hi denega l’accés. Un cop finalitzada l’execució, la llicència retorna al servidor. Evidentment, sota el missatge de facilitar la gestió a l’usuari, el fabricant aconsegueix que l’SPSS només estigui instal·lat en equips del campus de la UB, i evita que es violi el contracte, ja que alguns usuaris, segurament per desconeixement, instal·laven l’SPSS en els equips particulars.
 • Llicències de desplaçament. Què passa si un equip de la UB no pot estar connectat a la xarxa? En aquest cas es faciliten les llicències de desplaçament. Podeu veure com funcionen en l’enllaç següent.
 • Llicències temporals.  A l’inici de cada any, la UB ha de treballar amb claus temporals de durada mensual, perquè SPSS no facilita les claus definitives fins que no disposa dels contractes signats (les claus definitives caduquen el 31 de desembre de l’any en curs). El programa emet un avís a l’usuari quan detecta que falten menys de 30 dies perquè caduqui la llicència. Tot això no comportaria cap problema si no fos perquè hi ha un error en la traducció d’aquest avís a la versió en castellà, atès que diu a l’usuari que la llicència ja està caducada, en comptes d’advertir-lo que caducarà aviat. Aquest error és present des de la versió SPSS 13 i encara no s’ha corregit.

Des de l’Àrea TIC, pensem que aquesta informació pot ser del vostre interès i treballem perquè la complexitat en la gestió d’aquestes llicències no interfereixi en les vostres tasques docents i de recerca. Podeu trobar més informació en les nostres pàgines.