Malwarebytes, un cas d’instal·lació de programari que incompleix els T&C

Aquest mes de gener de 2022 la UB ha estat requerida per regularitzar una situació de manca de llicenciament d’un producte de programari, en concret malwarebytes, un software anti-malware. El procés de regularització ha finalitzat amb un acord en el qual, a canvi d’una quantitat econòmica, el publisher (desenvolupador del programari i qui disposa del copyright) ha renunciat a denunciar a la UB.

L’origen de les instal·lacions, totes en equips propietat UB, ha estat la descàrrega i posterior instal·lació d’aquest programari per part dels usuaris finals de l’equip.

Des dels serveis TIC hem pogut comprovar que la informació facilitada pel fabricant, amb detalls dels equips on estava instal·lat el programari, era correcta i les instal·lacions han estat verificades com a no llicenciades.

En aquest cas no es tractava de programari ‘sense llicència’, sinó que el trencament de la legalitat ha estat no respectar els termes i condicions (T&C) de la llicència del fabricant, que autoritza a descarregar i instal·lar el programari en els equips personals (privats) dels usuaris (home use) de forma gratuïta, però prohibeix fer-ho als equips corporatius, en els que s’exigeix la contractació de la corresponent llicència.

Tot i tractar-se d’actuacions individuals ‘de bona fe’, en cap cas ha eximit a la nostra institució de rebre la reclamació corresponent i actuar en conseqüència.

Des de l’Àrea TIC estem ja finalitzant la desinstal·lació d’aquest software dels equips gestionats i, si es detecta en altres equips, per motius legals, també es procedirà a la seva desinstal·lació. En breu enviarem un correu electrònic als usuaris dels equips a on hem realitzat aquestes accions informant de la desinstal·lació i de les premisses més importants que cal saber.

Qualsevol programari disposa de processos i connexions permanents entre l’equip on està instal·lat i els servidors propis del fabricant (relacionats amb l’activació, l’actualització …), processos que sovint requereixen autorització explícita i que es dona de facto a l’hora d’instal·lar el programari. Us demanem doncs responsabilitat en les instal·lacions de qualsevol programari en el vostre equip corporatiu. Si trobem altre software que incompleixi termes i condicions, també procedirem a la seva desinstal·lació.

Recordeu que, com usuari final de qualsevol equip de la UB , sou els responsables quan descarregueu i instal·leu programari.  Heu de validar i informar-vos prèviament si aquest disposa de la llicència corresponent i  si es compleixen els termes i condicions (T&C) (document d’obligat compliment) de l’ús que en voleu fer.

Si teniu dubtes sobre el llicenciament necessari i sobre quins termes i condicions (T&C) apliquen, si us plau, obriu un tiquet al PAU i us assessorarem sobre si aquesta instal·lació i l’ús que en voleu fer, hi queda coberta.

La importància dels termes i condicions de les llicències de programari

Els termes i condicions (T&C) de les llicències de programari ens diuen on, quan, com i qui pot utilitzar una llicència de programari.

És molt important que els revisem abans de contractar una llicència o fer la instal·lació en un equipament, sigui propietat de la UB o particular, per assegurar-nos que estem fent un ús correcte d’aquesta. No és el mateix una llicència comercial que una llicència acadèmica i no és el mateix una llicència per ús en equips particulars que per equips corporatius.

Un ús no cobert explícitament pels T&C és un incompliment de la llicència, i els fabricants poden exigir compensacions econòmiques per aquest mal ús, també la reputació de la Universitat pot queda compromesa i devaluada la seva imatge corporativa.

Cada fabricant estableix els seus termes i condicions, i no hi ha una norma general que puguem aplicar a tot el programari. El que sí que és segur és que cal complir amb els T&C.Des de la nostra experiència us fem algunes recomanacions que us ajudaran a determinar si esteu utilitzant correctament les llicències i no incomplir els T&C:

Reviseu el nombre d’instal·lacions

 • Les llicències indiquen explícitament el nombre d’instal·lacions autoritzades. Si supereu el nombre d’instal·lacions, estareu incomplint el T&C.
 • Davant d’una auditoria cada instal·lació computa. Si no utilitzeu un programari en un equip millor que el desinstal·leu.
 • Si una llicència és concurrent (permet un nombre il·limitat d’instal·lacions, però només un nombre execucions simultànies limitades), podreu instal·lar el programari a tants equips com necessiteu, però haureu de controlar el nombre d’execucions simultànies. És molt important que en el moment de la contractació el fabricant us especifiqui la concurrència i com l’heu de gestionar. Alguns fabricants proporcionen eines pel control de la concurrència però d’altres no, i deixen sota la responsabilitat de l’usuari la seva gestió i control.

Reviseu l’àmbit d’aplicació

 • Els fabricants ofereixen preus especials de les seves llicències per institucions acadèmiques com la nostra, però restringeixen el seu àmbit d’aplicació. És habitual que aquestes llicències només es puguin fer servir pel personal de la institució per activitats docents o recerca sense ànim de lucre i dins la institució. Si fem ús de la llicència per a qualsevol altra activitat no coberta en els T&C, estarem incomplint.
 • En el cas de la recerca, si la llicència explicita que és per ús sense ànim de lucre és molt important assegurar-nos que la recerca es faci a la Universitat, a nom de la Universitat i supervisada per investigadors de la UB. Si no fos així podrien estar incomplint els T&C.
 • Si la recerca es fa per tercers o a nom de tercers, no podrem fer ús de la llicència sense ànim de lucre i haurem de contractar una llicència específica per aquesta activitat.
 • Si les llicències no diuen el contrari, els estudiants podran usar les llicències acadèmiques per tasques docents únicament en els equipaments de la UB. Si els estudiants s’instal·len en els seus equips particulars les llicències contractades per la UB sense l’autorització explícita del fabricant, estarem incomplint els T&C.

Reviseu on instal·leu les llicències

 • L’ús de les llicències sempre està restringit al personal i les instal·lacions de l’entitat que les adquireix. Si el contracte amb el fabricant no ho recull explícitament, només es poden utilitzar les llicències en equipaments que siguin propietat de l’entitat que les adquireix.
 • Els equips particulars del personal de la UB no es poden considerar com equipaments UB, encara que s’utilitzin per a tasques d’investigació o docents. Si instal·lem un programari contractat per la UB en equips particulars que no inclogui explícitament el seu ús estarem incomplint els T&C.
 • Els instituts de recerca propis de la UB són UB en termes de T&C i els apliquen els mateixos TC& que a la UB.
 • Els instituts de recerca participats per la UB, fundacions o altres organismes amb entitat jurídica pròpia no es poden considerar UB en termes de T&C. Si el contracte de llicències no ho recull explícitament, utilitzar llicències contractades per la UB en aquestes institucions implicaria un incompliment dels T&C.
 • És habitual que els grups de recerca a la UB siguin mixtes, i que hi participin investigadors de la UB i investigadors d’altres entitats que col·laboren amb la UB. En aquests casos, les llicències contractades per la UB només cobreixen els equipaments i investigadors de la UB. És important que ens assegurem que les entitats que col·laboren amb nosaltres tinguin contractades les seves llicències. Si cedim l’ús de les llicències de la UB sense l’autorització explícita del fabricant estarem incomplint els T&C.

Reviseu si les llicències són per ús particular o corporatiu

 • Alguns fabricants de llicències proporcionen llicències dels seus productes a preu reduït si l’usuari pertany al col·lectiu acadèmic per utilitzar-lo en els seus equips particulars. Aquestes llicències es poden contractar des de les  webs del fabricant o mitjançant botigues especialitzades amb mitjans de pagaments particulars.
 • Si els T&C de la llicència no diuen el contrari, només podem utilitzar aquesta llicència en els nostres equipaments particulars. Si instal·lem la llicència en un equip propietat de la UB incomplirem els T&C de la llicència.
 • Les llicències adquirides per a ús particular com a estudiant no es poden fer servir per a un PAS o PDI ni en els seus equips particulars ni en els equips corporatius. Les llicències d’estudiant són més econòmiques, però només les poden utilitzar els estudiants en els seus equips particulars. Fer el contrari comportaria un incompliment dels T&C.
 • Tot i que ja ho hem comentat, tampoc podrem usar les llicències corporatives en equips particulars si el contracte i els T&C no ho contemplen.

Reviseu les condicions de les llicències de prova o “demo”

 • Alguns fabricants donen la possibilitat d’instal·lar llicències de prova o “demo” en els equipaments corporatius. Aquestes llicències només es poden fer servir per avaluar el producte, si fem ús d’aquestes llicències per activitats acadèmiques o de recerca sense l’autorització explícita del fabricant estarem incomplint els T&C.

L’Àrea TIC informa sobre els T&C de les llicències contractades i/o gestionades a les nostres pàgines WEB. Estem a la vostra disposició per ajudar-vos a aclarir amb els fabricants els T&C i evitar els incompliments.

Caducitat de les llicències de SPSS

Totes les llicències de SPSS de la Universitat de Barcelona tenen com a data de caducitat el dia 1 de gener 2021, però disposen de trenta dies de gràcia, raó per la qual són plenament funcionals fins el 31 de gener de 2021.

Això aplica a les versions actualment en ús a la UB: SPSS 24, SPSS 25 i SPSS 26 i als diferents escenaris on es fa servir SPSS:

Durant el període de gràcia (1/01/2021 – 30/01/2021),  el programa informarà amb un missatge tipus ‘su periodo de renovación ha expirado’. Aquest missatge informatiu es pot acceptar i tancar i accedir al programa amb totes les funcionalitats disponibles.

Per temes contractuals, el fabricant no ens pot facilitar els nous codis fins al gener de 2021,  serà llavors quan els podrem renovar amb validesa d’un any.

En cas de qualsevol consulta, us podeu adreçar al PAU.

Nou programari disponible pels estudiants i professorat per treballar des de casa

A la web de Programari de l’Àrea de Tecnologies, apartat Serveis per Alumnes, hem actualitzat la informació perquè els estudiants puguin descarregar software com Adobe CC, SPSS i SAS per treballar en els seus equips personals des de casa.

Davant de la crisi actual, la UB ha negociat amb IBM l’ampliació de prestacions de la llicència campus que tenia contractada de SPSS 25, passant a l’edició IBM Statistics Premium. Amb la nova llicència s’inclouen tots els mòduls d’anàlisi: SPSS Missing Values, SPSS Decision Trees, SPSS Direct Marketing, SPSS Neural Networks, etc… i també l’accés al col·lectiu d’estudiants, de manera que puguin instal·lar-se SPSS en els seus equips personals.

La condició d’obligat compliment és que l’estudiant només usarà SPSS 25 dins del seu procés d’aprenentatge.

Adobe també ens ofereix llicències gratuïtes d’Adobe CC perquè els estudiants i professors dels centres acadèmics que ja tenien contractes llicències Creative Cloud Shared Devices, puguin treballar des de casa. A la UB tenen contractades llicències Creative Cloud Shared Device aquestes facultats:

 • Facultat de Belles Arts
 • Facultat de Filologia i Comunicació
 • Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals

Tots els Estudiants i PDI d’aquests centres tenen activat l’accés temporal a l’Adobe CC des de casa perquè puguin continuar la seva feina de forma remota.

La condició d’obligat compliment és que els estudiants i professors només usaran els productes ADOBE CC per la seva activitat acadèmica.

UCINET també ens ha donat el vistiplau perquè els estudiants puguin accedir al software per treballar des de casa.

Per a més informació i per consultar la disponibilitat d’altre software per estudiants, consulteu les pàgines de la web de Programari i el Catàleg de programari sota el col·lectiu “Estudiants”.

Adobe Acrobat DC 2015 caducarà aviat

La llicència del programa Adobe Acrobat Pro DC 2015 caducarà el pròxim 1 de desembre d’enguany  i aquesta versió no serà renovada, ni per a la versió MS Windows ni per a macOS.

Si treballes amb aquesta versió, cal que l’actualitzis a  la versió Adobe Acrobat DC 2017, amb llicència vàlida fins a l’1 de desembre de 2020.

En el cas d’equips amb MS Windows on s’inicia sessió mitjançant el Directori Actiu (consulta la següent ajuda per saber-ho), des de l’Àrea TIC programarem l’actualització de forma remota. De manera que t’apareixerà una finestra emergent com la de la imatge on podràs escollir si actualitzar l’Adobe ara o posposar-ho.

En cas contrari, caldrà que demanis la versió  Acrobat DC 2017 des del Catàleg de programari per descarregar-la i instal·lar-la. El mateix instal·lador està configurat perquè desinstal·li automàticament qualsevol versió anterior.

El primer cop que obrim l’Adobe Acrobat DC 2017, ens demanarà escollir l’idioma de l’aplicació.

Consulta més informació aquí o contacta amb el PAU.

ATLAS TI al Catàleg de Programari

La recerca qualitativa, QDA (Qualitative Data Analisys), ha esdevingut una eina imprescindible en totes les disciplines relacionades amb les Ciències Socials i les Humanitats en general. En altres disciplines, com les Ciències de la Salut, tot i dominar un enfocament quantitatiu, o estadístic, s’estén la necessitat d’usar estratègies d’anàlisi mixt, incorporant-ne a la recerca l’anàlisi qualitatiu.

Des d’aquest curs 2019-2020 la Universitat de Barcelona disposa d’una llicència de campus d’ATLAS TI, per molts la referència principal entre les eines d’anàlisi qualitatiu (QDA).

Amb aquesta contractació l’Àrea TIC  resol una demanda, tant per la docència com per la recerca, molt transversal entre diferents ensenyaments i facultats.

La llicència està disponible als usuaris UB: professors, investigadors i alumnes, que poden gestionar les seves sol·licituds al Catàleg de programari.

La llicència inclou també les instal·lacions en els equips personals dels usuaris.

Per a més informació sobre aquest programari, accedeix a la web del producte.

MapViewer 8: nova llicència de Campus per a la comunitat UB

Des del mes d’abril tenim en distribució la llicència de campus del programa MapViewer 8.x, un programari de referència en l’anàlisi i visualització de dades sobre mapes.

La compra de la llicència ha estat cofinançada per les facultats de Geografia i Història i de Dret, en pagament únic i sense manteniments. Està disponible per a tota la comunitat UB: PDI, PAS i estudiants. També inclou el benefici Work at Home que permet la instal·lació en equips personals.

Cal que feu la sol·licitud de llicència al Catàleg de programari per obtenir els instal·ladors.

Més informació sobre MapViewer.

Per qualsevol dubte, contacteu amb el PAU.

MATLAB Campus Wide (TAH) disponible al Catàleg de Programari

Ja estan disponibles les llicències de MATLAB, Simulink i qualsevol de les Toolboxes que publiqui The Mathworks (actualment n’hi ha més de 90 disponibles)  per a estudiants, professorat i investigadors de la Universitat de Barcelona.

Entre altres beneficis de la llicència, s’inclouen:

 • La instal·lació en els equips particulars dels estudiants, professors i investigadors de la UB.
 • L’accés als diferents recursos inclosos al portal de MATLAB.
 • Recursos de formació.
 • Matlab Online.
 • Suport d’enginyeria de producte en la implementació de solucions i en la creació de recursos formatius.

Podeu sol·licitar les llicències des del Catàleg de Programari, on s’han definit tres configuracions per la mateixa: Matlab per usuari de recerca o per equip de recerca i per les aules d’informàtica o laboratoris docents.

Matlab ha estat i és un recurs molt demandat pels usuaris UB. L’Àrea TIC ha valorat l’oportunitat d’aquesta contractació, que compleix criteris de transversalitat i utilitat en diverses disciplines dels nostres ensenyaments, però no pot assumir el cost total de la llicència. Per tant, s’estableixen mecanismes de repercussió de costos a l’usuari final, amb el benentès que aquest cost sempre serà beneficiós respecte les configuracions i adquisicions no centralitzades.

Cal recordar que dins dels usos d’aquesta llicència queda totalment prohibit usar les eines disponibles per finalitats comercials, inclosa qualsevol recerca amb ànim de lucre.

Nou acord de llicenciament de MATLAB

La Universitat de Barcelona s’ha adherit a la contractació conjunta de llicències MATLAB gestionat des del CSUC per a les universitats catalanes.

Aquesta contractació permetrà disposar de les llicències de MATLAB i de tots els seus components en les millors condicions per a entorns acadèmics.

El MATLAB és un entorn de computació numèrica i un llenguatge de programació i és un producte de referència en l’àmbit acadèmic que es fa servir tant en recerca com en docència.

L’Àrea TIC ha apostat per aquesta contractació  conjunta i assumirà una part important del cost total del contracte, per facilitar l’accés al MATLAB a la comunitat UB, simplificar la gestió, garantir l’accés a tots els mòduls, disposar de les versions més actuals i  eliminar l’esforç econòmic que comporta l’adquisició de la llicència en propietat o actualitzar les llicències que estan sense manteniment vigent.

Preveiem que les noves llicències estiguin disponibles a partir de l’1 d’abril de 2019 una vegada adjudicat i formalitzat el contracte amb MathWorks i es contractaran sota les condicions del MATLAB Total Academic Headcount Full Suite (TAH). Amb el TAH les universitats podran disposar durant 3 anys (prorrogables a 2 anys més) de totes les llicències de MATLAB que necessitin incloent els 88 mòduls o toolboox actuals i nous mòduls disponibles en un futur.

El contracte també inclou llicències pels equips personals del  PDI, llicències pels ordinadors personals dels estudiants, i accés als cursos on-line del MATLAB Academic Online Training Suite disponibles per les entitats acadèmiques actuals i futurs.

Les llicències sota l’acord TAH són llicències de lloguer. Mentre l’acord estigui vigent les universitats podran utilitzar les llicències sense limitacions. Una vegada el contracte finalitzi, les llicències no es podran continuar utilitzant  i es podrà passar al règim de compra amb o sense manteniment com fins ara.

Les llicències en propietat que actualment tenen contractades els diferents departaments i centres de la UB seguiran tenint vigència i  MathWorks les considerarà congelades pel que fa a les condicions de manteniment i actualització. Així, en el moment que l’acord TAH acabi, podran contractar els manteniments en les mateixes condicions actuals sense perdre cap benefici.

MathWorks té previst abonar a les universitats els manteniments que s’hagin contractat amb termini posterior a l’1 d’abril de 2019 perquè tots els contractes de llicències actuals estiguin en les mateixes condicions, així no caldrà pagar pel mateix servei dues vegades.

Quan el contracte estigui formalitzat, l’Àrea TIC facilitarà  a través del Catàleg de Programari les llicències per a despatxos, laboratoris i aules de la UB i posarà a disposició dels usuaris els portals per a gestionar les llicències pels equips personals del PDI i estudiants.

Trobareu els detalls sobre els costos de les llicències a la noticia publicada a la WEB de programari.

Per a qualsevol consulta o aclariment, si us plau, contacteu amb el PAU.

UCINET 6 disponible al Catàleg de Programari

L’Anàlisi de Xarxes Socials o Social Network Analysis (SNA) és una tècnica clau en els estudis de la Sociologia Moderna.

Entre altres s’analitzen les relacions entre els diferents elements observant la importància dels mateixos actors, com s’agrupen, com són i com es transmeten els fluxos d’informació … En aquest camp UCINET és un programari de referència, ja utilitzat des de fa força temps en els estudis de Sociologia a la UB.

L’Àrea TIC ha negociat i  adquirit un grup de llicències d’UCINET 6 per oferir-lo a la comunitat científica de la UB donat que es detecten noves necessitats en altres disciplines com Ciències de la Salut, Antropologia o  Biologia.

UCINET queda així integrat dins del Catàleg de Programari on els usuaris poden sol·licitar la llicència sense cost. A l’apartat Detall del producte trobareu més informació sobre aquest programari.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb el PAU.