Es triplica la capacitat dels discos en xarxa a les aules

La Universitat de Barcelona disposa de més de 100 aules d’informàtica distribuïdes geogràficament per tots els Campus.

El proper 4 de gener,  amb l’objectiu de facilitar més espai de disc compartit destinat a la docència presencial que s’imparteix en aquestes aules, es triplicarà la capacitat dels discos en xarxa destinats a les aules d’informàtica de tota la UB.

Aquest increment de l’espai de disc és necessari  ja que els discos de xarxa reservats per treballar des de les aules d’informàtica han superat el 95% d’ocupació. Aquesta acció implicarà una aturada de tot el Servei de fitxers de la UB , s’ha escollit fer-ho en època de vacances de Nadal  perquè  l’impacte sigui el mínim possible.

Volem aprofitar aquesta noticia per recordar-vos el següent :

  • Tots els equips es connecten a un disc de xarxa que es mapeja o identifica com unitat U:  ,  diferent per a cada centre o facultat.
  • Totes les aules d’informàtica tenen connexió a Internet però,  per raons de seguretat només tenim activats els protocols FTP, HTTP i HTTPS en el Firewall o Tallafocs de la UB.  Un firewall o tallafocs és un conjunt de components, maquinari i programari, que s’instal·la entre dos xarxes amb l’objectiu de només deixar passar el tràfic autoritzat segons unes polítiques definides.
  • L’accés als PC de les aules d’informàtica és restringit als estudiants i personal de la Universitat de Barcelona. Per la resta d’usuaris  cal  accedir-hi amb un codi temporal.
  • Els equips de les aules estan dotats d’un sistema de protecció, en reiniciar l’equip  sempre s’obté un sistema inicial correctament instal·lat i en òptim funcionament.

Per conèixer més detalls podeu consultar les nostres pàgines sobre el servei de fitxers.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.