El nou model d’impressió ja s’està desplegant

Ja estem desplegant les noves impressores en els diferents edificis de la Universitat. S’ha fet el desplegament al Pavelló Rosa, a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i pròximament es desplegaran les dels edificis de Balmes 18, Balmes 21 i Gran Via, així com Bellvitge.

A mesura que tenim  programades  les instal·lacions per edifici, les anem publicant en el panel d’avisos del nostre web però també rebràs uns correus informatius els dies previs a la instal·lació de les impressores en el teu edifici.

En aquesta entrada volem aclarir alguns dubtes que ens han arribat i ho fem en mode pregunta resposta.

 • Quan s’instal·len les noves impressores en el meu edifici?
  • Uns dies abans de començar el desplegament, els usuaris de l’edifici rebreu dos correus informatius, un primer correu amb informació general i dies després un altre amb el calendari específic de les instal·lacions.
 • Jo estic a l’edifici i no he rebut cap correu informatiu, en canvi els meus companys sí
 • Al Directori no estic ubicat correctament
  • Si ets personal fix PAS o PDI és el Servei de Personal qui pot fer la correcció. Envia un correu a perseu@ub.edu sol·licitant el canvi.
  • Si ets personal col·laborador, contacta amb el PAU.
 • Qui vindrà a instal·lar les noves impressores?
  • L’empresa encarregada d’instal·lar i verificar les instal·lacions de les impressores és SEMIC. Els tècnics de SEMIC s’identificaran amb una targeta amb el seu nom, foto i nom de l’empresa.
 • Quin és l’horari d’actuació dels tècnics de SEMIC?
  • L’horari previst és de 8:00h. a 17:00h., durant tot el dia els tècnics estaran fent les instal·lacions en la unitat/s fixades.
 • Cal que estigui presencialment el dia programat per la instal·lació?
  • Sí, ja que caldrà que t’identifiquis en el teu equip perquè el tècnic pugui instal·lar i verificar el bon funcionament de la impressora.
 • Tinc un horari molt limitat el dia previst de la instal·lació o no hi seré
  • Si el dia proposat no hi seràs o només tens una franja horària limitada de disponibilitat, envia un correu a desplegamentimpressio@semic.es per avisar i poder reprogramar un nou horari.
  • Potser l’empresa SEMIC t’oferirà la possibilitat de fer-te un control remot per fer la instal·lació.
 • I què passa amb les impressores actuals?
  • Durant els dies programats, les impressores actuals poden no funcionar mentre els tècnics de SEMIC fan la instal·lació d’impressores del nou servei. En acabar el desplegament, es retiraran les impressores actuals que no pertanyin al servei d’impressió.
 • Perquè uns companys tenen les impressores instal·lades el primer dia de la instal·lació i altres no?
  • Si el teu equip té sistema operatiu Windows i és gestionat pel Directori Actiu les impressores s’instal·laran de manera automàtica.
  • En la resta de casos seran els tècnics de l’empresa SEMIC qui les instal·larà.
  • En TOTS els casos, els tècnics de SEMIC comprovaran que el teu equip pot imprimir correctament.
 • Hi ha algun tipus de formació del nou sistema d’impressió?
  • Sí, durant els dies del desplegament en el teu edifici, es programaran sessions formatives. En el segon correu que rebis previ al desplegament es detallaran els dies i espais on es faran aquestes sessions. Les sessions són obertes i no cal que facis cap inscripció prèvia per assistir-hi.
 • El tècnic de SEMIC ha marxat però tinc algun problema amb la impressió
  • Si el tècnic ja ha passat pel teu equip però has detectat algun problema posteriorment:
   • Reinicia l’equip si encara no ho has fet.
   • Si encara s’està produint el desplegament en el teu edifici, contacta amb l’empresa per correu electrònic a desplegamentimpressio@semic.es i el tècnic tornarà a passar pel teu equip.
   • Si el desplegament ja ha acabat en el teu edifici, contacta amb el PAU.
 • Tinc més dubtes

 

 

 

 

 

Nou servei d’impressió

A partir del mes de febrer, la Universitat disposarà d’un nou servei d’impressió. Aquest nou servei permet la impressió, el copiat i l’escaneig mitjançant un conjunt d’equips d’impressió que estaran distribuïts pels diferents centres de la Universitat.  L’empresa contractada per la UB per a prestar el servei és SEMIC sota la marca JustPrint.

Hi haurà 2 tipus d’impressió:

 • Impressió retinguda: la impressió es manté retinguda fins que l’usuari s’identifica i allibera els treballs que ha enviat a imprimir prèviament. Aplica principalment a les impressores de passadís.
 • Impressió directa: els treballs surten directament per les impressores. Aplica principalment a les impressores de despatx.

Els equips d’impressió són del fabricant HP i s’han assignat a les diferents ubicacions segons les necessitats específiques del personal que els utilitzen.

Aquestes impressores s’incorporaran a tots els edificis de la UB progressivament. L’empresa SEMIC serà l’encarregada d’instal·lar i verificar les instal·lacions de les impressores en els equips de l’usuari.

També es programaran unes sessions formatives obertes per a tothom per conèixer com funcionen les noves impressores.

Aquest nou model d’impressió centralitzada  presenta importants millores:

 • Tots els treballs que s’envien a imprimir circulen de manera encriptada per garantir la màxima seguretat i confidencialitat de la informació.
 • La impressió retinguda garanteix la privacitat dels treballs i ens permet recollir els treballs en diverses impressores del nostre edifici.
 • Racionalització en el nombre d’impressores.
 • Simplicitat en la gestió: facturació, reposició de fungibles, homogeneïtzació dels equips d’impressió…
 • Optimització dels costos d’impressió: reducció del consum elèctric, reducció del consum de paper.

Trobareu més informació en el nostre web, per qualsevol consulta també us podeu adreçar al PAU.

Ha finalitzat el meu contracte, puc accedir al meu correu UB?

Quan una persona acaba la relació contractual amb la Universitat o finalitza el seu període de col·laboració, perd automàticament la possibilitat d’accedir a la intranet, i en el cas de personal contractat per tant,  ja no podrà accedir al Portal UB.

Tot i això i en funció del seu perfil, disposa d’un període de gràcia de dos mesos, que li permet fer ús del seu correu corporatiu personal i de tots els serveis del núvol UB associats que tenia.

L’entrada al correu es pot fer sempre via navegador o bé accedint des del client de correu Outlook si ja es té configurat.

En passar aquests 2 mesos de gràcia i si no s’ha restablert la vinculació amb la UB, l’accés al compte de correu es tanca. En cas de tornar a establir-se es mantindria la  mateixa adreça de correu.

Més informació sobre les credencials i la seva caducitat.

 

Control remot: una eina per a la resolució d’incidències

Quan un usuari obre una incidència, el tècnic que la rep la valora, resol o escala segons convingui. De vegades, amb un control remot la incidència ja es pot solucionar i no cal que cap tècnic es desplaci fins a l’equip de l’usuari amb el conseqüent estalvi de temps.

L’Àrea de Tecnologies té contractada llicència del programa ISL, aquest programa permet connectar-se a l’equip de l’usuari des de l’equip del tècnic i que sigui el propi tècnic qui pugui fer les accions convenients per a la resolució de la incidència això sí, sempre amb el consentiment del propi usuari.

Per poder fer el control remot cal que :

L’usuari es connecti a l’adreça http://remot.ub.edu. El tècnic facilitarà el codi necessari per iniciar la sessió.

remot_client_2

Després de prémer el botó Connectar, la següent pantalla facilitarà les dades del tècnic que està donant assistència. Cal prémer Iniciar, apareix una pantalla per descarregar el programa de connexió, s’ha d’acceptar i executar el programa .

remot_client_4

Ara el tècnic ja pot començar a fer les accions necessàries des de l’equip de l’usuari, des del menú de dalt es podrà triar finalitzar o denegar el control i conèixer si és el tècnic o l’usuari qui té control de l’equip.remote_client5

Altres accions que es poden fer en sessió remota són: reiniciar l’equip, establir un xat entre tècnic i usuari o instal·lar programari.

Cada vegada que es faci un control remot sobre el mateix equip caldrà repetir el procès: connectar-se a l’adreça del control remot, executar el programa i donar el control al tècnic.

 

Tramitació de comptes de correu pel personal extern en 2012

Des de l’Àrea de Tecnologies es tramiten les altes, baixes i modificacions dels comptes de correu del personal extern o col·laborador i personal jubilat de la UB.

Cal recordar:

Respecte al personal extern o col·laborador:

Són els directors de departament o caps de servei/unitat qui poden sol·licitar una adreça de correu @ub.edu per al seu personal col·laborador que no està vinculat per contracte amb la UB. Per això és necessari el vist-i-plau del cap de la unitat orgànica corresponent.

 • El personal extern o col·laborador apareix en el  Directori de la Universitat de Barcelona dins del departament o unitat del cap de la unitat orgànica corresponent.
 • La durada màxima d’aquest compte és d’un any.
 • L’alta en aquest servei també dóna accés a la resta de serveis de la Universitat que necessiten autenticació UB com pot ser: wifi ub, servidor de fitxers …
 • Es pot sol·licitar la baixa abans d’un any
 • Cal sol·licitar la renovació del compte
 • Les denegacions dels comptes es produeixen en cas de que la sol·licitud estigui incorrecta o faltin dades com el responsable, en cas de no poder corregir aquesta informació no es tramita la sol·licitud

Respecte al personal jubilat:

 • La petició de mantenir el compte i la seva renovació anual la fa la pròpia persona interessada.
 • El personal jubilat no apareix en el Directori.
Nombre d'accions efectuades en 2012 sobre comptes de correu extern

externsMés informació sobre com obtenir un compte

El Jetstress

Per poder avaluar l’estat de la qualitat de l’accés a les dades i establir procediments per a la seva millora, s’executa el jetstress.
El jetstress és una eina de Microsoft que ajuda a comprovar el rendiment del disc simulant càrregues d’entrada i sortida (E/S) de molts registres generats per molts usuaris en un mateix moment, en Exchange.

Fa unes setmanes vam patir un problema de rendiment i es van realitzar accions correctives, motiu pel qual la UB, seguint aquests protocols, realitza periòdicament aquestes proves per verificar el bon funcionament de les seves màquines i la bona conservació de les dades.

Un exemple de posada en marxa d’aquest protocol el tenim durant aquests dies, tal i com s’ha publicat a les Notícies UB

Per a més informació podeu consultar la web de Microsoft

Primers resultats de la centraleta telefònica del PAU

Amb la  nova centraleta en el PAU en funcionament, tal i com us vàrem informar en una notícia anterior,  ja s’han obtingut les primeres estadístiques que indiquen què, des del PAU, s’ha atès el 96% de les trucades rebudes.

Durant el període del 3 de maig al 31 de maig s’han registrat 1.106 trucades en la  franja horària de 9h. a 18h., de les quals, 1.047 s’han atès en menys de 30 segons.

Les hores de màxima afluència de recepció de trucades és de 9:00 h. a 14:00 h.

Així mateix analitzant les tipologies de les consultes que ha rebut el PAU s’observa que els  ítems que generen més consultes són :

 • Instal·lació/configuració  d’aplicacions
 • Instal·lació/configuració de perifèrics

En quant a incidències, aquest mes, ha disminuït notablement  les relacionades amb l’eliminació de virus respecte al mes passat on va haver-hi una forta onada d’ atacs de virus.

El PAU estrena centraleta telefònica

Amb l’esforç continu de millora en el servei i atenció envers els nostres usuaris,  l’Àrea de Tecnologies ha renovat la centraleta telefònica que gestiona les trucades que es reben al PAU (Punt d’Atenció a l’Usuari) .

La nova centraleta, model Alcatel OXE,  funciona amb tecnologia IP.  Aquesta tecnologia  és ampliable i ens permetrà oferir nous serveis en un futur.  S’han instal·lat 2 centraletes replicades: una en el Pavelló Rosa i una altra en l’edifici històric de Plaça Universitat.

Quan un usuari truca al PAU rep un missatge de benvinguda, el sistema fa una estimació del temps d’espera de la trucada i decideix què:

 • En cas que l’espera sigui de menys de 20 segons, aquesta entra en la cua d’espera i és  atesa per un agent telefònic.
 • En cas que l’espera sigui de més de 20 segons i menys de 2 minuts, la centraleta informa a l’usuari de que es mantingui a l’espera i en el moment que té lliure un agent li passa la trucada.
 • En el cas de que l’espera estimada sigui major als 2 minuts, s’informa a l’usuari de que torni a trucar.

La nova centraleta permet obtenir estadístiques sobre  el nombre de trucades rebudes,  franges horàries de major ús,  temps d’espera per trucada,  trucades perdudes etc.

L’estudi d’aquestes dades ha de servir per  dimensionar l’equip que aten les trucades  amb l’objectiu de minimitzar  el nombre de trucades dissuadides (trucades no ateses per agents telefònics o abandonades pels usuaris),  així com millorar l’atenció telefònica en la resolució d’incidències i consultes.