Sol·licitud telemàtica de títols de grau

La UB ja ha lliurat el primer resguard de títol de grau sol·licitat totalment per Internet sense necessitat que l’alumne vagi a la Secretaria de Centre.

Per tal de sol·licitar el Títol Oficial cal que l’alumne presenti la sol·licitud signada, còpia del DNI i, si és el cas, la còpia del carnet de Família Nombrosa per si demana descompte amb la taxa del títol.

Amb la sol·licitud telemàtica que ara hem posat en marxa, l’alumne pot autoritzar la consulta d’aquestes dades del DNI i carnet de FN via Administració Oberta de Catalunya (AOC) que retornarà la informació i permetrà verificar-la amb les dades que apunta l’alumne, traslladant les majúscules i accents. Aquests documents es desen en el gestor documental de la UB acompanyant el tràmit de sol·licitud.

Imatge del formulari de l’alumne on autoritza a la UB a comprovar les dades a Via Obertapeticio_electronicaL’alumne rebrà per correu electrònic un document signat electrònicament per la UB on hi les dades de la seva sol·licitud, igualment es registra telemàticament per a tenir constància de la data i hora d’aquesta i que l’alumne tingui garanties del procés.

Un cop verificada la informació per la Secretaria de Centre, l’alumne rebrà per correu electrònic el resguard de pagament dels drets del títol signat digitalment i amb codi segur de verificació (CSV).

Si l’alumne realitza el pagament per Internet, s’estalvia d’haver d’anar presencialment al Centre, aportar documentació i signar la sol·licitud.

El nou procediment està en funcionament en dues Facultats i pròximament s’anirà estenent a la resta de centres de la UB.

Aquesta aplicació s’ha dissenyat i realitzat a l’Àrea TIC amb la col·laboració i les directrius de l’Àrea Acadèmica i Secretaria General de la UB.

Currículum PAS: les nostres dades professionals i de formació

El projecte Currículum PAS s’ha desenvolupat amb l’objectiu de poder disposar d’informació completa i actualitzada per facilitar la carrera professional de tot el personal de la UB. Així mateix, aquesta eina es pot fer servir com a currículum particular.

Les dades inicials que es troben al currículum del PAS de la UB són dades importades de les bases de dades de l’Àrea de Recursos Humans (PAS, PDI i Formació del PAS). S’accedeix com una opció de “Personal-en-línia”.

curriculumPAS

Les dades del currículum es poden descarregar o imprimir en dos formats: PDF i RTF. Aquesta darrera versió, permet personalitzar-lo, però els canvis que s’introdueixen no queden registrats a l’aplicació Currículum PAS.

Així mateix, hi ha la possibilitat d’importar a l’aplicació un currículum personalitzat en format PDF. La informació que consti en aquest currículum, però que no s’hagi afegit ni acreditat a Currículum PAS, no hi queda incorporada.

Podeu afegir més dades a les que ja consten al currículum inicial. Aquesta informació queda pendent de validació fins que Formació Corporativa l’hagi comprovat. No és necessari que aporteu cap document. En el moment que s’hagi validat la informació, rebreu un correu electrònic.

El Curriculum PAS ja porta 2 anys en funcionament a la Facultat de Farmàcia, això ens ha permès detectar i millorar l’aplicació abans de fer-la extensiva a tot el col·lectiu del PAS de la UB.

Formació del PAS disposa d’uns 50.000 registres de formació cursada a la UB i d’uns 2.000 de formació impartida a la UB. Actualment tenim al Currículum més de 200 interaccions inserides a la formació fora de la UB i més de 100 a la formació de la UB.

En una propera fase s’oferiran noves funcionalitats.

Recordeu que, en accedir a l’aplicació, disposeu d’una ajuda sobre cada secció.

Nova versió de l’aplicació Currícul@

El passat dia 4 de Febrer es va obrir al PDI de la Universitat de Barcelona, una nova versió de Currícul@ que incorpora una interficie d’usuari molt més ‘amigable’ i un canvi profund en els procediments d’actualització de dades

Les millores introduïdes són:

 •   Interfície d’usuari més clara i simple. Els procediments fonamentals de l’aplicació com ara afegir o modificar informació o imprimir el currículum no han canviat, de manera que el temps d’adaptació a la nova interfície és mínim.

curricul1

 • Accés a l’aplicació sempre disponible. La tramesa de dades a la institució mitjançant la desconnexió continua sent necessària però ja no bloqueja l’accés i es pot tornar a accedir de forma immediata.
 • Millor comunicació amb els gestors del currículum. Les incidències que es produeixen durant l’actualització es comuniquen dintre de la mateixa aplicació mitjançant notificacions.

curricul2

 • S’han introduït canvis tecnològics a l’aplicació que permetran la posada en marxa de properes millores de forma més àgil.

El Registre Telemàtic al servei de l’estudiant

La Universitat de Barcelona ha incorporat aquest mes de febrer de 2015 el Registre Telemàtic a dos tràmits de l’estudiant:

 • La sol·licitud de reconeixement de crèdits
 • La sol·licitud de beca de col·laboració

El Registre Telemàtic funciona com un Web Service que poden utilitzar les aplicacions autoritzades i permet fer apunts en el Registre General de la UB seguint la numeració d’aquest i amb totes les garanties formals.

Aquesta incorporació estalvia a l’usuari haver de passar de forma presencial per les diferents Oficines de Registre de la UB.

En el resguard de la sol·licitud de l’alumne apareix el codi de l’assentament del registre que li servirà de comprovant de la seva sol·licitud.

La UB incorporarà aquesta eina als diferents tràmits que gestiona.

 regapli_marcaImatge exemple d’una sol·licitud i destacat en vermell el número de registre

Matrícula de setembre

Valorada la primera setmana de matriculació, podem destacar dues dades significatives:

 • Enguany s’ha doblat el nombre de matrícules tramitades durant aquestes primeres setmana (unes 14.000) respecte a la mateixa setmana de l’any passat.
 • S’ha incrementat significativament el nombre de matrícules realitzades a la tarda. Des de l’Àrea TIC s’ha redistribuït i incrementat el maquinari dedicat a la matrícula per donar resposta a aquesta tendència.

També volem fer esment de les darreres novetats de l’aplicació per a la Gestió Acadèmica (GIGA):

 • El procés de prematrícula permet segones sol·licituds amb canvi de grup i supressió d’assignatures.
 • Respecte a la part econòmica, s’ha actualitzat a la normativa SEPA.
 •  S’ha incorporat un nou servei de l’Escola d’Idiomes Moderns.
 •  L’aplicació informa, si escau, sobre el procés d’extinció d’una assignatura, cosa que pot influir en el càlcul del preu de la mateixa.
 •  Les SED (secretaries d’estudiants i docència) poden incorporar les assignatures de mobilitat Seneca/Erasmus.
 • S’ha afegit un nou requisit entre assignatures.
 • S’ha incorporat la normativa de prescripció del deute.
 • S’aplica un test de coneixement d’idioma estranger per alumnes de nou accés i una prova de nivell d’anglès.

matriculaGiga

Per a més informació, consulteu el calendari marc

Millores en l’aplicatiu de preinscripció per cursar un màster universitari

Responent a les necessitats que han anat arribant a Planificació Academicodocent aquest curs, l’equip de Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA) ha desenvolupat dues millores significatives en la configuració de perfils d’accés i la preinscripció a màsters universitaris de la UB:

 • La primera és que en el moment de fer la preinscripció, el futur l’alumne pot introduir les dades de persones que consideri adients per sol·licitar referències sobre ell mateix (referidor),  alhora el referidor rep un correu que li dóna la possibilitat d’omplir un qüestionari sobre l’alumne i que rebrà el/la coordinador/a del màster.
 • La segona és la possibilitat de que l’alumne pugui aportar documents telemàticament i emmagatzemar-ho en el gestor documental de la UB.

preinscripcioMaster1
Us expliquem breument el funcionament:

 • El centre o el coordinador, en el moment de crear el perfil del màster pot afegir tantes referències com es considerin oportunes a la sol·licitud  i també s’hi pot adjuntar documentació indicant quina és.
 • Així, l’alumne quan empleni la sol·licitud per a l’accés al màster podrà adjuntar documentació  o afegir una o més persones que donaran referències.
 • Aquests documents i referències podran ser consultades després pel coordinador del màster i/o la secretaria (si l’han emplenat)  i el seu detall.

Aquestes dues eines poden ser de molta utilitat a l’hora d’acceptar alumnes al màster, si es considera oportú.

Nova aplicació per generar pàgines Web personals des de Curricul@

El passat 4 de desembre, a la sala de Graus de la Facultat de Dret, el degà, Dr. Enoch Alberti, va presentar una nova eina per generar pàgines web personals des de l’aplicació Curricul@, desenvolupada per l’equip del GREC. Aquest mòdul permet construir, de forma fàcil e intuïtiva, i a partir de la informació recollida en el seu currículum, dos tipus de pàgines:

 • Pàgines pròpies, on l’investigador decideix la informació que vol posar.
 • Pàgines institucionals (es poden visualitzar des dels directoris de facultat, de departament, etc.), on la informació que mostra la pàgina s’ajusta al format i contingut que decideixi l’òrgan institucional propietari de la Web. Aquest estàndard és configurable des de l’aplicació GREC.

wpGRECalblog

L’eina va tenir una molt bona acollida entre els assistents, professors de la facultat, que veuen en ella una manera fàcil i còmoda per poder fer-se pàgines Web, tant les pròpies com les institucionals.

Aquest model, obre el camí a la resta de facultats i/o departaments a poder oferir en el seu directori de professors una pàgina web ‘a mida’, però que segueix tots els estàndards de format que marca la UB. De fet, el Vicerector de Comunicació i Projecció, Dr. Quetglas, ha donat el seu vistiplau a tirar endavant el projecte de pàgina Web personal institucional.

Accedir a Curricul@

Curricul@ és l’aplicació adreçada als investigadors que possibilita la gestió i actualització del seu Currículum Vitae, amb diferents models i formats de sortida, impresos o en fitxer, que inclouen els habituals per a convocatòries públiques, models normalitzats, CVN, etc.

La majoria d’investigadors que accedeixen a Curricul@ del GREC ho fan a través de l’EspaiPDI. Quan es jubilen o finalitzen el contracte i no poden accedir a la Intranet creuen que tampoc podran entrar en Curricul@  això, però,  no és correcte. A Curricul@  poden continuar accedint ja que moltes d’aquestes persones continuen fent la seva activitat investigadora.

En aquests casos la forma per accedir a Curricul@ és a través de la pàgina Web de GREC https://webgrec.ub.edu/

En aquesta pàgina es demana un codi i una contrasenya, el codi, un numèric de 5 xifres, l’ha de conèixer la persona interessada en accedir-hi sinó cal contactar amb l’Oficina  de Gestió de la Recerca (OGR), la contrasenya, en cas d’oblit  disposem d’un enllaç per obtenir-ne una de nova.

– Pantalla de benvinguda del GREC –accesCurricul@

Nova imatge per al GREC

El GREC, l’aplicació per a la gestió de la recerca de la UB, ha canviat el seu aspecte per adaptar-se als nous temps.

El GREC és una aplicació de gestió destinada a facilitar el tractament, seguiment, avaluació i la difusió de les dades de recerca als gestors, administradors i tècnics d’avaluació. Ara, a les noves pàgines trobareu tot el que ja teníeu més un bloc d’actualitat amb el recull de les darreres novetats i convocatòries actives.

grecLes noves pàgines són multi-idioma i estan organitzades en pestanyes que contenen els blocs més rellevants:

 • Curricul@
 • Curricul@Grups
 • Consulta de dades de recerca
 • Convocatòries de recerca

Més informació a la web del GREC

Aplicació per a la sol·licitud de certificacions acadèmiques

El grup d’Aplicacions – Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA) i la Unitat de Planificació Academicodocent han posat en marxa l’ aplicació per a la sol·licitud de certificacions acadèmiques per a ensenyaments de Grau i Màster Universitari.

Aquesta aplicació està disponible a Món UB a l’opció “Sol.licitud de documents acadèmics” . L’estudiant que estigui cursant o hagi cursat estudis de grau i/o  màster universitari a la UB podrà sol·licitar i pagar per internet:

 • El certificat acadèmic oficial
 • El certificat acadèmic personal
 • El certificat de matrícula
 • L’expedient acadèmic

solCertificats

Per sol·licitar qualsevol d’aquests documents és imprescindible que l’alumne estigui al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors.
Una vegada feta la sol·licitud i el pagament, la Secretaria del centre de l’alumne li  comunicarà al correu electrònic que aquest hagi indicat prèviament en la sol·licitud, quan pot passar a recollir el document.

Amb aquesta nova aplicació es continuen incrementant els serveis en línia pels estudiants.