El Registre Telemàtic al servei de l’estudiant

La Universitat de Barcelona ha incorporat aquest mes de febrer de 2015 el Registre Telemàtic a dos tràmits de l’estudiant:

 • La sol·licitud de reconeixement de crèdits
 • La sol·licitud de beca de col·laboració

El Registre Telemàtic funciona com un Web Service que poden utilitzar les aplicacions autoritzades i permet fer apunts en el Registre General de la UB seguint la numeració d’aquest i amb totes les garanties formals.

Aquesta incorporació estalvia a l’usuari haver de passar de forma presencial per les diferents Oficines de Registre de la UB.

En el resguard de la sol·licitud de l’alumne apareix el codi de l’assentament del registre que li servirà de comprovant de la seva sol·licitud.

La UB incorporarà aquesta eina als diferents tràmits que gestiona.

 regapli_marcaImatge exemple d’una sol·licitud i destacat en vermell el número de registre

Matrícula de setembre

Valorada la primera setmana de matriculació, podem destacar dues dades significatives:

 • Enguany s’ha doblat el nombre de matrícules tramitades durant aquestes primeres setmana (unes 14.000) respecte a la mateixa setmana de l’any passat.
 • S’ha incrementat significativament el nombre de matrícules realitzades a la tarda. Des de l’Àrea TIC s’ha redistribuït i incrementat el maquinari dedicat a la matrícula per donar resposta a aquesta tendència.

També volem fer esment de les darreres novetats de l’aplicació per a la Gestió Acadèmica (GIGA):

 • El procés de prematrícula permet segones sol·licituds amb canvi de grup i supressió d’assignatures.
 • Respecte a la part econòmica, s’ha actualitzat a la normativa SEPA.
 •  S’ha incorporat un nou servei de l’Escola d’Idiomes Moderns.
 •  L’aplicació informa, si escau, sobre el procés d’extinció d’una assignatura, cosa que pot influir en el càlcul del preu de la mateixa.
 •  Les SED (secretaries d’estudiants i docència) poden incorporar les assignatures de mobilitat Seneca/Erasmus.
 • S’ha afegit un nou requisit entre assignatures.
 • S’ha incorporat la normativa de prescripció del deute.
 • S’aplica un test de coneixement d’idioma estranger per alumnes de nou accés i una prova de nivell d’anglès.

matriculaGiga

Per a més informació, consulteu el calendari marc

Millores en l’aplicatiu de preinscripció per cursar un màster universitari

Responent a les necessitats que han anat arribant a Planificació Academicodocent aquest curs, l’equip de Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA) ha desenvolupat dues millores significatives en la configuració de perfils d’accés i la preinscripció a màsters universitaris de la UB:

 • La primera és que en el moment de fer la preinscripció, el futur l’alumne pot introduir les dades de persones que consideri adients per sol·licitar referències sobre ell mateix (referidor),  alhora el referidor rep un correu que li dóna la possibilitat d’omplir un qüestionari sobre l’alumne i que rebrà el/la coordinador/a del màster.
 • La segona és la possibilitat de que l’alumne pugui aportar documents telemàticament i emmagatzemar-ho en el gestor documental de la UB.

preinscripcioMaster1
Us expliquem breument el funcionament:

 • El centre o el coordinador, en el moment de crear el perfil del màster pot afegir tantes referències com es considerin oportunes a la sol·licitud  i també s’hi pot adjuntar documentació indicant quina és.
 • Així, l’alumne quan empleni la sol·licitud per a l’accés al màster podrà adjuntar documentació  o afegir una o més persones que donaran referències.
 • Aquests documents i referències podran ser consultades després pel coordinador del màster i/o la secretaria (si l’han emplenat)  i el seu detall.

Aquestes dues eines poden ser de molta utilitat a l’hora d’acceptar alumnes al màster, si es considera oportú.

Nova aplicació per generar pàgines Web personals des de Curricul@

El passat 4 de desembre, a la sala de Graus de la Facultat de Dret, el degà, Dr. Enoch Alberti, va presentar una nova eina per generar pàgines web personals des de l’aplicació Curricul@, desenvolupada per l’equip del GREC. Aquest mòdul permet construir, de forma fàcil e intuïtiva, i a partir de la informació recollida en el seu currículum, dos tipus de pàgines:

 • Pàgines pròpies, on l’investigador decideix la informació que vol posar.
 • Pàgines institucionals (es poden visualitzar des dels directoris de facultat, de departament, etc.), on la informació que mostra la pàgina s’ajusta al format i contingut que decideixi l’òrgan institucional propietari de la Web. Aquest estàndard és configurable des de l’aplicació GREC.

wpGRECalblog

L’eina va tenir una molt bona acollida entre els assistents, professors de la facultat, que veuen en ella una manera fàcil i còmoda per poder fer-se pàgines Web, tant les pròpies com les institucionals.

Aquest model, obre el camí a la resta de facultats i/o departaments a poder oferir en el seu directori de professors una pàgina web ‘a mida’, però que segueix tots els estàndards de format que marca la UB. De fet, el Vicerector de Comunicació i Projecció, Dr. Quetglas, ha donat el seu vistiplau a tirar endavant el projecte de pàgina Web personal institucional.

Accedir a Curricul@

Curricul@ és l’aplicació adreçada als investigadors que possibilita la gestió i actualització del seu Currículum Vitae, amb diferents models i formats de sortida, impresos o en fitxer, que inclouen els habituals per a convocatòries públiques, models normalitzats, CVN, etc.

La majoria d’investigadors que accedeixen a Curricul@ del GREC ho fan a través de l’EspaiPDI. Quan es jubilen o finalitzen el contracte i no poden accedir a la Intranet creuen que tampoc podran entrar en Curricul@  això, però,  no és correcte. A Curricul@  poden continuar accedint ja que moltes d’aquestes persones continuen fent la seva activitat investigadora.

En aquests casos la forma per accedir a Curricul@ és a través de la pàgina Web de GREC https://webgrec.ub.edu/

En aquesta pàgina es demana un codi i una contrasenya, el codi, un numèric de 5 xifres, l’ha de conèixer la persona interessada en accedir-hi sinó cal contactar amb l’Oficina  de Gestió de la Recerca (OGR), la contrasenya, en cas d’oblit  disposem d’un enllaç per obtenir-ne una de nova.

– Pantalla de benvinguda del GREC –accesCurricul@

Nova imatge per al GREC

El GREC, l’aplicació per a la gestió de la recerca de la UB, ha canviat el seu aspecte per adaptar-se als nous temps.

El GREC és una aplicació de gestió destinada a facilitar el tractament, seguiment, avaluació i la difusió de les dades de recerca als gestors, administradors i tècnics d’avaluació. Ara, a les noves pàgines trobareu tot el que ja teníeu més un bloc d’actualitat amb el recull de les darreres novetats i convocatòries actives.

grecLes noves pàgines són multi-idioma i estan organitzades en pestanyes que contenen els blocs més rellevants:

 • Curricul@
 • Curricul@Grups
 • Consulta de dades de recerca
 • Convocatòries de recerca

Més informació a la web del GREC

Aplicació per a la sol·licitud de certificacions acadèmiques

El grup d’Aplicacions – Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA) i la Unitat de Planificació Academicodocent han posat en marxa l’ aplicació per a la sol·licitud de certificacions acadèmiques per a ensenyaments de Grau i Màster Universitari.

Aquesta aplicació està disponible a Món UB a l’opció “Sol.licitud de documents acadèmics” . L’estudiant que estigui cursant o hagi cursat estudis de grau i/o  màster universitari a la UB podrà sol·licitar i pagar per internet:

 • El certificat acadèmic oficial
 • El certificat acadèmic personal
 • El certificat de matrícula
 • L’expedient acadèmic

solCertificats

Per sol·licitar qualsevol d’aquests documents és imprescindible que l’alumne estigui al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors.
Una vegada feta la sol·licitud i el pagament, la Secretaria del centre de l’alumne li  comunicarà al correu electrònic que aquest hagi indicat prèviament en la sol·licitud, quan pot passar a recollir el document.

Amb aquesta nova aplicació es continuen incrementant els serveis en línia pels estudiants.

Gestor de Projectes de Recerca

El dia 9 de maig es va publicar al web de la UB la notícia de l’accés al GPR des de la Intranet de la UB.

Des del maig de 2010, data d’inici del seu desplegament, s’ha presentat de manera progressiva als equips de direcció de les facultats dela UB i s’han realitzat un total de 30 tallers als quals han assistit 243 investigadors i 113 gestors. Actualment els tallers per al PDI són gestionats per l’ICE.

Resum del què és el GPR

El GPR és una plataforma col•laborativa creada per la Universitat de Barcelona al servei dels investigadors per facilitar la gestió dels projectes de recerca. Està integrada amb altres sistemes, com el GREC, la Comptabilitat, les dades de Personal i el sistema d’autenticació. Podeu veure un vídeo introductori de 3 minuts que explica les principals funcions del GPR, disponible en català i castellà.

També hem realitzat un vídeo de 24 minuts que resumeix la presentació que es fa als tallers presencials. Està pensat per a qui vol conèixer el GPR sense haver assistit a cap taller.

Integració amb altres serveis

El GPR s’integra amb altres serveis de la UB, com ara l’autenticació d’usuaris, el registre oficial de projectes de recerca GREC i els sistemes comptables de la UB i de la FBG. Els documents dels projectes al GPR resideixen al gestor documental Alfresco. La interfície amb aquests altres sistemes és a través de webserveis (SOAP) o a través de llibreries Java.

Tecnologies utilitzades

El GPR fa ús de tecnologies capdavanteres basades en Java. Les dades resideixen a una base de dades relacional.

Problemes amb Internet Explorer 8 i l’accés a l’Espai Personal

 

Fa uns mesos Microsoft va publicar la nova versió del seu navegador, Internet Explorer 8, que s’ofereix com a descàrrega gratuïta mitjançant el servei d’ actualitzacions automàtiques. S’han detectat des d’aleshores problemes en la navegació i l’accés dels usuaris a alguns dels serveis o webs que s’ofereixen des de l’Espai Personal.

Els problemes es donen quan,  a l’accedir a aquests serveis, IE8 presenta a l’usuari el següent diàleg:

missatgeie8

Si triem l’opció ‘Sí’, sabent que l’Espai Personal és un entorn autenticat i de confiança, el recurs demanat no es visualitzarà i es cancel·larà la navegació per l’Espai Personal. Si responem ‘No’ hi podrem accedir sense problemes.

Això és causat per una nova mesura de seguretat de Internet Explorer 8, que intenta protegir l’usuari d’accessos no desitjats des d’entorns segurs (https). El problema rau en que molts entorns https permeten accedir a recursos lícits http ‘no segurs’. Un exemple: l’accés a EspaiPDI o Infopas des del nostre Espai Personal.

La manera en que IE8 pregunta a l’usuari tampoc ajuda a una correcte interpretació per part de qui navega. El que fa  IE8 al respondre ‘Sí’ és intentar entregar-nos les pàgines EspaiPDI i Infopas sota el protocol https (‘…forma segura…’), i no les podrem veure. Si responem ‘No’ les entregarà correctament amb el seu protocol http original, i les visualitzarem correctament.

Alguns dels serveis que es veuen afectats són:

EspaiPDI, InfoPAS, Avaluació i Carpeta Docent, Proposta cursos de postgrau, Suport a la docència, Títols de grau, Màsters oficials, Doctorats EEES, Catàleg de compres i Comanda Web.

Tenim dues possibles sol·lucions:

 • Afegir el domini ub.edu dins dels sitios de confianza del IE8 i modificar la política per defecte de IE8 en aquests llocs. No aconsellem modificar les opcions per defecte de tot el perfil Internet. Per fer-ho, obriu el IE8, aneu al menú Herramientas, Opciones de Internet i pestanya de Seguridad. Premeu la icona de sitios de confianza i el botó sitios,  afegiu ‘*.ub.edu’ amb les opcions tal i com mostrem a la imatge. Un cop fet això modifiquem les opcions predeterminades anant a Nivel personalizado, apartat miscelania i a l’opció Mostrar contenido mixto sel·leccioneu Habilitar. Tanqueu i torneu a obrir el IE8.
 • L’altre opció passaria per respondre  conseqüentment cada vegada que se’ns presenti aquest diàleg.

Comença la matrícula de setembre

b_auto0910 A data 1 de setembre ha començat un nou període de  matriculació  a la UB.

Enguany, durant els dies 9, 10, 14, 15 i 16 de setembre es preveu que es faci un gran nombre d’automatrícules per la qual cosa des de l’Àrea de Tecnologies s’han pres una sèrie de mesures per garantir el bon funcionament de tot el procés:

 • S’han ampliat el nombre de processos interns que permeten una distribució i processament de la informació més ràpida i eficient.
 • S”ha canviat la base de dades cap a un cluster d’Oracle més potent i actualitzat a l’última versió.
 • S’ha millorat el  sistema de monitorització i alertes que permetrà actuar amb més celeritat en cas de detectar qualsevol tipus d’incidència.
 • S’han revisat i preparat els equipaments de les aules d’informàtica que s’utilitzaran durant la campanya de matrícula.
 • S’ha reforçat el personal tècnic per la tarda, a petició dels centres, per atendre incidències que es puguin produir a les aules d’informàtica.
 • S’ha instal·lat una nova màquina de backup per si fallés la màquina en actiu. En cas de fallada de hardware,  l’Àrea de Tecnologies compta amb una màquina de prestacions similars que podria substituir a la màquina espatllada en un curt plaç de temps.

Així mateix  hi ha a disposició dels  alumnes el servei  24×7 que aten consultes relacionades amb mónUB i automatrícula.

L’opció d’automatrícula,  que permet que sigui el propi alumne qui es matriculi, ja sigui des de les aules de cada centre o des de casa, va en augment cada curs.

L’automatrícula és part de l’aplicació GIGA. Es va posar en funcionament l’any 2000 amb 23.000 automatrícules processades. En cada període de matriculació s’ha anat incrementant el seu ús per part dels alumnes que troben, en aquesta opció, una manera ràpida, intuïtiva i senzilla per matricular-se. El passat curs 2008-2009 es van fer 58.000 automatrícules, i enguany es preveu augmentar aquest nombre deixant l’opció de la finestreta per a casos més complicats, modificacions  o que requereixen aportar documentació addicional.